Östsvenska Handelskammaren

Nya situationer föder också möjligheter

Efter en första, något chockartad period började företagen ställa om till den nya verkligheten. Vi ser nu exempel på företag som rycker in och hjälper andra, och som anpassar sin verksamhet till rådande situation och kunders behov.

Debattartikel
Christian Berger, vd 
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef 

Coronaviruset och dess effekter har slagit hårt mot vårt samhälle. Alla blir direkt eller indirekt berörda av de konsekvenser som smittan och riskerna med den medfört. Inte minst företagen.  

Sedan utbrottet i Kina har viruset påverkat företagen i vår region, på olika sätt i olika branscher. I början handlade det om försenade och inställda leveranser samt uppskjutna resor. När viruset spred sig till Europa och Sverige införde många företag egna restriktioner för möten och konferenser och bad medarbetare om möjligt att jobba hemifrån. Nu har vi kommit till ett läge där företag tvingas varsla eller till och med säga upp medarbetare, ställa in planerade affärer, minska i produktion eller hålla verksamheten stängd.  

Varje dag som krisen pågår är en förlorad dag för de värst drabbade företagen. Av Handelskammarens medlemsföretag uppger nio av tio att de har påverkats av corona. Sex av tio har märkt av ett minskat kassaflöde. Går det så långt som till konkurs, vilket är en realitet för många företag, innebär det osäkra försörjningar liksom drömmar och livsprojekt som går i kras.  

Handelskammaren stödjer den svenska linjen, att inte ”stänga ner” på samma sätt som regeringar i flera andra länder valt att göra. Sju av tio av våra medlemsföretag anser att svenska myndigheter hanterat krisen bra eller mycket bra. Att inte införa tuffare restriktioner än nödvändigt, utan uppmana allmänhet och företag att ta sitt ansvar och följa de begränsningar som faktiskt utfärdas, har hittills medfört att många verksamheter ändå kan fortgå. Vi välkomnar även de åtgärdspaket som regeringen infört hittills för att stötta näringslivet, samtidigt som vi poängterar att det kan komma att behövas fler. 

Och det finns ljusglimtar. Efter en första, något chockartad period började företagen ställa om till den nya verkligheten. Vi ser nu exempel på företag som rycker in och hjälper andra, och som anpassar sin verksamhet till rådande situation och kunders behov. Nya situationer föder inte bara problem, utan också möjligheter. Företagare uppger att de försöker använda eventuell extratid till att börja planera för tiden efter corona. I kristider är det förståeligt att här och nu får råda. Samtidigt är det viktigt att kunna fokusera också på det som komma skall. Det är en viktig lärdom för företag, men också för beslutsfattare för att kunna avgöra vilka insatser som behövs nu, men också i framtiden.  

Hur påverkas vår region på sikt av dagens kris? Vilka lärdomar ska vi dra, och har vi fördelar som vi kan ta tillvara i morgondagens konkurrens? Vilka företag har en samhällskritisk verksamhet eller produktion? Det är frågor vi vill skicka med lokala och regionala beslutsfattare, tillsammans med uppmaningen att fortsätta dialogen med företagen även efter att krisen klingat av. För det kommer en tid efter corona, då ett friskt och starkt näringsliv behöver bästa möjliga förutsättningar för att fortsatt axla sin samhällsbärande roll. 

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...