Östsvenska Handelskammaren

Nytt förslag till spårlinje genom Kolmården

Trafikverket presenterar nu ett nytt förslag till spårlinje, delsträckan Stavsjö-Loddby

 

Sedan de allmänna samråd och öppna hus som genomfördes under våren 2016 så har det förordade alternativet bearbetats vidare i arbetet att hitta den bästa spårlinjen för Ostlänken från Stavsjö till Loddby. Kompletterande geotekniska fältundersökningar har visat att det tidigare förordade alternativet för spårlinje riskerar att fördyras avsevärt på grund av svåra geotekniska förhållanden i Kolmården och vid passagen under E4 vid Stenkullen. Bakom det nya spårlinjeförslaget ligger också inkomna synpunkter från allmänheten, intresseföreningar, kommun och myndighet kring sträckningen gällande hänsyn till påverkan på friluftslivet i områden.

Det sammanvägda resultatet av analyserna visar på att en längre tunnel är mer fördelaktig. Det nya förslaget har också en nya sträckning i området mellan Stavsjö och Böksjö. Anledningen till den nya sträckningen är dels på grund av bättre förutsättningar i landskapet, då det är mer gynnsamt med en tunnelmynning här, och sträckning möjliggör att järnvägen kan placeras nära E4 för att koncentrera påverkan från infrastrukturen.

Projektledaren Ostlänken, delprojekt Norrköping är Johan Levál.
Direkt: 010-125 41 27
E-post: johan.leval@trafikverket.se

För mer information om delsträckan tryck på nedanstående länkar: 

Infromationsblad samråd Stavsjö-Loddby

För mer information om delsträckan Stavsjö-Loddby

Lämna synpunkter på projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!