Östsvenska Handelskammaren

Medlemsporträtt: Ekonomiskt, hållbart och humanitärt med Solel och PPAM Solkraft

Förnybara energikällor är framtiden – det är det nog inte många som tvivlar på. Utvecklingen går fort och intresset växer. Elproduktion via solceller är ett alternativ och idag står solelen för 5-10 % av elproduktionen i Sverige. Men det kan öka kraftigt menar Andreas Molin som 2011 startade företaget PPAM Solkraft AB.

Andreas Molin var forskare på Linköpings universitet och forskade på lågenergihus när han 2009 köpte sitt egna hus och monterade solceller på taket för att se om det skulle kunna förse huset med egenproducerad solel. Det fungerade utmärkt och det var startskottet till PPAM Solkraft.

– Jag tänkte att om jag kan försörja mitt hus med solel så borde fler vilja och kunna det. Det är både försvarbart ekonomiskt och miljömässigt, säger Andreas, VD för PPAM Solkraft. Om du dessutom producerar mer el än vad du gör av med så kan du sälja ut det på elnätet vilket gör att du tjänar pengar.

Företaget startade i liten skala vid sidan av forskningen men 2011 blev det Aktiebolag och tillsammans med sin fru Elin satsade man fullt ut. Nu, snart sex år senare, har företaget växt rejält och har idag 40 anställda med egna lokaler strax utanför Ljungsbro och driver egna forskningsprojekt.

Idag säljer och bygger man solkraftsanläggningar och idag säljer PPAM till hela världen.

– Vi säljer mestadels på den svenska marknaden men har kunder i Europa, Asien och Afrika. Vi har både privatpersoner, kommuner, landsting och företag som kunder, säger Andreas. 

Målsättning att växa internationellt

Solel står idag för 5-10 % av elproduktionen i Sverige och cirka 800 personer i Sverige jobbar med det. Men Andreas tror att det skulle kunna öka kraftigt. Elin, som är vice VD, forskar på hur dubbelsidiga solcellspaneler kan användas och bli mer effektiva vilket skulle göra att man på ett enkelt sätt kunde öka produktionen.

Att ha dubbelsidiga solpaneler ger oftast en boost på 10-30 % energi ifrån baksidan och det ger möjligheter att tänka nytt såsom att använda solpanelerna som staket, bullerskydd eller insynsskydd. För tillfället skissar vi på ett alternativ åt ett resecentra i Indien.

Företaget fortsätter att växa och målsättningen är att etablera företaget på den internationella marknaden.

– Mitt fokus just nu är att internationalisera PPAM. Och det inte bara för företagets fortsätta utveckling utan för att vi skulle kunna göra en humanitär insats. Solenergi skulle fungera så bra i så många länder, länder där man inte har el idag. Så vi skulle kunna hjälpa många av världens fattigaste människor att få el. Det är en mission jag har, avslutar Andreas.

[osh-header title=”Så fungerar solel”]
I en solcellsanläggning omvandlar solceller solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen omvandlas till växelström i en växelriktare, för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet. Elen från solcellerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand i fastigheten. Om anläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs i fastigheten så skickas överskottet ut på elnätet. Fastighetsägaren sparar pengar genom att inte behöva köpa lika mycket el utifrån och kan även få betalt för den el som skickas ut på elnätet.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...