Östsvenska Handelskammaren

Så blev årets medlemsundersökning

✓Mer om AI ✓Hög kundnöjdhet ✓Rekordhög svarsfrekvens. Årets medlemsundersökning är klar. Handelskammarens medlemsansvarig Eva Hartzell sammanfattar och säger tack till alla som svarat!

Medlemmar som svarat på medlemsundersöknigen.

Tidigare undre hösten fick ni som är medlemmar möjlighet att svara på en enkät som handlar om medlemskapet hos Östsvenska Handelskammaren. Resultaten från undersökningen spelar stor roll i hur vi planerar vårt arbete för kommande år. Det hjälper oss att bättre möta våra medlemmars behov. Nu har vi gått igenom era svar och kan glädjande konstatera att vi har fått en högre svarsfrekvens än tidigare år och att kundnöjdheten ligger i nivå med fjolåret.

– Vi har ett brett spann av så många olika typer av företag i vår region och som nyttjar medlemskap hos oss på så olika sätt. Många företag är medlemmar först och främst för att nätverka och knyta nya kontakter. Andra använder våra exporttjänster i större utsträckning. Eller så vill man vara medlem för att stötta vårt opinionsarbete för en attraktiv region för näringslivet. Vi finns till för alla, säger Eva Hartzell.

AI och hållbarhet i topp

Över lag ligger snittbetygen fortsatt väldigt högt, runt fyra på en femgradig skala, när det handlar om hur medlemmarna upplever service, kvalitet, medlemsnytta och opinionsarbete. Många tycker också att vi ska fortsätta att prioritera medlemsnytta.

Finns det något som sticker ut om man jämför tidigare år?

– I årets undersökning fick medlemmarna återigen berätta om vad deras företag har för framtida behov av inom nätverk, aktiviteter, tjänster och kunskap. Vi kompletterade svarsalternativen med AI och det visade sig att flest angav just AI som ett prioriterat framtida behov. Vi har redan anordnat flera kunskapshöjande event inom AI som alla varit fullsatta. Så räkna med mer insatser inom det området under 2024.

Medlemsundersökning

Hur kan man som medlem märka att ni tagit till er av svaren i undersökningen?

– För att kunna följa upp ännu bättre gav vi år möjligheten att ange sina svar som icke-anonyma gentemot oss som jobbar på Handelskammaren. Det gör att vi kan återkoppla direkt till dem som vill. De flesta valde att vara öppna med sina svar, men vi tar förstås till oss av samtliga svar.

Vad händer nu?

– Just nu sitter vi och arbetar med verksamhetsplan för 2024 där vi tar med oss värdefull input från medlemmarna genom undersökningen. Som medlemsorganisation är det avgörande att vi lyssnar på våra medlemmar. Det är för er vi finns till, så stort tack för att så många av er svarat på undersökningen, avslutar Eva Hartzell.

Vill du veta mer om medlemskap hos Handelskammaren eller har förslag om vad vi borde göra med? Kontakta Eva Hartzell.

Eva Hartzell riktar ett stort tack till alla medlemmar som svarat på årets undersökning.

Relaterade #Nyheter

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

Nyheter

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...