Östsvenska Handelskammaren

Norrköping och Linköping måste samarbeta mer – pressträff på Kammarforum

Östergötlands tillväxt halkar efter i jämförelse med andra jämförbara regioner. Det vill Centerpartiet ändra på och presenterade under en pressträff på Kammarforum ett 5 punkts-program för ökad samverkan mellan regionens två stora städer; Linköping och Norrköping. ”Först när samarbetet mellan dessa städer fungerar kommer vi kunna få hela regionen att lyfta” sa Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping.

En gemensam utvecklingsstrategi, en gemensam organisation för Ostlänken, en regional kompetensstrategi, en gemensam strategi för de gröna näringarna och samordning av näringslivsarbetet var punkterna som presenterades.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping, och Muharrem Demirok visade på att det går bra för Sverige och för Östergötland med tillväxt i näringslivet, byggandet går på högvarv och att många stora investeringar som Ostlänken, Lalandia och E22 kommer att göras de kommande åren. Men menade samtidigt att det kan gå ännu bättre.
– Med tanke på vår regions storlek, vårt strategiska läge och det näringsliv och akademi vi har här borde vi kunna prestera ännu bättre, sa Karin Jonsson. Och för att det ska bli den utväxlingen som det kan bli behöver de två motorerna Linköping och Norrköping samarbeta mycket mer.

Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren, välkomnar Centerpartiets förslag och visar på det visionsprogram som Handelskammaren presenterade tidigare i år där ökat samarbete över kommungränserna är en av de viktigaste förslagen.
– Att öka samarbetet över kommungränserna är en förutsättning för att vi ska kunna vara den attraktiva region vi vill och behöver vara. Historiskt har städerna lagt tid och energi på att tävla mot varandra och till och med glädjas åt varandras motgångar. Så är det inte idag, idag har vi en vänlig relation, men nästa steg är att Linköping och Norrköping tar varandra i handen och visar att vi faktiskt älskar varandra. Då kommer vi förskjuta maktbalansen på det nationella planet, sa Johanna Palmér.

Detta var ett första steg i en tvåstegsraket av Centerpartiet där nästa steg är att nå ut i hela länet och vidare över länsgränserna.
– Vi måste komma ihåg att vi lever i en liten region och konkurrerar på en internationell nivå. Då måste vi samarbeta mer, och kommun- och länsgränser får inte inte begränsa oss –  människor lever inte efter administrativa gränser, sa Muharrem Demirok.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...