Östsvenska Handelskammaren

Nya nätverk hos oss!

Under 2021 startar vi på Handelskammaren inte mindre än tre nya personliga nätverk. Ett för kommunikations-och marknadschefer, ett för vd:ar i tillväxtbolag och ett för styrelseordföranden.

I nätverken kommer deltagarna att utbyta erfarenheter, få feedback på aktuella case och bidra till sin egen och andras utveckling i respektive roll. Inspirerande gästföreläsare och nätverkets samlade kunskap serverar nya perspektiv, insikter och lösningar. 

I nätverken ses vi 4-5 gånger under året och det blir även en träff där samtliga deltagare i de tre nätverken sammanstrålar.

Upplägg:

  •   Varje nätverksgrupp består av en grupp på mellan 8-12 deltagare
  •    Vi träffas ungefär en gång i kvartalet i Östsvenska Handelskammarens lokaler (första träffen blir digital på grund av rådande restriktioner)
  •  Träffarna leds av erfarna nätverksledare som guidar gruppen i aktuella och utmanande frågor, men även extern expertis gästspelar
  •   Formatet består av workshops, runda bordssamtal, diskussioner, föreläsningar

Här kan du läsa om de olika nätverken:

Vd-nätverket med fokus tillväxt

Är du vd på ett tillväxtbolag och vill vidareutveckla dig och ditt bolags tillväxtresa?

Nätverket vänder sig till vd:ar på tillväxtbolag med en omsättning på minst 60 miljoner kronor per år och som planerar en omfattande tillväxt under de närmaste två till tre åren.

I en skräddarsydd grupp Vd:ar, där alla vill ta nästa steg på tillväxtresan, kommer ni utbyta erfarenheter, kompetens, agera bollplank gentemot och inspirera varandra. Träffarna guidas av en rutinerad nätverksledare som bidrar med erfarenhet och inspel i diskussionerna. 

Syftet med nätverket är att utveckla och effektivisera deltagarnas kunskap kring tillväxtarbetet i de egna organisationerna och på samma gång ge bättre förutsättningar för hållbar tillväxt i respektive bolag.

Vill veta veta mer? Ring eller maila Johan Hetting
011 – 496 45 77

johan.hetting@east.cci.se

Nätverket för kommunikations-och marknadschefer

Nätverket vänder sig till dig som leder ett team inom kommunikation och/eller marknadsföring och som vill utvecklas i rollen genom erfarenhetsutbyte, inspiration och feedback från andra i liknande yrkesroll.

Tillsammans tar gruppen upp aktuella utmaningar och möjligheter inom kommunikations- och marknadsområdet. Workshops leds av erfarna nätverksledare som får deltagarna att se nya perspektiv och möjligheter.

Vill veta veta mer? Ring eller maila Ulrika Andåker
011 – 496 45 74

ulrika.andaker@east.cci.se

Nätverket för styrelseordföranden

Det här är nätverket för dig som är styrelseordförande och vill vidareutvecklas i din roll och samtidigt höja kompetensen i det egna styrelserummet.

Nätverket erbjuder ett forum av andra styrelseordföranden, som tillsammans fungerar som ett bollplank av erfarna konsulter åt varandra. Genom runda bordssamtal och workshops drivna av en erfaren nätverksledare, diskuteras frågeställningar och utmaningar som kretsar kring rollen som styrelseordförande.

Är du intresserad och vill veta mer? Ring eller maila maila:
Johan Hetting 011 – 496 45 77
johan.hetting@east.cci.se

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...