Östsvenska Handelskammaren

Rapportstrul ledde till ny affärsidé

Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det kan Michael Owens intyga, för han har gjort många genom åren. Och irritationen över krånglet att göra dem ledde till en ny affärsidé – en molnbaserad applikation som kallas ”RapportOnline”.

I hela sitt yrkesliv har Michael Owens arbetat med ekonomi. Främst som ekonomichef på såväl stora som mindre företag inom läkemedelsindustrin men även som konsult och rådgivare. Det har handlat om finansiell management och extern rapportering såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar och managementrapporter. Att ta fram olika rapporter blev mer eller mindre en daglig uppgift och för varje rapport han tog fram blev han allt mer uppgiven över hur man går tillväga.   

Bara en sådan sak som versionshantering, och att skicka rapporterna till berörda parter tar tid, skapar osäkerhet och kräver resurser, säger Michael Owens.

Men Michael tänkte inte mer på det. Då. Men för några år sedan tröttnade han på onödigt merarbete och den osäkra hanteringen.

När man har gjort några hundra börjar man fundera på om det inte går att göra på ett bättre sätt, skrattar Michael.

Han skissade på en idé han hade haft. Det handlade om ett standardiserat, webbaserat system som skulle göra arbetet med att ta fram rapporter säkrare, enklare, och inte minst, roligare. Efter ett av många besök och diskussioner på en revisionsbyrå i Stockholm triggades allt igång. 

Det är märkligt att något sådant här inte redan finns sa de. Skulle ni lyckas med det här är det många revisorer som inte skulle bli glada. ”Det satte såklart igång idéer hos mig, säger Michael Owens.  

Michael genomförde en marknadsundersökning. Han intervjuade ett antal företag och institutioner. Skulle hans misstankar bekräftas att fler än han upplevt krånglet? Svaret blev ja. Det resulterade i att han 2016 beslutade att pröva möjligheten att skapa ett molnbaserat rapportsystem. Han rådfrågade två erfarna IT konsulter, Sten Caap och Tobias Hammarstrand, och 2017 var ett gemensamt företag registrerat.

Vi kompletterar varandra. Min kompetens och erfarenhet från finansmarknaden och Sten och Tobias som kunde utveckla idén till ett robust rapportsystem. På ett år hade vi tagit fram ett molnbaserat rapportsystem och efter noggrann validering var vi igång.

Företaget som startades heter FirstBase AB. Bolagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra molnbaserade finansiella rapportsystem. Det första rapportsystemet som togs fram och som finns på marknaden idag heter Rapportonline. De första kunderna, publika bolag som också är noterade på allmän handelsplats, fick man 2018. 

Vårt mål är att hjälpa företag som är på börsen, eller ska till börsen, bostadsrättsföreningar och kommunala bolag, ja egentligen alla bolag som har ett krav på sig att ta fram olika former av rapporter smidigt och säkert.

Det fungerar inte idag att redovisa siffror i ett krångligt excelark. Det måste vara enkelt att förstå och tilltalande att läsa så att även icke-ekonomer förstår

Marknaden är stor. Även om det främst handlar om börsnoterade företag ser Michael att man kan hjälpa företag som vill etablera sig på börsen. Dessa måste upprätta noteringsprospekt vilket är FirstBase nästa mål att kunna lansera.

För att börsen ska acceptera dig och ditt företag måste du ha snygga, enkla och tydliga ekonomiska rapporter som tillgodoser handelsplatsens regelverk. Och att vara noga med pressmeddelanden, en funktion som nu utvecklas i systemet, säger Michael vidare.  

Tydlighet viktigast

I undersökningen som gjordes ställdes också frågan om vad man skulle vilja få ut av ett rapportsystem. Svaret som stack ut var tydlighet.

Det fungerar inte idag att redovisa siffror i ett krångligt excelark. Det måste vara enkelt att förstå och tilltalande att läsa så att även icke-ekonomer förstår, säger Michael.  

Viktiga saker som också framkom var textstorlek, layout och färgläggning. Även bilder och diagram.

Vi vill göra det enkelt för företaget som tar fram rapporten, men också enkelt att läsa för läsaren. Det tycker vi att vi har lyckats med, säger Michael.

Fokuserar på hemmamarknaden

Michael jobbar fortfarande som CFO på konsultbasis vilket gjort att satsningen med företaget skett på deltid, men nu har man tagit in extern hjälp för marknadsföring och försäljning och man ser ljust på framtiden med en stor tillväxtpotenital. 

Vi tillgodoser ett tydligt behov som är kostnadseffektivt genom standardiseringen. Målsättningen är att bli marknadsledande inom vår nisch på hemmamarknaden, sedan går vi ut på världsmarknaden, avslutar Michael.

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...