Östsvenska Handelskammaren

Rätt last på rätt fartyg till bäst pris!

– det är Albatross Marine Charterings uppgift!

Peter Grönfors och Joacim Högberg har ett lite annorlunda jobb. De arbetar som skeppsmäklare och är en del i ett enormt logistiksystem. Rätt last ska gå med rätt fartyg till rätt plats med bästa pris – det är Peter och Joacim på Albatross Marine Charterings uppgift. Vi har träffat dem på deras kontor i Valdemarsvik, kontoret med storslagen utsikt över Valdemarsviken.

Albatross Marine Chartering startade 1996 och har sedan dess framgångsrikt genomfört en lång rad skeppningskontrakt. Hur kom ni in på detta?
– Jag har arbetat inom sjöfart i hela mitt liv. Innan jag startade företaget 1996 så arbetade jag på Österströms Rederi, säger Peter Grönfors som är grundare av företaget.

Även Joacim Högberg har en gedigen bakgrund inom rederibranschen.
– Ja, vi har egentligen samma bakgrund. Jag kom in i bolaget för fem år sedan och innan dess var jag också på Österströms Rederi, skrattar Joacim.

Idag äger och driver de bolaget tillsammans och sköter affärerna från kontoret i Valdemarsvik. Men vad gör man som skeppsmäklare?
– När folk hör ordet mäklare tänker de direkt på husköp och husförsäljning. Det vi gör är egentligen samma sak men vi förmedlar transporter och fartyg till lastägare och fartygsägare.  Man kan säga att vi är mellanhand mellan redare och lastägare.


IMG_5224

Peter Grönfors och Joacim Högberg.

Så man förmedlar kontakten mellan de som har en last som behöver transporteras och de som har ett fartyg ”ledigt” och tvärtom?
– Ja, precis.

Och hur fungerar det rent praktiskt?
– Skeppsmäkleri är en traditionell bransch och telefonen är fortfarande det viktigaste verktyget. Det sker allt fler affärer via mail idag men telefonen är fortfarande vårt mest använda redskap. Exempelvis kan det gå till som så att vi får ett samtal från en kund som vill ha sitt kol fraktat från St.Petersburg till Polen. Då ringer vi runt till några olika rederier som vi har i vårt kontaktnät och får in offerter som vi sedan lämnar till kunden. Efter det kan kunden välja vilken som blir bäst och så sköter vi resten.

Men hur hittar man dessa rederier – hur vet man var man ska leta?
– Mycket bygger på kontakter. Tillsammans har vi en gedigen bakgrund inom branschen och har byggt upp ett stort nätverk genom åren. Det är ovärderligt. Vi har uppbyggda samarbeten både i Sverige och i Europa. Arbetet handlar om kundkontakter, att mäkla, kontraktera fartyg och få hela logistiken att stämma. Att veta när ett fartyg kan vara på en viss plats.

Vad är det mestadels som ni transporterar?
– Det är torrlastvaror. Så som bulklaster, stenkol och träflis.

fartyg

Lastfartyget Karl-Erik.

Vilka är era kunder?
– Vi har några fasta kunder som använder våra tjänster men också många som kontrakterar oss för enskilda laster. Våra kunder är bland annat Fortum och Svenska Mineral.

Vilka är de stora utmaningarna i er bransch?
– Utmaningarna är globala. Sjöfarten är sant marknadsstyrd. Så fort efterfrågan sjunker och marknaden går dåligt så märks det på våra affärer. Branschen har fortfarande inte riktigt återhämtat oss från lågkonjunkturen 2008. Annars är också ett generellt problem inom branschen kompetensfrågan. Det finns egentligen ingen utbildning som matchar våra behov så det kommer inte in så många nya.

Hur är det att driva företag i Valdemarsvik?
– Det är kanon. I vår bransch kan vi egentligen sitta var som helst i och med att det mesta i vårt jobb sker via telefon och mail. Och i och med att vi båda bor i Valdemarsvik så är det väldigt smidigt och bra att ha kontor här. Dessutom är det inte långt till de större städerna.

Till sist, vad är på gång nu?
– Vi har startat ett trading-bolag, där vi börjat sälja drycker till Afrika. Vi är i uppstartningsfas men ska bli väldigt spännande. Kul att starta något nytt. Men fortfarande är vår huvudsakliga sysselsättning att mäkla fartyg och laster.

Tack Peter och Joacim för intervjun och lycka till med nuvarande och blivande projekt!

[osh-header title=”Peter Grönfors”]
peter

Bor:
Utanför Valdemarsvik
Intressen: Åka med husbilen och vara i skärgården

[osh-header title=”Joacim Högberg”]
joacim

Bor:
I Valdemarsvik
Intressen: Mat, vin och resor. Gärna till Italien och Spanien.

[osh-header title=”Albatross Marine Chartering”]
Grundad: 1996
Antal anställda: 2
Omsättning: 2,7 miljoner

 

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...