Östsvenska Handelskammaren

Norrköping och Linköping måste samarbeta mer – pressträff på Kammarforum

Östergötlands tillväxt halkar efter i jämförelse med andra jämförbara regioner. Det vill Centerpartiet ändra på och presenterade under en pressträff på Kammarforum ett 5 punkts-program för ökad samverkan mellan regionens två stora städer; Linköping och Norrköping. ”Först när samarbetet mellan dessa städer fungerar kommer vi kunna få hela regionen att lyfta” sa Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping.

En gemensam utvecklingsstrategi, en gemensam organisation för Ostlänken, en regional kompetensstrategi, en gemensam strategi för de gröna näringarna och samordning av näringslivsarbetet var punkterna som presenterades.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping, och Muharrem Demirok visade på att det går bra för Sverige och för Östergötland med tillväxt i näringslivet, byggandet går på högvarv och att många stora investeringar som Ostlänken, Lalandia och E22 kommer att göras de kommande åren. Men menade samtidigt att det kan gå ännu bättre.
– Med tanke på vår regions storlek, vårt strategiska läge och det näringsliv och akademi vi har här borde vi kunna prestera ännu bättre, sa Karin Jonsson. Och för att det ska bli den utväxlingen som det kan bli behöver de två motorerna Linköping och Norrköping samarbeta mycket mer.

Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren, välkomnar Centerpartiets förslag och visar på det visionsprogram som Handelskammaren presenterade tidigare i år där ökat samarbete över kommungränserna är en av de viktigaste förslagen.
– Att öka samarbetet över kommungränserna är en förutsättning för att vi ska kunna vara den attraktiva region vi vill och behöver vara. Historiskt har städerna lagt tid och energi på att tävla mot varandra och till och med glädjas åt varandras motgångar. Så är det inte idag, idag har vi en vänlig relation, men nästa steg är att Linköping och Norrköping tar varandra i handen och visar att vi faktiskt älskar varandra. Då kommer vi förskjuta maktbalansen på det nationella planet, sa Johanna Palmér.

Detta var ett första steg i en tvåstegsraket av Centerpartiet där nästa steg är att nå ut i hela länet och vidare över länsgränserna.
– Vi måste komma ihåg att vi lever i en liten region och konkurrerar på en internationell nivå. Då måste vi samarbeta mer, och kommun- och länsgränser får inte inte begränsa oss –  människor lever inte efter administrativa gränser, sa Muharrem Demirok.

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...