Östsvenska Handelskammaren

Intresserad av praktik?

Östsvenska Handelskammaren verkar för att vara en länk mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Av den anledningen strävar vi efter att erbjuda praktikplatser hos oss, och samtidigt ge nyutexaminerade erfarenhet samt ökade möjligheter att stanna i regionen.

Östsvenska Handelskammaren verkar för att vara en länk mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Av den anledningen strävar vi efter att erbjuda praktik hos oss, samtidigt som det också är ett bra sätt att skapa nya kontakter. Vår förhoppning är också att vi ska erbjuda en värdefull inblick i vilka möjligheter som finns för studenter och på det viset öka chanserna för nyexaminerad kompetens att stanna i regionen.

Vid praktik på Handelskammaren kan dina uppgifter till exempel bestå av:

  • Allmän administration såsom att löpande underhålla och uppdatera Handelskammarens CRM- register
  • Delta på säljmöten och företagsbesök
  • Mindre utredningar av näringslivsrelaterade frågor
  • Hjälpa till med våra event och projekt
  • Marknadsundersökningar
  • Sammanställningar av material och analys av underlag
  • Kommunikation och marknadsföring

Vi tar löpande emot praktikanter och ansökningar. Är du intresserad? Skicka tillsammans med betyg ett personligt brev med en kort beskrivning om varför du vill ha praktik på Handelskammaren till Anna Högberg, ekonomi- och HR-ansvarig.