Östsvenska Handelskammaren

Rapport: Jobbigt nu – bättre sen!

Företagen i den östsvenska regionen har en stark tro på framtiden och är också beredda på en hel del besvär när regionen växer. Men det krävs att kommunen lyckas med tre saker för att säkra deras lojalitet – tydlig information om syfte och mål med byggandet, en kontaktväg in till kommunen samt alternativa färdvägar runt eller genom staden.  Det visar Östsvenska Handelskammarens senaste enkät om konsekvenserna av städernas byggnationer. 

Näringslivet uppfattar att det händer mycket i regionens städer just nu, närmare 9 av 10 ser en hög byggaktivitet. Och de flesta gillar vad de ser, drygt 6 av 10 anser att det är positivt med förtätning i städerna. Med framkomlighet som en utmaning redan idag – en majoritet anser att det är hög frekvens på avspärrningar och begränsningar – är enkäten ett medskick till städerna att ta rejäl planeringshöjd inför framtidens ”stök och bök”.

 


Det finns ett påfallande starkt stöd för byggnationerna – byggande och aktivitet kopplas till utveckling och tillväxt, särskilt på längre sikt. 8 av 10 anser att deras företag påverkas positivt på lång sikt av byggandet. Framtidstron stöds av de rapporter om tillväxteffekter som tagits fram inför Ostlänken och som pekar på att Ostlänken innebär minst 25 000 årsarbeten. Inte bara i bygg- och anläggningsbranschen utan även för exempelvis handel, hotell- och restaurangverksamhet, transporter samt inom välfärdsbranscher såsom skola och omsorg.

För att säkra den långsiktiga tillväxten behövs åtgärder här och nu. Företagen vill inte ha särbehandling, utan önskar sig förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder. Man önskar sig information om vad som händer här och nu, och vad som är kommunens långsiktiga mål med byggnationerna. Man vill också se att kommunen har en tydlig kontaktväg in för företagen att använda när svårigheter eller frågor uppstår. Viktigt är även att det redan nu läggs upp en plan för framkomlighet genom och runt staden som kan hålla även när det är som mest stökigt runt år 2021-2025. Då kan företagen inte bara stå ut med besvären, utan även se sin egen roll i den framtida utveckling och tillväxt som är hela poängen med byggandet. Jobbigt nu – bättre se’n, alltså!

PULS är handelskammarens verktyg för att ”ta pulsen” på våra medlemmars åsikter i aktuella frågor. Av de 114 svaren denna gång kommer 3 av 4 från Östergötland, 1 av 4 från Sörmland.

[osh-header title=”Ladda ner rapporten”]

>> Ladda ner

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...