Östsvenska Handelskammaren

Tillämpad AI temat för årets Innovation Day

Hur kan vi utnyttja AI för att arbeta effektivare och smartare? Och finns det fallgropar vi behöver se upp med? Det är några av frågorna som ska diskuteras under årets Innovation Day den 9 november, där temat är tillämpad AI.

AI påverkar redan i dag våra liv i stor utsträckning och mer kommer det att bli. Temat för årets Innovation Day den 9 november är ”Tillämpad AI” och det är en samling tunga namn som kommer att dela med sig av kunskap och erfarenheter inom området.

– Anders Ynnerman, professor inom vetenskaplig visualisering och programdirektör för WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), inleder programmet med en allmän reflektion kring AI och möjligheterna med den nya tekniken, säger Fredrik Larsson, projektledare för East Sweden Innovation Week.

En av huvudtalarna under förmiddagens program är Amer Mohammed, digital AI-expert som bland annat ligger bakom rederibolaget Stena Lines storsatsning på AI och även har en bakgrund som Chief Digital Officer på Coop. Under rubriken ”Praktikanten som kan göra allt det tråkiga åt dig, gratis!” kommer han att tala om hur bolag kan effektivisera, automatisera och driva innovation med hjälp av AI.

Hanna Gerdes, människorättsjurist och författare är en annan av huvudtalarna, och hennes föredrag riktar in sig på frågan om inkludering och exkludering. Under rubriken ”När digitalisering blir diskriminering” kommer hon att tala om hur vi säkerställer att digitalisering och AI inte exkluderar människor. Kan AI till och med vara en del av lösningen för en större inkludering?

– Därutöver blir det en paneldiskussion om hur företag och organisationer jobbar med AI, säger Fredrik Larsson. Där deltar bland andra Anders Persson, CMIV, och Lena Klasén, Polisen/Linköpings universitet.

East Sweden Innovation Day arrangeras torsdagen den 9 november kl 9.00-13.00. Dagen hålls på engelska.

Anmälan till Innovation Day

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...