Östsvenska Handelskammaren

Remissvar avseende Sjöfartsverkets förslag på avgiftsändringar

Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare.

Ladda ned hela remissvaret här.

En fungerande infrastruktur kommer alltid i topp när vårt näringsliv prioriterar bland frågor som Handelskammaren ska lägga kraft på. Det handlar om väg, räls, flyg och sjöfart. I vår region har vi flera hamnar som sedan länge är nav för import och export av råvaror och produkter. Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare. Utöver detta kräver det nya säkerhetspolitiska läget en fungerande sjöfart med konkurrenskraftiga villkor.

Våra östsvenska företag ställer om för att stärka sin konkurrenskraft och minska sina klimatavtryck. Hållbara transporter fyller en viktig funktion och då är ökad sjöfart en avgörande del av lösningen.
Generellt är vår inställning och farhåga att prishöjningar på lots och farledsavgifter har motverkande effekter för ökade transporter till havs.
Östsvenska Handelskammaren har tagit del av förslagen och tillhörande konsekvensutredningar samt bilagor och önskar lämna följande synpunkter.

Östsvenska handelskammaren avstyrker förslag om ytterligare höjningar av avgifter.

Klimatkompensation
Sjöfartsverkets förslag innefattar en sänkning av farledsavgiften som följd av en klimatkompensation som tilldelats av regeringen (Dnr: 23–00405). Det är positivt att klimatkompensationen kommer dem som använder sjövägen för transporter till del.

Sjöfarten är ett utpekat prioriterat område för ökad potential av transporter både av kapacitetsskäl och av hållbarhetsskäl. Näringslivet behöver stabila, förutsägbara och konkurrenskraftiga förutsättningar för att kunna använda och öka användandet av sjötransporter.

Vi är däremot oroade för negativa konsekvenser när anslaget riskerar att upphöra år 2025.


Östsvenska Handelskammaren välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, och Charlotta Elliot, talesperson för infrastrukturfrågor.

Simon Helmér
vd, Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra 850 medlemsföretag med cirka 50 000 anställda för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i vår region.

Relaterade #Remissvar

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Remissvar Rumslig strategi för Östergötland

Remissvar

Vi ser att ökad tillgänglighet mellan arbetsmarknadsregionerna, men också med omkringliggande samt den internationella marknaden skulle förbättra förutsättningarna för tillväxt,...

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!

Nyhet

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...