Östsvenska Handelskammaren

Miljoner men utan visioner – jobbskaparna saknas i budgeten

Vårbudgeten med tillhörande vårändringsbudget presenteras i en tid då Sverige upplever ett stort tryck på välfärdstjänster på grund av den stora asylinvandringen det senaste året. Sveriges ekonomi och tillväxt går bra just nu, bl.a. som en följd av just invandringen, men samtidigt står en stor  och växande grupp av individer utanför arbetsmarknaden.

Sveriges stora utmaningar nu och för åren som kommer är samtidigt nyckelfaktorer för att lyckas integrera de personer som nu kommit till Sverige – nämligen att få fler människor i arbete och att fler, små och billiga bostäder byggs i framför allt storstäderna. Att göra det billigare och enklare att anställa, framför allt unga och invandrare, borde därför ingå som en central del i budgeten. Likaså strategiska planer – på kort och lång sikt – för att skapa en fungerande marknad för bostäder och för byggandet av många mindre bostäder med kvalitet till ett rimligt pris på kort tid. Tyvärr lyser dessa åtgärder med sin frånvaro och istället består budgeten framför allt av ökade anslag till den offentliga sektorn. Den ekvationen, d.v.s. ökade kostnader för välfärden utan att stimulera motsvarande skatteintäkter genom arbete och företagande, är inte långsiktigt hållbar.

Anna_l

Anna Lövheim
Näringspolitisk chef
anna.lovheim@east.cci.se

Relaterade #Nyheter

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...