Östsvenska Handelskammaren

Nytt förslag till spårlinje genom Kolmården

Trafikverket presenterar nu ett nytt förslag till spårlinje, delsträckan Stavsjö-Loddby

 

Sedan de allmänna samråd och öppna hus som genomfördes under våren 2016 så har det förordade alternativet bearbetats vidare i arbetet att hitta den bästa spårlinjen för Ostlänken från Stavsjö till Loddby. Kompletterande geotekniska fältundersökningar har visat att det tidigare förordade alternativet för spårlinje riskerar att fördyras avsevärt på grund av svåra geotekniska förhållanden i Kolmården och vid passagen under E4 vid Stenkullen. Bakom det nya spårlinjeförslaget ligger också inkomna synpunkter från allmänheten, intresseföreningar, kommun och myndighet kring sträckningen gällande hänsyn till påverkan på friluftslivet i områden.

Det sammanvägda resultatet av analyserna visar på att en längre tunnel är mer fördelaktig. Det nya förslaget har också en nya sträckning i området mellan Stavsjö och Böksjö. Anledningen till den nya sträckningen är dels på grund av bättre förutsättningar i landskapet, då det är mer gynnsamt med en tunnelmynning här, och sträckning möjliggör att järnvägen kan placeras nära E4 för att koncentrera påverkan från infrastrukturen.

Projektledaren Ostlänken, delprojekt Norrköping är Johan Levál.
Direkt: 010-125 41 27
E-post: johan.leval@trafikverket.se

För mer information om delsträckan tryck på nedanstående länkar: 

Infromationsblad samråd Stavsjö-Loddby

För mer information om delsträckan Stavsjö-Loddby

Lämna synpunkter på projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...