Östsvenska Handelskammaren

Samverkan ska ta masshanteringen in i framtiden

Hanteringen av schaktmassor måste bli effektivare, mer hållbar och cirkulär. Det är både offentliga och privata aktörer överens om. Och lösningen stavas samarbete. Det stod klart efter ett seminarie med Trafikverket, Sweco, Skanska, Econova och Skogslotten.

Under torsdagens seminarie, som var den andra delen av tre i regi av Östsvenska Handelskammaren och Cleantech Östergötland, fick allt från myndighet till lokala aktörer berätta om arbetet med schaktmassor. Upprinnelsen är det uppdrag som Naturvårdsverket fått av regeringen att utreda hanteringen av schaktmassor för att göra det resurseffektivare och göra det möjligt att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi.

– Nyckelordet för oss är samverkan. Både internt och med entreprenörer, konsulter, forskningsprojekt och med andra myndigheter, säger Sara Jansson, utredningsledare på Trafikverket som var först ut bland talarna under seminariet.

Trafikverket konstaterade att masshantering ingår i nästan alla deras projekt och att det finns utmaningar som ofta kan leda till stora kostnader och som inte är till miljönytta. En stor fråga inom Trafikverket är hur man ska hantera massor som kan innehålla invasiva arter. Samtidigt är det enligt Trafikverket både tekniskt och miljömässigt möjligt att bli bättre. Bland annat pågår forskningsprojekt för att redan i planeringsstadier få fram vilken klimatpåverkan masshanteringen har.

– Vi vill ju lämna linjär masshantering och jobba cirkulärt. Samtidigt är det ett brett begrepp och det är viktigt att alla i branschen talar samma språk, säger Joakim Claesson, vägteknik och masshantering Trafikverket.

Finns goda exempel

Johanna Öhman, konsult på Sweco, lyfte fram exempel från Kattarp där schaktmassor ska bidra till ekologisk mångfald. Hon nämnde även ett lokalt exempel från Linghem där man tidigt lyfte frågan om hur man kan nyttja schaktmassorna som bullervall. Johanna lyfte fram vikten av att lägga tid i planeringsstadie och ställa högre krav vid upphandlingar av entreprenörer. 

– Det är lätt att klaga på lagstiftningen, men jobba förebyggande kan alla göra. Vi behöver bara jobba lite hårdare. Och det krävs att olika aktörer samarbetar, säger hon.

Att jobba över gränserna var även något som Daniel Nilistad, distriktschef Skanska, betonade när han berättade om hur schaktmassor från Kardonbanan möjliggjort utveckling av skidanläggningen Yxbacken utanför Norrköping.

– Vägen från idé till projekt kan vara lång, men vi måste våga komma med idéer och så frön som kan bli något längre fram. Nyckeln är att kommunerna och offentliga beställare tar större grepp och kan se till flera projekt samtidigt. Det hade vi som entreprenörer önskat, menar Daniel Nilistad. 

”Använd inte det billigaste alternativet”

Christoffer Andersson, vd, och Anders Bergquist, chef Hållbarhet och Strategi, från Econova delade bilden av att det behövs helhetsperspektiv, samverkan och tillit gentemot varandra. De pratade om hållbarhet och att behålla värdet av massorna för exempelvis jordtillverkning eller att återvinna lera och sand.

– Det finns goda förutsättningar att nyttja massor som genererar miljönytta, men vi upplever att det saknas aktör som tar helhetsgrepp. Alla vet i vilken riktning vi ska men vi måste samverka bättre, säger Christoffer Andersson.  

De efterfrågade öppnare samtalsklimat mellan offentliga och privata aktörer och skickar med rådet att ställa högre cirkulära krav vid upphandlingar och inte använda det billigaste alternativet.

Avslutningsvis berättade Stefan Jonsson, vd Skogslottens ryttarförening, om det konstruktiva exemplet med återanvändning av schaktmassor. Skogslottens vision att genom 2,5 miljon ton schaktmassor förvandla en grusgrop till en stor självförsörjande ridanläggning med tillhörande bostadsområde. 

– Jag hoppas att anläggningen kan vara klar inom fem år, säger Stefan.

Vill du ta del av hela seminariet så finns det inspelat här nedanför. Torsdagens seminarie var del två av tre i ämnet masshantering. I december hålls det tredje seminariet i våra nya lokaler LINK Business Center i Linköping. Om du vill delta så kan du anmäla dig här

Relaterade #Infrastruktur

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

2 oktober, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!