Östsvenska Handelskammaren

Nytt stödpaket till företagen genom EKN, SEK och Almi

I fredags gjorde regeringen klart med ännu ett stödpaket till företag. Paketet vänder sig främst till små och medelstora företag samt tillverkande och exporterande näringar.

Paketet består av tre delar:

  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. Idag utnyttjas ungefär 250 miljarder vilket innebär att det nu finns ytterligare 250 miljarder.
  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretag. Detta innebär ytterligare förutsättningar för att möta exportindustrins ökade efterfrågan på kommersiella krediter.
  • Almi företagspartner får tre miljarder för att kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag. Almis nuvarande utlåningskapacitet är begränsad, därav behövs detta tillskott. Små och medelstora företag i Sverige kan ansöka om lånen och det finns inga begränsningar avseende bransch eller region.

Du kan läsa mer om respektive satsning nedan.

EKN

Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier. Med detta utökade utrymme, som gör att EKN kan ställa ut garantier för 500 miljarder kronor, rustas EKN för att göra mer för fler. I dagsläget utnyttjas ungefär 250 miljarder av kreditramen. Med utökningen finns ytterligare 250 miljarder kvar inom ramen. 

  • EKN har minskat bankernas självrisk för att förbättra möjligheterna för företag att låna. EKN täcker nu 80 procent av bankens risk, från tidigare 50 procent.
  • En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till underleverantörer till svenska exportföretag har också införts. 
  • EKN:s rörelsekreditgaranti är vanligtvis endast till för små och medelstora företag. Nu finns den även för stora företag.

Ambitionen är att Exportkreditnämndens utökade erbjudanden till företagen ska bidra till att lösa den akuta bristen på finansiering som många exportföretag brottas med.

1. Vad innebär de utökade garantierna?Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag.

För att underlätta för små och medelstora företag att få rörelsefinansiering från banken höjer EKN täckningsgraden.

2. Fokus på underleverantörer genom en ny garanti

Underleverantörer är en central del av den svenska exporten. Med den nya garantin får underleverantörer säkrare och snabbare betalt.

3. Garanti för rörelsefinansiering även av stora företag

Liksom under finanskrisen kan EKN dela bankens risk vid rörelsefinansiering av stora företag. Normalt behövs inte det, men i kristid kan det vara avgörande. Vid förra finanskrisen var behovet 96 miljarder kronor.

4. EKN kommer att vara mer flexibla med betalningsanstånd och betalningsvillkor hos exportföretagens kunder.

Läs mer här

SEK

Efterfrågan på kommersiella krediter har ökat vilket ställer högre krav på SEK:s kapacitet att snabbt kunna ge ut nya lån till svenska exportföretag.

För att säkerställa att SEK kan möta de svenska exportföretagens ökade efterfrågan på kommersiella krediter har regeringen föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att den låneram som Riksgäldskontoret tillhandahåller till SEK utökas till 200 miljarder svenska kronor och kan nu användas till att ge ut både statsstödda- och kommersiella krediter till svenska exportföretag. 

SEK är väl kapitaliserat, har god likviditetsberedskap och är därmed väl rustat för en finansiell kris. Denna åtgärd, tillsammans med den slopade utdelning (aviserat 19-mar) innebär att SEK ges ytterligare förutsättningar för att möta exportindustrins ökade efterfrågan på kommersiella krediter. Under finanskrisen 2008 genomfördes motsvarande åtgärd och SEK kunde då stötta svenska exportföretag med kommersiella krediter när ingen annan ville låna ut.  

Läs mer här

Almi

Almi får 3 miljarder för att öka utlåning till små och medelstora företag.

På vilket sätt kommer pengarna företagen tillgodo?
De kommer bärkraftiga företag tillgodo i form av lån. Almi erbjuder primärt lån. Efterfrågan på lån från Almi har ökat avsevärt bara den senaste veckan. Almis nuvarande utlåningskapacitet är begränsad, därav bedöms ett tillskott i denna storleksordning behövas. 

Vad är skillnaden mot bankernas lån?
Almis roll är att komplettera bankerna genom att vara mer riskbenägna. Ofta samarbetar Almi och banken för att möjliggöra företagets hela kapitalbehov, men Almi kan även finansiera företag på egen hand, vilket kan blir viktigt i den situation som nu råder. Det är en erfarenhet från finanskrisen 2008.

Vad krävs för att få ett lån?
Almis bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till en framtida lönsamhet och utveckling. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla företaget.

Vilka företag kan ansöka?
Små och medelstora företag i Sverige precis som före krisen. Det finns inga begränsningar avseende bransch eller region.

Läs mer här

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...