Östsvenska Handelskammaren

SJ planerar fler avgångar i regionen

SJ tog bokstavligen tåget in i Östsvenska Handelskammarens lokaler i Norrköping när man höll sin träff om framtidens kommunikationslösningar. Eller i alla fall en tågkupé.

 

På bilden ses kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist, Maja Rapp äffärschef på SJ, Eva Andersson Region Östergötland och Bertil Skärblom Norrköping Airport AB testsitta SJ:s nya stolar till kommande modernisering av X2000-tågen.

Under träffen berättade SJ:s representanter om genomförda digitala satsningar, som exempelvis möjligheten att betala med swish när man ska resa, eller mer nydanande – att ha ett chip i handen som fungerar som biljett. SJ blir först i världen med en lösning för detta.

Framöver kommer SJ att satsa 3,5 miljarder på moderniseringar av X2000, att köpa in nya snabbtåg samt att rusta upp sina nattvagnar.

Nästkommande stora investering blir höghastighetstågen som ska trafikera Ostlänken.

Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Lars Stjernkvist, inledde ett kortare anförande med att konstatera att han räknat ut att han i sitt liv sammanlagt pendlat 365 dygn (!) med tåg genom Sverige.

Sedan kom han att prata om utmaningarna Norrköping har framför sig med att skaffa arbetskraft till byggandet av Ostlänken och till den näring som kommer att växa fram i samband med att Ostlänken skapas.

Han pratade om den positiva befolkningsökningen i staden de senaste åren och om företagandet.

–  När beslutet togs om Ostlänken förändrades attityden hos företagen här. Bokstavligen blev det startskottet för en kraftig investeringsökning i Norrköping, sa han.

Flera deltagare under träffen lyfte fram vikten av sömlösa lösningar för resande i framtiden, det vill säga att kunna åka tåg, buss och pendeltåg med mera på samma biljettlösning.

SJ visade en plan för hur avgångarna kommer att öka för viktiga rutter för vår region de närmaste åren. Exempelvis är det idag 7 avgångar om dagen på sträckan Linköping-Stockholm-Arlanda-Gävle. År 2023 kommer det att vara 14 avgångar.

Samtidigt framhöll SJ vikten av Ostlänken. De banor som finns till idag räcker inte till för att kunna erbjuda kunderna avgångar i den utsträckning det efterfrågas på alla håll. Allt fler väljer att resa med tåg.

Medverkade gjorde bland annat:

  • Lars Stjernkvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.
  • Göran Gunnarsson, regionråd i Östergötland och ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  • Anna Lövheim, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren
  • Maja Rapp och Jan Kyrk, SJs affärschefer
  • Anna Fahlkrans, SJ Affärsutveckling.

Ulrika Andåker, kommunikatör Östsvenska Handelskammaren

ulrika.andaker@east.cci.se 

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...