Östsvenska Handelskammaren

Regionen ska bli mer attraktiv! Men vad är en attraktiv region?

Att kompetensförsörjningen är en stor utmaning, att regionen måste bli mer attraktiv och att vi måste bli mer ”doers”. Det var alla överens om när den andra politiska debatten inför valet 2018 ägde rum i Norrköping.

Under måndagen genomförde Handelskammaren en politisk debatt med fokus på näringslivs- och företagsfrågor. Ämnen som diskuterades var attraktivitet, kompetensförsörjning, näringslivsklimat, besöksnäring, hållbarhet och infrastruktur och på plats för att debattera vad Betty Malmberg (M), Johan Andersson (S), Anita Jernberger (L), Bengt Cete (MP) och Lars Vikinge (C). 

Från vänster: Johan Andersson, S, Betty Malmberg (M), Bengt Cete (MP), Lars Vikinge (C), Anita Jernberger (L) och moderator Anna Lövheim, Östsvenska Handelskammaren.

Att regionen måste bli mer attraktiv var man överens om, men vad gör en region attraktiv? Där går åsikterna isär.

– En attraktiv region handlar om att ett bra kulturutbud, rekreation och fina boendemöjligheter. Förr flyttade man dit jobben finns, idag uppstår jobben där människor finns. Så att få de som är 18 till 35 år, för det är då man är villig att röra på sig, att flytta till regionen och stanna är väldigt viktigt, sa Bengt Cete.

Anita Jernberger fyllde i med vikten av att man ska få de studenter som flyttar till regionen att stanna.

– Idag är 70 % av de som studerar på Linköpings universitet från någon annanstans och har alltså flyttat till regionen just för att studera. Att få de att stanna är otroligt viktigt – och för att de ska stanna gäller det att vi har något exklusivt att erbjuda.

Lars Vikinge la fram betydelsen av jobb och företagande.

– Ibland kan jag tycka att attraktivitet är ett så uttjatat ord. Visst är det viktigt men fortfarande är jobben det viktigaste – det måste finnas arbetstillfällen för att man ska välja att bo och leva här. Och ett sätt att göra det är skapa ett enklare regelverk för företagare.

Samarbete över gränserna och funktionella stråk var en fråga som diskuterades och Betty Malmberg lyfte upp vikten av att tänka större än och utanför Östergötland.

– Vi måste förstå att vi lever mer gränslöst. Utgå från E4:an och använd den som en reklampelare för East Sweden där vi kan visa upp allt fantastiskt vi har.

Anita Jernberger höll med och belyste samarbetet.

– Efter att regionindelningen föll kan vi jobba mer efter funktionella stråk. Vi är idag duktiga på att samarbeta, men vad händer sen? Vi måste göra mer, sa Anita.

Johan Andersson belyste att samverkan är bra – men svårt.

– Vi har mycket att jobba med gällande samverkan, såväl besöksnäringen, infrastruktur som kompetensförsörjning.  Samverkan är bra, men det är inte enkelt när det är många olika aktörer inblandade.

Avslutningsvis diskuterades Ostlänken och höghastighetsbanan.

– Det finns idag ingen politisk majoritet och stöd för att förlänga höghastighetsbanan till Malmö och Göteborg. Ostlänken till Linköping är klar men inte fortsättningen efter, sa Johan.

Bengt Cete och Lars Vikinge tycker höghastighetsbanan ska byggas och att man ska lånefinansiera till den.

– Gör som man gjorde med Öresundsbron. Låna till den och sen när den är byggd börjar intäkterna ticka in, sa Bengt.

Näringslivet fick möjlighet att ställa sina frågor till politikerna.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...