Östsvenska Handelskammaren

Politisk kreativitet kan motverka konjunkturnedgången

Mer än någonsin behövs modiga politiska företrädare som tänker nytt i nära dialog med de små och stora aktörer som bygger och utvecklar hållbara livsmiljöer.

Debattartikel publicerad i Corren, NT och SN den 13 januari 2023.

Vår omvärld är orolig och företag och hushåll drabbas av stigande räntor, inflation och skenande priser på energi. Arbetsmarknaden i Sverige är emellertid fortfarande stark, men det finns tydliga orosmoln. Fallande bostadspriser och byggnationen av nya bostäder är historiskt låg i såväl vår östsvenska region som hela Sverige. I Handelskammarens regionala konjunkturbarometer stack byggbranschen ut vad gäller negativa framtidsutsikter under 2023. 

Vi kommer från en period som präglats av brist på både bostäder och arbetskraft. Nu är oron över vårt säkerhets- och ekonomiska läge påtagligt, samtidigt har det regionala näringslivet en stark framtidstro – vi vet att vi bor och verkar i en tillväxtregion.

Våra nyvalda politiska församlingar och styren vill nu göra avtryck, och vi menar att kommuner och andra offentliga aktörer har ett avgörande val att kunna motverka en lågkonjunktur: Antingen bromsar man in, koncentrerar sig på besparingar och skjuter upp eller ställer in investeringar och projekt. Eller så tar man tillfället i akt att satsa och därmed förhindra att lågkonjunkturen får fäste i kommunen med uppsägningar, sämre betalningsförmåga och konkurser som följd. 

Vi har en lista med sex åtgärdsförslag för en mer positiv riktning, som inte bara mildrar lågkonjunkturen utan även skulle gynna kommunens ekonomi och näringslivsklimat om de implementeras: 

  • Hjälp – inte stjälp. Stötta de entreprenörer och byggherrar som på grund av oförutsedda omvärldsfaktorer kämpar med att få ihop ekonomin, genom att agera flexibelt och hjälpsamt inom gällande lagstiftning och regelverk. Kan vi tillsammans dela på riskerna för att på så sätt locka nödvändiga investeringar?
  • Bygg bort underhållsskulden. Vikande nyproduktion möjliggör överflyttning av resurser till att öka underhållstakten av miljonprogram och samhällsfastigheter. Prioritera satsningar på utbyggd elnätsöverföring, vindkraft, effektivisering av vattenkraft samt vatten- och avloppssystem.
  • Inför ett snabbspår för dem som vill bygga. Utifrån nära dialog med byggherrar och entreprenörer våga prioritera i tillstånds- och planprocesser de som faktiskt nu har förutsättningar att komma igång med sina projekt.

  • Standardisera byggandet för att öka produktiviteten. Förutsättningar för att bygga samma hustyp flera gånger leder till lägre byggkostnader och snabbare processer än när unika hus ska byggas. Politiken bör säkerställa att samma tekniska lösningar fungerar i hela landet för att därigenom skapa ökad transparens och minskad risk för godtycke. 
  • Jämna ut konjunkturen. Nyttja de kvalificerade personer som riskerar att varslas för att arbeta bort planköer, skapa markreserver och flexibla detaljplaner. Därigenom undviker vi att byggbranschen dräneras på kompetens.
  • Öka samverkan. Låt oss bygga en kunskapsbro mellan offentliga beställare och byggbranschen expertis om konstruktion och tidiga övervägande planprocessen. Krav på kvalitet och gestaltning måste mötas av en ödmjuk förståelse för en entreprenörs möjlighet att förverkliga sitt projekt (och därmed sysselsättning och skatteintäkter). 

Vi ser fram emot en kommande produktiv dialog mellan branschen och politiken. Nu gör vi det här tillsammans.

Viktor Johansson, affärschef NCC Building Östergötland
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Debattartiklar

Kunskap om jämställda styrelserum är nyckeln

Debattartiklar

I oroliga tider ökar styrelsens betydelse för bolagens utveckling. Breddad och höjd kompetens bland styrelseledamöter är avgörande.

Tydligt och rejält rutet till Ostlänkens försvar

Debattartiklar

Vi hoppas att tillträdande och nästkommande regeringar inser vikten av stabilitet och konsekvens i fattade beslut gällande järnväg, men också...

Nu är tid för ansvar och långsiktighet

Debattartiklar

När dammet efter valet lägger sig, vill vi företrädare för näringslivet se våra folkvalda visa ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...