Östsvenska Handelskammaren

Intresserad av praktik?

Östsvenska Handelskammaren jobbar med att vara en länk mellan näringsliv, akademi, och det offentliga. Av den anledningen strävar vi efter att alltid ha en praktikant hos oss då vi anser att det är ett bra sätt att hålla oss ajour med samtiden.

Östsvenska Handelskammaren jobbar med att vara en länk mellan näringsliv, akademi, och det offentliga. Av den anledningen strävar vi efter att alltid ha en praktikant hos oss då vi anser att det är ett bra sätt att hålla oss ajour med samtiden. Vår förhoppning är också att vi ska kunna erbjuda en värdefull inblick i vilka möjligheter som finns för studenter, samt att dessa möjligheter ska få nyexaminerad kompetens att stanna i regionen.

Dina uppgifter kommer till exempel att bestå av:

  • Allmänt administrativa såsom att löpande underhålla och uppdatera Handelskammarens CRM register
  • Följa med på säljmöten och företagsbesök
  • Mindre utredningar av exempelvis näringslivsrelaterade regionsfrågor
  • Hjälpa till med Handelskammarens tillställningar och projekt
  • Marknadsundersökningar
  • Sammanställningar av material och analys av underlag

Ansökan skickas tillsammans med betyg, personligt brev innehållande en kort förklaring om varför du skulle vilja ha praktik på Handelskammaren till Anna Högberg för höstterminen senast den 15 september och för vårterminen senast den 15 januari.