Östsvenska Handelskammaren

Så står det till med jämställdheten i styrelserna

Nästan 8 av 10 styrelseledamöter i sörmlandska, östgötska och gotländska bolag är män. Det är kanske den siffra från 100-listans undersökning som är mest slående. Men det gör 100-listan-kvinnorna än mer angelägna om att nå ut med sitt budskap. En mer jämställd styrelse är en kompetentare styrelse!

100 – listans kvinnor var inbjudna för att ta del av rapporten kring jämställdhet och kompetens i vår regions styrelser men också för att knyta kontakter.

Eftermiddagen inleddes i Länsförsäkringar Östgötas nya lokaler i centrala Norrköping där Sophia Nygren var en av dem som hälsade välkomna. Hon är skadechef inom Länsförsäkringar och berättade kort om sin karriär, hur hon började som undersköterska, pluggade till socionom men sedan började på Länsförsäkringar och är idag chef där. En ypperlig start på en eftermiddag om kvinnligt ledarskap.

– Jag jobbade i början med enbart män och de sa att de aldrig jobbat nära en kvinna och att de aldrig haft en kvinna som chef. Så är det inte idag. För mig handlar ledarskap om att bygga relationer. Det som förr sågs som kvinnligt ledande är idag det moderna ledarskapet, berättar hon.

Föreläsare och författare Ulrika Sedell beskrev relativt dystra fakta. Till exempel att enbart cirka 15 procent av svenska vd:ar är kvinnor. MEN hennes stund med publiken kom främst att handla om positivism. Hon ville berätta för 100-listans kvinnor om hur man finner nycklarna till framgångslikt ledarskap.

Ulrika Sedell har suttit i samtal med många högt uppsatta kvinnor och baserat på dessa  plockat ut gemensamma egenskaper hos kvinnorna som hon levererar som karriärnycklar. För att nämna några: De kvinnliga cheferna har låtit sin inre kompass leda dem. De har fortsatt stå för det de tror på och kört sitt race.

Det som gjort att dessa kvinnor lyckats är också att de satt sin livsplan före sin karriärsplan. Det vill säga de har haft en klar bild av hur de vill se sina liv vad gäller att bilda familj, var man vill bo och vilka intressen man vill ha tid att utöva. Det har varit överordnat och påverkat vilket steg man tagit i karriären. Dessa kvinnor har också lagt vikt vid hur organisationerna de arbetar för ser ut, vilka värderingar som finns OCH – de har tagit referenser på sin chef.

Det senare tipset tyckte åhörarna var en riktigt bra idé.

– Det här tjafset om att man inte kan få tag på kompetenta kvinnor, det är bara att gå hit och plocka! säger Ulrika Sedell och syftar så klart på åhörarna som idag är en stor samling kvinnor från 100-listan med styrelsekompetens.

 

Text och foto:

Ulrika Andåker, kommunikatör Östsvenska Handelskammaren


 

 

 

 

 

Relaterade #100-listan

22 november, 2023

100-listans stora rapportsläpp!

Vi har ett resultat! Välkommen till en av årets höjdpunkter – 100-listans rapportsläpp – där...

7 december, 2023

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett matchningsevent där bolag genom ägare eller valberedningar får chansen att möta styrelseledamöter...

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

100-listan

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...