Östsvenska Handelskammaren

Varmt välkommen till ett seminarium med Business Sweden om affärsmöjligheter i Latinamerika!

Jenny Engström – Handelssekreterare i Mexico kommer att dela med sig av sina insikter ifrån marknaden. Vilka trender och möjligheter finns det för svenska bolag att göra affärer i regionen. På grund av en förändrad geopolitisk situation söker allt fler bolag alternativ till produktion och sourcing i östra Asien. Seminariet, den 8 november, kommer därför särskilt titta närmare på ”near-shoring” i Mexico för att komma närmare sin slutmarknad, minska leveranstider och transportkostnader.

Seminariet är en del av projektet Gränslösa Företag med fokus på att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och stärka det regionala arbetet med internationalisering inom ramen för Regional exportsamverkan (RES). Fler företag ska dra nytta av de tjänster som exportfrämjande aktörer och andra inom stödsystemet erbjuder, baserat på företagens behov. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Östergötland.

Seminariet kommer att hållas både fysiskt och digitalt, så att du kan delta oavsett var du befinner dig.

Arrangörer: Regional Exportsamverkan i Östergötland i samarbete med Regional Exportsamverkan i Östra Mellansverige.

Anmälan: Seminarium 8 november om Latinamerika

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...