Östsvenska Handelskammaren

Robotar och smarta kameror framtiden på byggplatserna

’- Med Ostlänken tas de första stegen mot en ny generation järnväg.

Det sa Alexander Klanfar när ett stort antal aktörer samlades under ämnet ”Framtidens infrastruktur med säkra lösningar” på Kammarforum i Norrköping. East Sweden Infra Cluster hade bjudit in både beställare, utförare och leverantörer och aktörer. Mycket under eftermiddagen kom att handla om trendande digitala och fysiska lösningar för att förebygga stölder och olyckor på byggarbetsplatser. Ostlänken blir det största infrastrukturprojektet i modern tid. Många entreprenörer blir inblandade på väldigt många arbetsplatser samtidigt. Det innebär risker av olika slag, som stöld, sabotage eller arbetsmiljörisker för både anställda och tredje man.

-Vi känner oftast att vi har bra koll på huvudentreprenören men det är svårare att hålla hundraprocentig koll längre ned i ledet. Vi har börjat med arbetsmiljöintroduktion, alla nya på en arbetsplats måste gå den innan de börjar arbeta på platsen och det kan exempelvis handla om att man får en introduktionsfilm. Vi tycker att det gått bra hittills, säger Alexander Klanfar på Trafikverket.

Han konstaterar att antalet olyckor på byggarbetsplatserna i Sverige ökar enligt  statistiken, men är osäker på om det beror på mätningssätt eller att det blivit enklare att rapportera.

Bengt Hansson från PEAB berättade om den mångfald av risker som finns kring olika byggprojekt och också vilket långtgående säkerhetsansvar som ligger på byggherren.
– East Sweden är en enormt expansiv region med en mängd pågående projekt, sa han.

Säkerhetsarbetet är därför viktigare än nånsin. Genom noggranna risk- och konsekvensanalyser kan man spara tid, pengar och minska både stillestånd och antal olyckstillbud i arbetet.  Bengt påtalade att byggbranschen idag präglas av en kultur där man inte tar genvägar och slarvar med säkerheten.

Stanley Security var en annan aktör som pratade om nya lösningar. Kring stölder nämndes möjligheterna att övervaka byggplatser med robotar och att använda mycket smartare kameror som till exempel använder ansikts- eller rörelseigenkänning. Digital märkning av verktyg var ett annat exempel.

– Man kan ha personlarm i mobiltelefonerna som kopplas till larmcentral. Man kan även ha digitala checklistor som sparar tid. Alla kan också få en gemensam lägesbild genom en kommunikationslösning, säger Tom Vetterlein på Stanley Security.

 

I efterföljande paneldebatt, ledd av handelskammarens vd Johanna Palmér, diskuterades mer om vanliga risker och förebyggande arbetsmiljöarbete. Lena Lundström från Maskinentreprenörerna berättar att ett stort problem är alla dieselstöld som sker och hur deras medlemmar måste köra slut på dieseln på byggarbetsplatserna varje dag, annars har någon annan tömt maskinen till dagen därpå. Det är oerhört tidskrävande och helt förkastligt ur miljöhänsyn.

Flera av dagens deltagare berörde att det i grund och botten måste ställas större krav på säkerhetsarbete vid upphandlingar. Företag som arbetar och investerar i förebyggande åtgärder mot stölder och olyckor måste ha chans att vinna och för det krävs att upphandlarna inte bara ser till priset.

– Det billigaste är inte alltid det ekonomiskt mest fördelaktiga, sa Jan Rambow i publiken, som replik på det ämnet.

 

Ett särskilt stort tack till företrädare från Trafikverket, STANLEY Security, Peab, Maskinentreprenörerna, Dekra, Great Safe och Trygghetspartner som bidrog till dagen med sitt kunnande.

 

 

[ansvarig medarbetare=”Charlotta Elliot”]

[skribent medarbetare=”Ulrika Andåker”]

 

 

 

 

Relaterade #ESIC

Tydligt och rejält rutet till Ostlänkens försvar

ESIC

Vi hoppas att tillträdande och nästkommande regeringar inser vikten av stabilitet och konsekvens i fattade beslut gällande järnväg, men också...

Offentlig upphandling av klimatsmarta transporter

ESIC

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare, såväl direkt som indirekt. Alla har höga klimatambitioner, men när visionerna möter...

Trafikverket pratade masshantering hos Handelskammaren

ESIC

Nyligen arrangerade ESIC, Cleantech Östergötland/Logistikia tillsammans med Trafikverket en marknadsdialog. Runt 30 personer från bland annat mottagaranläggningar och åkerier deltog....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...