Östsvenska Handelskammaren

Senaste nytt delprojekt Norrköping

Delprojekt Norrköping

• Under hösten arbetar Trafikverket med att säkerställa bästa dragningen av Ostlänken norr och söder om tätorten inklusive placeringen av tågstationen. Ambitionen är att komma överens om en lösning före årsskiftet
• Öppna hus och samråd, preliminärt under våren
• Norrköpings kommun förhandlar fortsatt med Trafikverket om stationsläget gällande markbelagt eller upphöjt läge. Ett beslut förväntas bli offentligt under 2016

Läs mer om Ostlänken i Norrköpings kommun: tryck här
Läs mer på Trafikverkets webbsida: tryck här

 

Områdesinformation Kardonbanan, Norrköping

• Nu pågår planering för produktionsstart 2017. Målet är att de första godstågen ska trafikera banan någon gång under 2018/2019

Utförande konsult för Kardonbanan är Sweco
För mer information och tidsplan: tryck här

 

Områdesinformation Godsbangården, Norrköping

• Sweco har fått uppdraget att utforma en ny godsbangård i Norrköping som ska ersätta den befintliga godsbangården. Uppdraget uppgår till cirka 12 miljoner kronor
• Den nya godsbangården förväntas vara färdig att tas i bruk 2021

Läs mer här: Sweco utformar Norrköpings nya godsbangård – banar väg för Ostlänken
Läs mer på Trafikverkets webbsida: tryck här

 

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...