Östsvenska Handelskammaren

Nytt förslag till spårlinje genom Kolmården

Trafikverket presenterar nu ett nytt förslag till spårlinje, delsträckan Stavsjö-Loddby

 

Sedan de allmänna samråd och öppna hus som genomfördes under våren 2016 så har det förordade alternativet bearbetats vidare i arbetet att hitta den bästa spårlinjen för Ostlänken från Stavsjö till Loddby. Kompletterande geotekniska fältundersökningar har visat att det tidigare förordade alternativet för spårlinje riskerar att fördyras avsevärt på grund av svåra geotekniska förhållanden i Kolmården och vid passagen under E4 vid Stenkullen. Bakom det nya spårlinjeförslaget ligger också inkomna synpunkter från allmänheten, intresseföreningar, kommun och myndighet kring sträckningen gällande hänsyn till påverkan på friluftslivet i områden.

Det sammanvägda resultatet av analyserna visar på att en längre tunnel är mer fördelaktig. Det nya förslaget har också en nya sträckning i området mellan Stavsjö och Böksjö. Anledningen till den nya sträckningen är dels på grund av bättre förutsättningar i landskapet, då det är mer gynnsamt med en tunnelmynning här, och sträckning möjliggör att järnvägen kan placeras nära E4 för att koncentrera påverkan från infrastrukturen.

Projektledaren Ostlänken, delprojekt Norrköping är Johan Levál.
Direkt: 010-125 41 27
E-post: johan.leval@trafikverket.se

För mer information om delsträckan tryck på nedanstående länkar: 

Infromationsblad samråd Stavsjö-Loddby

För mer information om delsträckan Stavsjö-Loddby

Lämna synpunkter på projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...