Östsvenska Handelskammaren

Innovation Week 2023 börjar ta form

East Sweden Innovation Week är veckan då vi delar och sprider banbrytande lösningar och innovation. Programpunkterna inför höstens vecka börjar nu fyllas på bl.a. en som vill få in idéer som kan lösa utmaningar i samhällsbyggnadssektorn.

East Sweden Innovation Week är en vecka där vi tillsammans lyfter den östgötska innovationskraften. Den stora höjdpunkten under veckan är som vanligt East Sweden Innovation Day som arrangeras den 9 november. Temat är det högaktuella ämnet ”Tillämpad AI”, där fokus kommer att ligga på hur vi kan använda den nya tekniken i olika sammanhang.

En annan intressant programpunkt arrangeras den 8 november i Norrköping med rubriken ”Väck idéer – sök finansiering”. Det blir en halvdag med inspiration, nätverkande och tips för den som har idéer som kan lösa utmaningar i samhällsbyggnadssektorn.

– De utmaningar som samhällsbyggandet står inför de kommande åren kan lösas genom forskning och innovation. Om man har formulerat ett viktigt problem inom området, eller har en idé på lösning på ett problem, då är man välkommen när Smart Built Environment och InfraSweden berättar om möjligheten till finansiering, säger InfraSwedens Beatrice Hällås, som ansvarar för dagen.

Under dagen kommer också Linköpings-professorn Martin Rudberg att berätta mer om de spännande resultaten för ett av samhällsbyggnadssektorns största digitaliseringsprojekt ”Digital transformation av byggplatser”.

– Det händer otroligt mycket i både Norrköping och övriga regionen just nu kopplat till infrastruktursatsningar. Det är därför mycket glädjande att InfraSweden och Smart Built Environment valt att göra ett av sina turnéstopp i just Norrköping och något jag tycker att man verkligen ska ta tillvara på, särskilt om man är verksam inom våra profilområden effektiv logistik och visualisering och simulering, säger Fredrik Larsson på Norrköping Science Park.

Vill du veta mer? Klicka här!

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...