Östsvenska Handelskammaren

Renall – bolaget med stolthet

Ja, när Renall gör undersökningar bland medarbetarna så är ordet stolthet återkommande och många trivs med att arbeta för ett företag som gör insatser för miljön.

Intervjuad i texten är Robert Sandsveden, längst till höger på fotot. I ljus skjorta syns ägare Ronny Fyhr.

För Renall är hållbarhetsarbete inget som kommit på senaste tid och arbetats in i organisationen. Det är hela dess existens.

– Kärnan i hela Renall, det som genomsyrar oss – är hållbarhetsarbete. Det är inte bara omtanke om miljön utan att vi vurmar för våra anställda och vi samarbetar med företag som har schyssta villkor, säger Robert Sandsveden Miljö- och konsultchef på Renall.   

Att beskriva allt Renall gör är inte lätt, men vi ska göra ett gott försök. För det klassiska uttrycket ”många ben att stå på” kan verkligen tillämpas på Renall.

Man tar hand om avfall från företag och det offentliga, slamsuger, sopsorterar, hanterar farligt avfall, har jourverksamhet för fastigheter, miljökonsultation, besiktningar, frakt, kranbilar, markundersökningar, vattenprover, tillverkar jord av restprodukter och mycket där till.

Låt oss börja med det senare för det är precis nyligen som Renall också börjat förädla fiberslam till fibermull för tillverkning av jord. Det är Holmen Paper som gett dem uppdraget att se till att deras restprodukt fiberslam blir till jord som kan säljas till konsumenter.

– Det är en helt ny grej för oss att vi börjar med produkter också. Det är många  jordtillverkare som vill köpa fibermull för att ersätta torven i jordtillverkningen. Vi kommer även ha en egen jordtillverkning och ha jord för leverans från och med nästa sommar, säger Robert Sandsveden.

Många ben

Att Renall valt att ”ha så många ben” är inte enbart för att det är affärsmässigt smart utan också för att kunderna uppskattar enkelheten i att ha en och samma leverantör till flera tjänster.

Renall i sin tur uppskattar att ha kunder av alla storlekar och inom olika branscher.

– För oss vore det faktiskt inte en total katastrof att tappa en stor kund, vi har många. Har man många ägg i korgen så är det ok om ett går sönder. Det är en trygghet för oss, säger Robert Sandsveden.

Renall startades 2012 av makarna Ronny och Marie-Louise Fyhr.

Innan Renall drev de Allren. Lägg orden i munnen så inser du att de båda namnen innehåller ”all” och ”ren”.

När de sålde Allren upplevde de nämligen efter några år en viss ånger över att lämna branschen och valde därför att starta ett nytt bolag där de kunde börja på nytt i en bransch som de kände sig hemma i.

Idag har de 110 anställda och är ett fullfjädrat miljöserviceföretag med 85 stora fordon i Norrköping och Linköping, men har även verksamhet i Karineholm, Flen, Vingåker, Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköping.

För några år sedan blev man större inom kranbilar när man gick samman med företaget Fredrik Frakt. Samtliga fordon i Renall körs på HVO. 

– Vi köper all HVO av Energifabriken och får en uppföljning från dem varje år kring hur mycket koldioxid vi sparar. Det är ofantliga siffror!

Företaget har också ett successivt miljömål om att fordonen även ska köras på RME (rapsmetylester), biogas, el och ren etanol. 

– Vi vill såklart ha lokalt producerade drivmedel, säger Robert Sandsveden.

Robert Sandsveden

Robert Sandsveden arbetar med miljökonsultation som det är en växande efterfrågan på. Han berättar att Renall just nu genomför många markundersökningar där det ska byggas i Norrköping. Det finns många markföroreningar i stan.

– Det är ganska intressant om man tittar på gamla kartor över Norrköping från exempelvis 1800-talet. Förr la man alltid avfallet utanför stadskärnan och det blev som en ring av avfall runt stan. De ringarna med avfall stöter vi på i marken idag i våra undersökningar, fast de nu mer återfinns centralt eftersom stan har växt.

När det gäller markundersökningar får Renall alltså ofta uppdraget att utreda, men också att lägga upp efterbehandlingsplan och att ta tillvara på avfallet och rapportera till myndigheter.

– De flesta av oss har jobbat inom myndigheter innan vi började på Renall och fått stora kunskaper den vägen och det gillar våra kunder. Företaget har lagt mycket krut på att rekrytera rätt personer. Jag själv jobbade på miljökontor i 25 år innan jag började på Renall. 

Företag som utför muddring är en ökande kundkrets.

– Vi hjälper till exempel det finska företaget som har entreprenad på muddringen utanför Pampushamnen. Där har Renall tagit vattenprover samtliga dagar muddringen pågått för att se att vattenmiljön inte påverkas för mycket av muddringen, säger Robert Sandsveden.

Jag måste fråga – Vad gör ni inte?

– Ja det är en bra fråga. När jag tog examen fick jag höra att man ska passa sig för de som påstår att de kan ”fixa allt” och det gör vi på ett sätt idag men vi säger definitivt ifrån om vi får förfrågningar på saker vi inte kan hantera. Då slussar vi vidare. Men det är vår kunniga personal som gör att vi är bra på många områden. 

Relaterade #Nyheter

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...