Östsvenska Handelskammaren

CSR East Sweden - nätverket som strävar mot de globala målen

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna att gå med i CSR East Sweden!
CSR East Sweden består av företag och organisationer i Östergötland, Sörmland och Gotland som tar ansvar för en mer hållbar framtid – och i nätverket gör vi det tillsammans.

I nätverket finns stora som små företag och organisationer som alla strävar efter samma sak. Att nå FN:s 17 globala mål. I CSR East Sweden sprider vi inspiration och kunskap som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i.


Under året sker en rad aktiviteter för medlemmarna. Föreläsningar av experter, inspirationsträffar, utbyte av erfarenheter mellan medlemmar, utbildningar i CSR med mera.

Nätverket ska:

  • utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • samla och synliggöra regionala CSR-initiativ och goda exempel
  • skapa förutsättningar för och initiera samarbeten
  • stödja medlemmarna till att vara föregångare och föredömen för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har fastställt

Besök CSR East Swedens hemsida.

Relaterade nyheter

Därför är vi hubb för A Sustainable Tomorrow!

Östsvenska Handelskammaren är officiell hubb till A Sustainable Tomorrow och alla våra medlemmar kommer att kunna delta i nästa stora...

Östsvenska Handelskammaren är med och arrangerar A Sustainable Tomorrow

Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens Östsvenska Handelskammaren har ingått ett samarbete med A Sustainable Tomorrow för att stärka och...

Varié får årets hållbarhetspris

Vinnare av Östsvenska handelskammarens East Sweden Substainability Award 2020 är Varié! Vi tog ett snack med vinnarna i deras butik...

Kontakt

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling och Projektledare CSR East Sweden

Relaterat innehåll

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...