Östsvenska Handelskammaren

SJ planerar fler avgångar i regionen

SJ tog bokstavligen tåget in i Östsvenska Handelskammarens lokaler i Norrköping när man höll sin träff om framtidens kommunikationslösningar. Eller i alla fall en tågkupé.

 

På bilden ses kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist, Maja Rapp äffärschef på SJ, Eva Andersson Region Östergötland och Bertil Skärblom Norrköping Airport AB testsitta SJ:s nya stolar till kommande modernisering av X2000-tågen.

Under träffen berättade SJ:s representanter om genomförda digitala satsningar, som exempelvis möjligheten att betala med swish när man ska resa, eller mer nydanande – att ha ett chip i handen som fungerar som biljett. SJ blir först i världen med en lösning för detta.

Framöver kommer SJ att satsa 3,5 miljarder på moderniseringar av X2000, att köpa in nya snabbtåg samt att rusta upp sina nattvagnar.

Nästkommande stora investering blir höghastighetstågen som ska trafikera Ostlänken.

Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Lars Stjernkvist, inledde ett kortare anförande med att konstatera att han räknat ut att han i sitt liv sammanlagt pendlat 365 dygn (!) med tåg genom Sverige.

Sedan kom han att prata om utmaningarna Norrköping har framför sig med att skaffa arbetskraft till byggandet av Ostlänken och till den näring som kommer att växa fram i samband med att Ostlänken skapas.

Han pratade om den positiva befolkningsökningen i staden de senaste åren och om företagandet.

–  När beslutet togs om Ostlänken förändrades attityden hos företagen här. Bokstavligen blev det startskottet för en kraftig investeringsökning i Norrköping, sa han.

Flera deltagare under träffen lyfte fram vikten av sömlösa lösningar för resande i framtiden, det vill säga att kunna åka tåg, buss och pendeltåg med mera på samma biljettlösning.

SJ visade en plan för hur avgångarna kommer att öka för viktiga rutter för vår region de närmaste åren. Exempelvis är det idag 7 avgångar om dagen på sträckan Linköping-Stockholm-Arlanda-Gävle. År 2023 kommer det att vara 14 avgångar.

Samtidigt framhöll SJ vikten av Ostlänken. De banor som finns till idag räcker inte till för att kunna erbjuda kunderna avgångar i den utsträckning det efterfrågas på alla håll. Allt fler väljer att resa med tåg.

Medverkade gjorde bland annat:

  • Lars Stjernkvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.
  • Göran Gunnarsson, regionråd i Östergötland och ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  • Anna Lövheim, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren
  • Maja Rapp och Jan Kyrk, SJs affärschefer
  • Anna Fahlkrans, SJ Affärsutveckling.

Ulrika Andåker, kommunikatör Östsvenska Handelskammaren

ulrika.andaker@east.cci.se 

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!