Östsvenska Handelskammaren

MEDLEMSPORTRÄTT: Teknik som klarar tuffa miljöer

Arbete i ogästvänliga miljöer kräver pålitlig teknik av hög kvalitet. Leine & Linde i Strängnäs tillverkar robusta pulsgivare som ofta hittas i de mest oväntade sammanhang.

Leine & Lindes pulsgivare sitter i allt från Panamakanalens portar till fiskodlingsmaskiner i nordnorge. Den största delen av företagets verksamhet vilar annars på fem ben: olja och gas, marin, papper och massa, stål samt vindkraft. alla har de gemensamt att utrustningen ofta används i tuffa miljöer.

– Vindkraftverk som står ute till havs är ett typexempel. De utsätts för alla möjliga påfrestningar, som skakningar och saltvatten, samtidigt som de aldrig får stanna. Det ställer krav på hög kvalitet och robusthet, säger Per Andréason, vd på Leine & Linde.

Att Leine & Linde håller hög kvalitet visar sig inte minst i att endast 1,4 promille av allt som levereras får något fel innan garantitiden löper ut. kunderna kan alltså lita på att grejerna håller, men också att de i tid får vad de behöver. enligt Per beror detta på en mycket välslipad organisation, som alltid håller vad den lovar.

– Vi kan leverera inom 24 timmar. Många kunder har inga egna reservdelslager, utan litar på att vi levererar snabbt. vår produktions- apparat gör att vi kan ta fram helt nya, kundanpassade produkter och få iväg dem på tio arbetsdagar.

Allt detta kan göras tack vare anställda med hög kompetens. Per framhåller att företaget har fantastisk personal på samtliga avdelningar, som alla är delaktiga i utvecklingen av produkterna och av företaget. ambitionen att upprätthålla den höga kompetensen gör att företaget alltid strävar efter att behålla sin personal, även i sämre tider. Man drar sig inte heller för att nyanställda när behov finns.

– Det gäller att behålla kunskapen i huset, så att vi inte får problem med kvaliteten. Saknas det kunskaper får vi antingen utbilda befintlig personal eller anställa ny, avslutar Per.

 

[osh-header title=”Fakta Leine & Linde AB”]
Grundat: 1967 av Per-Olof Leine och Henrik Linde.
Finns i: Strängnäs (huvudkontor). Har egna kontor i flera länder.
Verksamhet: Tillverkar robusta pulsgivare och systemelektronik f
ör industriella applikationer. Pulsgivare används till att mäta fysisk rörelse i olika maskiner, för att ge användaren information om bland annat hastighet och avstånd.
Nuvarande ägare: Ingår i Heiden- hain group, som ägs av Dr. Johan- nes Heidenhain gmbH.
Antal anställda: 168.
Oms
ättning: 354 miljoner Sek (2015).

LeineLinde_Per_Andreason
Per Andréason, VD Leine & Linde

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...