Östsvenska Handelskammaren

Nyköpings nya resecentrum

Samråd om detaljplanen för Nyköping resecentrum är nu avslutad

Samrådsperioden för Nyköpings resecentrum är nu över och under våren 2017 behandlas de yttranden (synpunkter) som kan påverka förslaget, innan ett formellt beslut fattas 2018. Läs mer om vilken typ av yttranden som kom in under samrådet, tryck här.

Nu revideras detaljplaneförslaget och alla yttranden sammanställas i en samrådsredogörelse. De som har skickat in yttrandena kommer att få svar i samband med att det reviderade förslaget ställs ut för granskning, vilket till hösten 2017. Yttrandena kan komma att påverka revideringen av detaljplaneförslaget, men det går inte att ta hänsyn till allt som har kommit in. Det är projektgruppen på Nyköpings kommuns som tillsammans med sakkunniga konsulter som gör revideringen av detaljplaneförslaget. Därefter fattar politikerna beslut om det reviderade förslaget innan det går ut på granskning.

Kontaktperson

Ingegerd Ask
Projektledare
Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
Tfn 0155 24 89 68
E-mail: samhallsbyggnad@nykoping.se

Läs mer här:

Nyköpings resecentrum – detaljplaneförslag

Skisser som beskriver Nyköpings framtida resecentrum

Läs mer om de yttranden som kom in under samrådet

Relaterade #Nyheter

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

BILDSPEL: Sommarmingel, besök av toppolitiker och studiebesök

Nyheter

Eventen avlöste varandra i maj månad och det minglades, nätverkades och utbyttes kunskap som aldrig förr. Ta del av bilderna...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!

Nyhet

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...