Östsvenska Handelskammaren

Vi erbjuder verktyg för en inkluderande arbetsplats

Ta del av vårt material ADAB – Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån. Visste du att alla företag med 25 anställda eller fler ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga förebyggande arbete, mot diskriminering? Vi lär dig att känna igen risker för diskriminering bemötandet av nya kunder, i möten eller i fikarummet.

På vår nya sida kan du snabbt uppdatera dig om lagens krav och få inspiration och verktyg för ett systematiskt arbete mot diskriminering i ditt företag.

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån – Byrån mot Diskriminering i Östergötland

Om Byrån mot diskriminering i Östergötland
Byrån mot diskriminering i Östergötland är en förening som verkar mot diskriminering. Vi erbjuder utbildning för dig som är arbetsgivare eller arbetar förebyggande mot diskriminering och vill främja lika möjligheter i arbetslivet. Vår jurist erbjuder rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden.

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...