Östsvenska Handelskammaren

SJ planerar fler avgångar i regionen

SJ tog bokstavligen tåget in i Östsvenska Handelskammarens lokaler i Norrköping när man höll sin träff om framtidens kommunikationslösningar. Eller i alla fall en tågkupé.

 

På bilden ses kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist, Maja Rapp äffärschef på SJ, Eva Andersson Region Östergötland och Bertil Skärblom Norrköping Airport AB testsitta SJ:s nya stolar till kommande modernisering av X2000-tågen.

Under träffen berättade SJ:s representanter om genomförda digitala satsningar, som exempelvis möjligheten att betala med swish när man ska resa, eller mer nydanande – att ha ett chip i handen som fungerar som biljett. SJ blir först i världen med en lösning för detta.

Framöver kommer SJ att satsa 3,5 miljarder på moderniseringar av X2000, att köpa in nya snabbtåg samt att rusta upp sina nattvagnar.

Nästkommande stora investering blir höghastighetstågen som ska trafikera Ostlänken.

Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Lars Stjernkvist, inledde ett kortare anförande med att konstatera att han räknat ut att han i sitt liv sammanlagt pendlat 365 dygn (!) med tåg genom Sverige.

Sedan kom han att prata om utmaningarna Norrköping har framför sig med att skaffa arbetskraft till byggandet av Ostlänken och till den näring som kommer att växa fram i samband med att Ostlänken skapas.

Han pratade om den positiva befolkningsökningen i staden de senaste åren och om företagandet.

–  När beslutet togs om Ostlänken förändrades attityden hos företagen här. Bokstavligen blev det startskottet för en kraftig investeringsökning i Norrköping, sa han.

Flera deltagare under träffen lyfte fram vikten av sömlösa lösningar för resande i framtiden, det vill säga att kunna åka tåg, buss och pendeltåg med mera på samma biljettlösning.

SJ visade en plan för hur avgångarna kommer att öka för viktiga rutter för vår region de närmaste åren. Exempelvis är det idag 7 avgångar om dagen på sträckan Linköping-Stockholm-Arlanda-Gävle. År 2023 kommer det att vara 14 avgångar.

Samtidigt framhöll SJ vikten av Ostlänken. De banor som finns till idag räcker inte till för att kunna erbjuda kunderna avgångar i den utsträckning det efterfrågas på alla håll. Allt fler väljer att resa med tåg.

Medverkade gjorde bland annat:

  • Lars Stjernkvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.
  • Göran Gunnarsson, regionråd i Östergötland och ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  • Anna Lövheim, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren
  • Maja Rapp och Jan Kyrk, SJs affärschefer
  • Anna Fahlkrans, SJ Affärsutveckling.

Ulrika Andåker, kommunikatör Östsvenska Handelskammaren

ulrika.andaker@east.cci.se 

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...