Östsvenska Handelskammaren

Pia Carlgren vill se fler kvinnliga bolagsägare

Styrelserummen blir sakta men säkert alltmer jämställda. Men det är inte läge att slå sig till ro, enligt Pia Carlgren som gärna vill se fler kvinnor i ägarpositioner.

Det här är den tredje delen i intervjuserien med 100-listans styrgrupp.

Flera känner säkert igen Pia Carlgren från en rad olika sammanhang. För Östsvenska Handelskammaren har hon både haft uppdrag som styrelseledamot och agerat interims-vd i ett par olika omgångar. Hon har tidigare en bakgrund som entreprenör samt har jobbat som marknads- och kommunikationschef på Länsförsäkringar Östgöta och näringslivsdirektör i Linköpings kommun, då hon även var styrelseledamot och ordförande i Linköping City Airport samt styrelseledamot i Skill. Sedan ett par år är hon sin egen igen och arbetar främst som interimschef, i dag som marknadschef på just Skill. Ett regionalt grundat och väl förankrat bolag som nu är i stark nationell expansion.

– Företaget har växt mycket de senaste åren och vill nu etablera en starkare nationell position och bli en tydligare aktör på marknaden, där ligger fokus i mitt uppdrag, säger hon.

Men det är för rollen i 100-listans styrgrupp som vi träffar Pia för den här intervjun. Utifrån all erfarenhet hon samlat på sig från sina tidigare uppdrag, har hon fått en bred bild av hur det ser ut med jämställdheten i många olika verksamheter och branscher.

– Hur styrelsekonstellationer ser ut påverkar hur världen utvecklas. Därför är det väldigt viktigt att det är möjligt för alla, oavsett kön och bakgrund, att kunna ta en styrelseplats för att vara med och påverka. Så har det inte sett ut historiskt, och det ser fortfarande inte ut så. Men här är 100-listan en viktig pusselbit.

På vilket sätt?

– Dels genom att synliggöra kompetenta kvinnor, men för mig är 100-listan en plattform för påverkan och kommunikation där vi lyfter frågan både medialt och i andra sammanhang. Vi skapar en anledning att prata om jämställdhet i styrelser och lyfter både kvinnor och företag som jobbar med frågorna.

Sätt tydliga mål

Under hösten släpptes 100-listans årliga regionala undersökning som visar hur stor andel kvinnor som sitter i regionens bolagsstyrelser. De senaste siffrorna säger 24 procent, vilket är en procent mer än i fjol och en sexprocentig ökning sedan 2018. 

– När man pratar hållbarhet innebär det också att hålla över tid. Vi vill inte se en snabb skjuts för att sedan dippa lika snabbt. Men jag tänker att en högre takt vore både önskvärd och möjlig, men då måste flera gå från ord till handling och arbeta medvetet och målinriktat med frågan.

”Vi går från industrisamhälle till ett digitalt plattformssamhälle som bygger mer på samverkan och mindre på hierarkier”

Pia Carlgren om jämställdhet i framtidens företag

Hur påverkar du 100-listans arbete genom styrgruppen?

– Jag vill bidra med de långsiktiga tankarna. Det är styrgruppens roll att lyfta blicken och se vad nästa frågor handlar om. Jag kan bidra med kommunikationen och att koppla ihop kontakter och använda mitt nätverk. Och jag är förstås hela tiden en ambassadör i de här frågorna.

100-listan har funnits sedan 2014, vilka är utmaningarna nu när vi kommit en bit på vägen?

– Nu har vi fått upp frågan på bordet och det handlar inte längre om att det saknas vilja och kunskap. Den biten har vi passerat, nu det är en annan nivå i diskussionen. Nästa steg kan vara att titta på vilka som äger bolagen. Hur kan vi påverka där? Att vara med från start när spännande verksamheter startar. I dag finns det fler män som gör sådana resor än kvinnor. Det känns naturligt för en plattform som 100-listan att titta närmare på de frågorna.

Hur ser du på framtiden när det handlar om jämställdheten i näringslivet?

– Jag ser alltid ljust på framtiden. Det finns alltid möjlighet till förändring. Vi är inne i en tid där vi går från industrisamhälle in i ett digitalt plattformssamhälle som bygger mer på samverkan och mindre på hierarkier. Det finns en stor medvetenhet kring de här frågorna så det borde gå åt rätt håll. Visst är det en utmaning att se tillvaron med nya ögon, men när vi väl kommer till en punkt eller en ”tipping point” så kan det gå ganska snabbt. Jag vill tro att vi är där snart.

Fler intervjuer med 100-listans styrgrupp:
Lina Hedström, vd NTM: ”För oss är en viktig del i detta att låta lika många kvinnor som män komma till tals i våra medier.”
Jessica Steén, kontorschef Nordea: ”Det finns inte några genvägar i skapandet av en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering”

Relaterade #100-listan

22 november, 2023

100-listans stora rapportsläpp!

Vi har ett resultat! Välkommen till en av årets höjdpunkter – 100-listans rapportsläpp – där...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

100-listan

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...