Östsvenska Handelskammaren

Rapport: Jobbigt nu – bättre sen!

Företagen i den östsvenska regionen har en stark tro på framtiden och är också beredda på en hel del besvär när regionen växer. Men det krävs att kommunen lyckas med tre saker för att säkra deras lojalitet – tydlig information om syfte och mål med byggandet, en kontaktväg in till kommunen samt alternativa färdvägar runt eller genom staden.  Det visar Östsvenska Handelskammarens senaste enkät om konsekvenserna av städernas byggnationer. 

Näringslivet uppfattar att det händer mycket i regionens städer just nu, närmare 9 av 10 ser en hög byggaktivitet. Och de flesta gillar vad de ser, drygt 6 av 10 anser att det är positivt med förtätning i städerna. Med framkomlighet som en utmaning redan idag – en majoritet anser att det är hög frekvens på avspärrningar och begränsningar – är enkäten ett medskick till städerna att ta rejäl planeringshöjd inför framtidens ”stök och bök”.

 


Det finns ett påfallande starkt stöd för byggnationerna – byggande och aktivitet kopplas till utveckling och tillväxt, särskilt på längre sikt. 8 av 10 anser att deras företag påverkas positivt på lång sikt av byggandet. Framtidstron stöds av de rapporter om tillväxteffekter som tagits fram inför Ostlänken och som pekar på att Ostlänken innebär minst 25 000 årsarbeten. Inte bara i bygg- och anläggningsbranschen utan även för exempelvis handel, hotell- och restaurangverksamhet, transporter samt inom välfärdsbranscher såsom skola och omsorg.

För att säkra den långsiktiga tillväxten behövs åtgärder här och nu. Företagen vill inte ha särbehandling, utan önskar sig förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder. Man önskar sig information om vad som händer här och nu, och vad som är kommunens långsiktiga mål med byggnationerna. Man vill också se att kommunen har en tydlig kontaktväg in för företagen att använda när svårigheter eller frågor uppstår. Viktigt är även att det redan nu läggs upp en plan för framkomlighet genom och runt staden som kan hålla även när det är som mest stökigt runt år 2021-2025. Då kan företagen inte bara stå ut med besvären, utan även se sin egen roll i den framtida utveckling och tillväxt som är hela poängen med byggandet. Jobbigt nu – bättre se’n, alltså!

PULS är handelskammarens verktyg för att ”ta pulsen” på våra medlemmars åsikter i aktuella frågor. Av de 114 svaren denna gång kommer 3 av 4 från Östergötland, 1 av 4 från Sörmland.

[osh-header title=”Ladda ner rapporten”]

>> Ladda ner

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...