Östsvenska Handelskammaren

CSR East Sweden - nätverket som strävar mot de globala målen

Alla företag som vill sträva mot en mer hållbar framtid är välkomna att gå med i CSR East Sweden!
Nätverket står för samverkan kring CSR och hållbarhet mellan privat, offentlig och idéburen verksamhet samt akademi.

Vi bidrar till inspiration, kunskap, samverkan och aktiviteter som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i. 

Vår verksamhetsidé är att verka för regionens utveckling och attraktionskraft genom att:

  • utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • samla och synliggöra regionala CSR-initiativ och goda exempel
  • skapa förutsättningar för och initiera tvärsektoriella samarbeten
  • stödja medlemmarna till att vara föregångare och föredömen för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har fastställt.

Vårt nätverk ska genomsyras av våra värdeord:

Vi är ansvarstagande:

Nätverket ska vara ansvarstagande med tyngdpunkt inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Motsvarande ansvar åligger föreningens medlemmar enligt våra medlemsprinciper.

Vi är inspirerande:

Nätverket ska inspirera medlemmar och samhället i stort till att göra skillnad inom CSR-området.

Vi är inkluderande:

I vår region finns många olika kompetenser och erfarenheter som vi måste ta tillvara. Tillsammans kan vi göra skillnad. Alla ska kunna ta del av och dela med sig av goda exempel och initiativ inom CSR-området.

Besök CSR East Swedens hemsida.

Relaterade nyheter

Därför är vi hubb för A Sustainable Tomorrow!

Östsvenska Handelskammaren är officiell hubb till A Sustainable Tomorrow och alla våra medlemmar kommer att kunna delta i nästa stora...

Östsvenska Handelskammaren är med och arrangerar A Sustainable Tomorrow

Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens Östsvenska Handelskammaren har ingått ett samarbete med A Sustainable Tomorrow för att stärka och...

Varié får årets hållbarhetspris

Vinnare av Östsvenska handelskammarens East Sweden Substainability Award 2020 är Varié! Vi tog ett snack med vinnarna i deras butik...

Kontakt

Jonna Hedlund

Projektledare, föräldraledig

Relaterat innehåll

Event

Här hittar du utbildningar, event och föreläsningar. Du kan delta fysiskt eller...