Östsvenska Handelskammaren

Status för Ostlänken-projektet

Ostlänkens viktigaste milstolpar 2017:

-Att vi får regeringens tillåtlighet senast vid halvårsskiftet 2017. Tillåtligheten är regeringens formella beslut om den korridor som vi i projektet har föreslagit för Ostlänkens dragning för hela sträckan.

-Att vi byggstartar Kardonbanan i Norrköping vilket är ett viktigt förberedande arbete för att vi senare ska komma fram med höghastighetsjärnvägen och en viktig del i en effektiv godshantering.

-Att vi upphandlar lokaliseringsstudie genom Linköping vilket innebär att vi skarp arbetar med hela sträckan mellan Erstaberg och Linköping.

Vad händer i Ostlänkens olika delprojekt?

I delprojekt Linköping inleds nu arbetet med lokaliseringsutredning från Tallboda genom Linköping. En första del i detta arbete är att handla upp en konsult. Sedan hösten 2016 pågår arbetet med de tidiga delarna i järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda.

I delprojekt Norrköping ligger utformningen av de centrala delarna i Norrköping och resecentra steget efter tidsmässigt. Det råder komplexa samband mellan befintlig infrastruktur och höghastighetsjärnvägen och framtida stadsutveckling som måste hanteras.

I delprojekt Nyköping fortskrider det fördjupade arbetet vid Nyköping C och Trafikverket arbetar intensivt med att få till bra lösningar för att kombinera höghastighet och kapacitet med bra tillgänglighet till Nyköping och Skavsta. Samtidigt pågår också arbete med att få till bra lösningar för passager genom Natura 2000 och Nyköpingsåns dalgång.

I delprojekt Södertälje/Trosa pågår ett fördjupat projekteringsarbete med fokus på anslutningen till befintlig järnväg i Järna, passagen genom Natura 2000 området i Tullgarn och Vagnhärads resecentrum.

Läs mer här:

Nya utmaningar för Ostlänken 2017

Områdesinformation för projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

Nyheter

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...