Östsvenska Handelskammaren

Regeringen bjöd in till samtal om infrastruktur

Östsvenska Handelskammaren och regeringen möttes för en dialog kring ny nationell plan för transportinfrastruktur.

Under måndagen var Östsvenska Handelskammaren inbjudna att lämna synpunkter på den nationella plan som gäller framtidens transporter till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).  

Handelskammarens vd Simon Helmér lyfte bland annat vikten av Ostlänken genom hela regionen, generellt eftersatt vägunderhåll och Gotlands infrastruktur kopplat till hamnar och flyg. Men även kompetensförsörjning till infrastrukturbranschen, Händelöleden och behovet av satsningar på vägar i mindre kommuner och orter såsom Söderköping, Skärblacka och Kisa. 

– Prioriteringar måste ske i tydligare samverkan med näringslivet, betonade Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren och fortsätter:

– Vi tolkade infrastrukturminister Thomas Eneroths sammanfattning att regeringen avser fullfölja satsningen på Ostlänken i kommande nationell plan för att produktionen kan komma igång på allvar. Vidare uppfattade vi att projekt inte kommer att plockas bort för att utreda annan finansiering då detta skulle innebära ytterligare osäkerhet, samt ge upphov till ytterligare förseningar och fördyrningar av projektet.  

I slutet av februari kommer Handelskammaren lämna in ett skriftligt remissvar. Håll utkik på hemsidan för att ta del av synpunkterna. 

Relaterade #Infrastruktur

13 oktober, 2023

ESIC-lunch i Norrköping 13 oktober

Den 13 oktober är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

16 november, 2023

ESIC-lunch i Linköping 16 november

Den 16 november är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

Infrastruktur

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...