Östsvenska Handelskammaren

Rapportstrul ledde till ny affärsidé

Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det kan Michael Owens intyga, för han har gjort många genom åren. Och irritationen över krånglet att göra dem ledde till en ny affärsidé – en molnbaserad applikation som kallas ”RapportOnline”.

I hela sitt yrkesliv har Michael Owens arbetat med ekonomi. Främst som ekonomichef på såväl stora som mindre företag inom läkemedelsindustrin men även som konsult och rådgivare. Det har handlat om finansiell management och extern rapportering såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar och managementrapporter. Att ta fram olika rapporter blev mer eller mindre en daglig uppgift och för varje rapport han tog fram blev han allt mer uppgiven över hur man går tillväga.   

Bara en sådan sak som versionshantering, och att skicka rapporterna till berörda parter tar tid, skapar osäkerhet och kräver resurser, säger Michael Owens.

Men Michael tänkte inte mer på det. Då. Men för några år sedan tröttnade han på onödigt merarbete och den osäkra hanteringen.

När man har gjort några hundra börjar man fundera på om det inte går att göra på ett bättre sätt, skrattar Michael.

Han skissade på en idé han hade haft. Det handlade om ett standardiserat, webbaserat system som skulle göra arbetet med att ta fram rapporter säkrare, enklare, och inte minst, roligare. Efter ett av många besök och diskussioner på en revisionsbyrå i Stockholm triggades allt igång. 

Det är märkligt att något sådant här inte redan finns sa de. Skulle ni lyckas med det här är det många revisorer som inte skulle bli glada. ”Det satte såklart igång idéer hos mig, säger Michael Owens.  

Michael genomförde en marknadsundersökning. Han intervjuade ett antal företag och institutioner. Skulle hans misstankar bekräftas att fler än han upplevt krånglet? Svaret blev ja. Det resulterade i att han 2016 beslutade att pröva möjligheten att skapa ett molnbaserat rapportsystem. Han rådfrågade två erfarna IT konsulter, Sten Caap och Tobias Hammarstrand, och 2017 var ett gemensamt företag registrerat.

Vi kompletterar varandra. Min kompetens och erfarenhet från finansmarknaden och Sten och Tobias som kunde utveckla idén till ett robust rapportsystem. På ett år hade vi tagit fram ett molnbaserat rapportsystem och efter noggrann validering var vi igång.

Företaget som startades heter FirstBase AB. Bolagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra molnbaserade finansiella rapportsystem. Det första rapportsystemet som togs fram och som finns på marknaden idag heter Rapportonline. De första kunderna, publika bolag som också är noterade på allmän handelsplats, fick man 2018. 

Vårt mål är att hjälpa företag som är på börsen, eller ska till börsen, bostadsrättsföreningar och kommunala bolag, ja egentligen alla bolag som har ett krav på sig att ta fram olika former av rapporter smidigt och säkert.

Det fungerar inte idag att redovisa siffror i ett krångligt excelark. Det måste vara enkelt att förstå och tilltalande att läsa så att även icke-ekonomer förstår

Marknaden är stor. Även om det främst handlar om börsnoterade företag ser Michael att man kan hjälpa företag som vill etablera sig på börsen. Dessa måste upprätta noteringsprospekt vilket är FirstBase nästa mål att kunna lansera.

För att börsen ska acceptera dig och ditt företag måste du ha snygga, enkla och tydliga ekonomiska rapporter som tillgodoser handelsplatsens regelverk. Och att vara noga med pressmeddelanden, en funktion som nu utvecklas i systemet, säger Michael vidare.  

Tydlighet viktigast

I undersökningen som gjordes ställdes också frågan om vad man skulle vilja få ut av ett rapportsystem. Svaret som stack ut var tydlighet.

Det fungerar inte idag att redovisa siffror i ett krångligt excelark. Det måste vara enkelt att förstå och tilltalande att läsa så att även icke-ekonomer förstår, säger Michael.  

Viktiga saker som också framkom var textstorlek, layout och färgläggning. Även bilder och diagram.

Vi vill göra det enkelt för företaget som tar fram rapporten, men också enkelt att läsa för läsaren. Det tycker vi att vi har lyckats med, säger Michael.

Fokuserar på hemmamarknaden

Michael jobbar fortfarande som CFO på konsultbasis vilket gjort att satsningen med företaget skett på deltid, men nu har man tagit in extern hjälp för marknadsföring och försäljning och man ser ljust på framtiden med en stor tillväxtpotenital. 

Vi tillgodoser ett tydligt behov som är kostnadseffektivt genom standardiseringen. Målsättningen är att bli marknadsledande inom vår nisch på hemmamarknaden, sedan går vi ut på världsmarknaden, avslutar Michael.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...