Östsvenska Handelskammaren

Rapport: Jobbigt nu – bättre sen!

Företagen i den östsvenska regionen har en stark tro på framtiden och är också beredda på en hel del besvär när regionen växer. Men det krävs att kommunen lyckas med tre saker för att säkra deras lojalitet – tydlig information om syfte och mål med byggandet, en kontaktväg in till kommunen samt alternativa färdvägar runt eller genom staden.  Det visar Östsvenska Handelskammarens senaste enkät om konsekvenserna av städernas byggnationer. 

Näringslivet uppfattar att det händer mycket i regionens städer just nu, närmare 9 av 10 ser en hög byggaktivitet. Och de flesta gillar vad de ser, drygt 6 av 10 anser att det är positivt med förtätning i städerna. Med framkomlighet som en utmaning redan idag – en majoritet anser att det är hög frekvens på avspärrningar och begränsningar – är enkäten ett medskick till städerna att ta rejäl planeringshöjd inför framtidens ”stök och bök”.

 


Det finns ett påfallande starkt stöd för byggnationerna – byggande och aktivitet kopplas till utveckling och tillväxt, särskilt på längre sikt. 8 av 10 anser att deras företag påverkas positivt på lång sikt av byggandet. Framtidstron stöds av de rapporter om tillväxteffekter som tagits fram inför Ostlänken och som pekar på att Ostlänken innebär minst 25 000 årsarbeten. Inte bara i bygg- och anläggningsbranschen utan även för exempelvis handel, hotell- och restaurangverksamhet, transporter samt inom välfärdsbranscher såsom skola och omsorg.

För att säkra den långsiktiga tillväxten behövs åtgärder här och nu. Företagen vill inte ha särbehandling, utan önskar sig förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder. Man önskar sig information om vad som händer här och nu, och vad som är kommunens långsiktiga mål med byggnationerna. Man vill också se att kommunen har en tydlig kontaktväg in för företagen att använda när svårigheter eller frågor uppstår. Viktigt är även att det redan nu läggs upp en plan för framkomlighet genom och runt staden som kan hålla även när det är som mest stökigt runt år 2021-2025. Då kan företagen inte bara stå ut med besvären, utan även se sin egen roll i den framtida utveckling och tillväxt som är hela poängen med byggandet. Jobbigt nu – bättre se’n, alltså!

PULS är handelskammarens verktyg för att ”ta pulsen” på våra medlemmars åsikter i aktuella frågor. Av de 114 svaren denna gång kommer 3 av 4 från Östergötland, 1 av 4 från Sörmland.

[osh-header title=”Ladda ner rapporten”]

>> Ladda ner

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...