Östsvenska Handelskammaren

Så syntes East Sweden i Almedalen

Årets politiker- och demokrativecka pågår för fullt. Tusentals politiker, beslutsfattare, opinionsbildare, branschföreträdare och medieprofiler möts på Visbys gator och torg för att diskutera, analysera och debattera. Måndagen den 1 juli var East Sweden Arena en av platserna för ändamålet.

Över 3 700 seminarier arrangeras under veckan. Östsvenska Handelskammaren tillsammans med Region Östergötland, Norrköpings och Linköpings kommuner arrangerade åtta av dem under måndagen.

– I Almedalen finns möjlighet att bygga den positiva bilden av vår attraktiva region och platsmarknadsföra oss långsiktigt, säger Erik Nellmark, marknadsföringsansvarig för East Sweden. Många beslutsfattare från både offentlig och privat sektor finns på plats och genom East Sweden Arena skapas ett regionalt forum för att möta och bearbeta dessa målgrupper, i för oss viktiga frågor.

Dagen startade med talman Andreas Norlén som pratade om ämbetet och om sin resa med den långdragna regeringsbildningen. En process som tog 134 dagar. Det hör inte till vanligheterna i Sverige.

– Vi är vana vid ett stabilt politiskt system, nu är det mer dynamiskt. Det behöver vi förhålla oss till, sa Andreas Norlén, som även genom moderator Karin Klingenstiernas förtjänst fick möjlighet att visa upp sina numera välkända kunskaper inom svensk poesi.

– Gällande regeringsbildningen hade dock Karin Boye fel. Det var inte resan, utan faktiskt målet – att få en regering och statsminister på plats – som var mödan värd, konkluderade talmannen.

Internet 30 år
Något som uppmärksammades på arenan var att internet fyller 30 – en trettioåring som inte alltid är så pigg.

– Internet är fantastiskt, men har också sina utmaningar. Den webb vi ser idag är livfull, men infrastrukturen är ägd av ganska få, sa Marcin de Kaminski, nätaktivist och forskare.

En bild Anne-Marie Eklund Löwinder från internetstiftelsen bekräftade.

– Den fysiska infrastrukturen är byggd för det som vi använder internet till idag. Men på det sätt som internet utvecklas och kan användas till i framtiden, exempelvis block chain, kommer det bli en stor utmaning att bygga ut infrastrukturen, sa Anne-Marie Eklund-Löwinder.

Årets program fokuserade på innovation och samhällsutmaningar där ämnen som visualisering, cirkulär ekonomi, AI i sjukvården, digitalisering i skolan och robotar i matproduktionen stod på agendan. I det sistnämnda seminariet stod Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet och processledare för Agtech 2030, för en spektakulär inflygning från jordbrukets första steg mot industrialisering till dagens gps- och robotteknik och framtidens möjligheter för en mer hållbar och generös livsmedelsförsörjning för jordens växande befolkning. Företrädare för Saab, Energifabriken, Vreta kluster samt riksdagen, intygade verkligheten bakom siffrorna och hur framstående Sverige och Östergötland är på området.

[quote]Just nu pågår 18 000 byggprojekt i Sverige. Transporter och logistik är inte bara tillfälliga störningar utan en del av våra städer[/quote]

 

Ett annat område där regionen ligger i framkant är forskningen kring en störningsfri stad. Biträdande professor Anna Fredriksson, LiU, presenterade sina studier kring hur växande städer såsom Norrköping och Linköping liksom Stockholm och Göteborg, har mycket att vinna på att samordna och planera sina transporter till och från pågående byggnationer.

– Just nu pågår 18 000 byggprojekt i Sverige. Transporter och logistik är inte bara tillfälliga störningar utan en del av våra städer, sa Anna Fredriksson.

– Vi hade ett högintressant program och det blev så bra som vi hoppats på, säger Erik Nellmark, som konstaterar att det var högt tryck i arenan under nästa alla seminarier.

Programmet avslutades framåt kvällen med det traditionella östgötaminglet – dit alla är välkomna. 180 personer hittade till East Swedens nya arena och kunde njuta av varandras sällskap, snittar och cider till toner av jazzmusik med anledning att Norrköping valts till årets jazzkommun av Riksförbundet Svensk Jazz.

Almedalsveckan är långt från slut. Men för den gemensamma East Sweden-satsningen är förpliktelserna över. Missade du något seminarium eller inte hade möjlighet att vara med, kan du se alla seminarierna här.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Dags att ta steget och slå samman kommuner

Urbaniseringen, en krympande och åldrande befolkning är trender svåra att vända. Om välfärden ska bevaras är rivna gränser ett gott...

Nu toppar klimatfrågan agendorna

Klimat- och hållbarhetsfrågorna har letat sig in i företagens innersta och det är inte längre en fråga om, utan hur,...

Exporterande företag i södra Sverige påverkade av Coronaviruset

Östsvenska, Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren har genomfört en undersökning bland sina importerande och exporterande medlemsföretag om Coronavirusets påverkan. Resultaten visar...