Östsvenska Handelskammaren

Nytt samarbete för att höja regionens styrelsekompetens

Vi på Östsvenska Handelskammaren teamar nu upp med StyrelseAkademien Östsverige för att kunna erbjuda våra medlemmar utökade styrelseutbildningar.

-Handelskammaren har en lång tradition av att utbilda inom styrelseområdet och fram till nu har 500 personer i det östsvenska näringslivet gått utbildning hos oss med mycket höga betyg. Samarbetet med StyrelseAkademien ger oss möjligheter att ytterligare bredda vårt utbud, att nå andra målgrupper och att säkerställa långsiktiga kvalitativa utbildningar, säger Anna Axelsson verksamhetschef på Östsvenska Handelskammaren.

Först ut blir utbildningen för de arbetar som styrelseordförande eller har ambitionen att göra det. 
Ökat fokus: Ordföranderollen är en heldag 1 oktober.

– Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. Här lotsas deltagaren in i rollen och lär sig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt och som man har stora nytta av om man verkar i små och medelstora företag. På utbildningen tar man bland annat upp hur man gör en kvalificerad bedömning av en förfrågan, styrande dokument, strategiprocesser, det dolda och viktiga arbetet mellan mötena, hur man hanterar rollen som strategisk utvecklingsmotor och inte minst hur man skapar värde i styrelsearbetet och i bolaget, säger Maria Floxner verksamhetsansvarig StyrelseAkademien Östsverige.

Rätt Fokus i styrelsearbetet riktar sig till alla roller i en styrelse och startar 24 oktober. Den är passande dels för personer som är nya inom styrelsevärlden men också för de som har stor erfarenhet men behöver uppdatera sig och bredda sitt nätverk.

– Rätt Fokus är en grundläggande och viktig kurs för att förstå styrelsearbetets grunder. Här går man tillsammans igenom rollfördelning, arbetssätt, koppling till ABL och den viktiga ansvarsfrågan. Ofta är också diskussionerna mellan deltagarna och nätverket uppskattat säger Anna Axelsson på Handelskammaren.

Styrelseutbildningarna är nationella och framtagna är framtagna av StyrelseAkademien och sker i Handelskammarens lokaler i Linköping.

Vi är glada att också kunna erbjuda Rätt Fokus i styrelsearbetesom en tvådagars internatutbildning i Visby i november.

– StyrelseAkademien Östsverige och Östsvenska Handelskammaren vill båda stärka näringslivet i regionen genom kompetensförsörjning och professionella närverk för styrelseledamöter och ägare med fokus på våra SME-bolag.

Här kan vi gemensamt ta krafttag och nå ut till fler med insikterna om styrelsearbetets betydelse för att stärka bolagens utveckling, säger Maria Floxner verksamhetsansvarig StyrelseAkademien Östsverige.

 

Läs mer om  Ökat fokus: Ordföranderollen

Anmäl dig HÄR

 

Läs mer om Rätt Fokus i styrelsearbetet

Anmäl dig HÄR

 

Anna Axelsson, Östsvenska Handelskammaren

anna.axelsson@east.cci.se

tel 011-28 50 38

Maria Floxner, StyrelseAkademien Östsverige

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...