Östsvenska Handelskammaren

Nytt förslag till spårlinje genom Kolmården

Trafikverket presenterar nu ett nytt förslag till spårlinje, delsträckan Stavsjö-Loddby

 

Sedan de allmänna samråd och öppna hus som genomfördes under våren 2016 så har det förordade alternativet bearbetats vidare i arbetet att hitta den bästa spårlinjen för Ostlänken från Stavsjö till Loddby. Kompletterande geotekniska fältundersökningar har visat att det tidigare förordade alternativet för spårlinje riskerar att fördyras avsevärt på grund av svåra geotekniska förhållanden i Kolmården och vid passagen under E4 vid Stenkullen. Bakom det nya spårlinjeförslaget ligger också inkomna synpunkter från allmänheten, intresseföreningar, kommun och myndighet kring sträckningen gällande hänsyn till påverkan på friluftslivet i områden.

Det sammanvägda resultatet av analyserna visar på att en längre tunnel är mer fördelaktig. Det nya förslaget har också en nya sträckning i området mellan Stavsjö och Böksjö. Anledningen till den nya sträckningen är dels på grund av bättre förutsättningar i landskapet, då det är mer gynnsamt med en tunnelmynning här, och sträckning möjliggör att järnvägen kan placeras nära E4 för att koncentrera påverkan från infrastrukturen.

Projektledaren Ostlänken, delprojekt Norrköping är Johan Levál.
Direkt: 010-125 41 27
E-post: johan.leval@trafikverket.se

För mer information om delsträckan tryck på nedanstående länkar: 

Infromationsblad samråd Stavsjö-Loddby

För mer information om delsträckan Stavsjö-Loddby

Lämna synpunkter på projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...