Östsvenska Handelskammaren

”Oavsett roll – alla behöver kunna det här”

Det säger Christina Lindberg, styrelseproffs med mångårig erfarenhet, och som är kursledare på styrelseutbildningen ”Ökat fokus – modern ekonomistyrning”.

Det säger Christina Lindberg, styrelseproffs med mångårig erfarenhet, och som är kursledare på styrelseutbildningen ”Ökat fokus – modern ekonomistyrning”. 

Du är ofta tillsatt i en styrelse för att du kan något. För att du ska bidra med din expertkunskap inom ett visst område för att företaget vill och ska utvecklas. Ett jobb med fokus på strategi och framtid. Men det krävs också lite mer av dig som styrelseledamot. Exempelvis ska du också ha kunskap om ekonomi. Inte bara utifrån att du sitter där och är personligt ansvarig utan också för att kunna fatta beslut. Rätt beslut. 

Alla beslut får på något sätt ekonomiska konsekvenser. För att kunna fatta rätt beslut behöver du kunna och förstå saker som samband mellan balans- och resultaträkning och hur kassaflöden fungerar. Det är helt avgörande, säger Christina.

En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. Något som också alltid får ekonomiska konsekvenser. 

De ekonomiska förutsättningarna är olika för olika branscher och det krävs olika åtgärder för att nå olika typer av resultat. Att förstå den ekonomiska strukturen och att de är olika för olika branscher är grunden för ett lyckat styrelsearbete, säger Christina.

I inbjudan till utbildningen står det också att man ska få lära sig företagsekonomi på ett nytt sätt, vad innebär det – kan företagsekonomi vara nytt?

Haha, ja. Vi kommer gå igenom ett helt nytt verktyg som heter Bonanza. Verktyget är visuellt med grafik och färger som underlättar förståelsen och på ett enkelt sätt visar den ekonomiska strukturen i företag. Genom det här verktyget förstår även ickeekonomer ekonomi och de kan till och med tycka det är intressant, skrattar Christina. 

Så vem ska gå den här utbildningen?

Om du sitter i en styrelse, oavsett roll, så bör du kunna det här. Kan du det inte och sitter i en styrelse så rekommenderar jag varmt att gå utbildningen.

Utbildningen äger rum den 5 maj i Linköping. Du kan läsa mer här. 

Fakta Christina Lindberg
Christina Lindberg är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom Styrelseakademien. Idag arbetar hon främst som styrelseproffs men är också en väl anlitad utbildare. Hon har sin bakgrund främst som ekonomichef på olika företag. Se hennes profil på Styrelseakademiens hemsida här.  

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...