Östsvenska Handelskammaren

Norrköping och Linköping måste samarbeta mer – pressträff på Kammarforum

Östergötlands tillväxt halkar efter i jämförelse med andra jämförbara regioner. Det vill Centerpartiet ändra på och presenterade under en pressträff på Kammarforum ett 5 punkts-program för ökad samverkan mellan regionens två stora städer; Linköping och Norrköping. ”Först när samarbetet mellan dessa städer fungerar kommer vi kunna få hela regionen att lyfta” sa Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping.

En gemensam utvecklingsstrategi, en gemensam organisation för Ostlänken, en regional kompetensstrategi, en gemensam strategi för de gröna näringarna och samordning av näringslivsarbetet var punkterna som presenterades.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping, och Muharrem Demirok visade på att det går bra för Sverige och för Östergötland med tillväxt i näringslivet, byggandet går på högvarv och att många stora investeringar som Ostlänken, Lalandia och E22 kommer att göras de kommande åren. Men menade samtidigt att det kan gå ännu bättre.
– Med tanke på vår regions storlek, vårt strategiska läge och det näringsliv och akademi vi har här borde vi kunna prestera ännu bättre, sa Karin Jonsson. Och för att det ska bli den utväxlingen som det kan bli behöver de två motorerna Linköping och Norrköping samarbeta mycket mer.

Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren, välkomnar Centerpartiets förslag och visar på det visionsprogram som Handelskammaren presenterade tidigare i år där ökat samarbete över kommungränserna är en av de viktigaste förslagen.
– Att öka samarbetet över kommungränserna är en förutsättning för att vi ska kunna vara den attraktiva region vi vill och behöver vara. Historiskt har städerna lagt tid och energi på att tävla mot varandra och till och med glädjas åt varandras motgångar. Så är det inte idag, idag har vi en vänlig relation, men nästa steg är att Linköping och Norrköping tar varandra i handen och visar att vi faktiskt älskar varandra. Då kommer vi förskjuta maktbalansen på det nationella planet, sa Johanna Palmér.

Detta var ett första steg i en tvåstegsraket av Centerpartiet där nästa steg är att nå ut i hela länet och vidare över länsgränserna.
– Vi måste komma ihåg att vi lever i en liten region och konkurrerar på en internationell nivå. Då måste vi samarbeta mer, och kommun- och länsgränser får inte inte begränsa oss –  människor lever inte efter administrativa gränser, sa Muharrem Demirok.

centern1 scaled

Relaterade #Nyheter

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Nyheter

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
eu val

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Näringspolitik

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nyhet
ata lamder

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
eu val

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Näringspolitik

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nyhet
ata lamder

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...