Östsvenska Handelskammaren

Status för Ostlänken-projektet

Ostlänkens viktigaste milstolpar 2017:

-Att vi får regeringens tillåtlighet senast vid halvårsskiftet 2017. Tillåtligheten är regeringens formella beslut om den korridor som vi i projektet har föreslagit för Ostlänkens dragning för hela sträckan.

-Att vi byggstartar Kardonbanan i Norrköping vilket är ett viktigt förberedande arbete för att vi senare ska komma fram med höghastighetsjärnvägen och en viktig del i en effektiv godshantering.

-Att vi upphandlar lokaliseringsstudie genom Linköping vilket innebär att vi skarp arbetar med hela sträckan mellan Erstaberg och Linköping.

Vad händer i Ostlänkens olika delprojekt?

I delprojekt Linköping inleds nu arbetet med lokaliseringsutredning från Tallboda genom Linköping. En första del i detta arbete är att handla upp en konsult. Sedan hösten 2016 pågår arbetet med de tidiga delarna i järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda.

I delprojekt Norrköping ligger utformningen av de centrala delarna i Norrköping och resecentra steget efter tidsmässigt. Det råder komplexa samband mellan befintlig infrastruktur och höghastighetsjärnvägen och framtida stadsutveckling som måste hanteras.

I delprojekt Nyköping fortskrider det fördjupade arbetet vid Nyköping C och Trafikverket arbetar intensivt med att få till bra lösningar för att kombinera höghastighet och kapacitet med bra tillgänglighet till Nyköping och Skavsta. Samtidigt pågår också arbete med att få till bra lösningar för passager genom Natura 2000 och Nyköpingsåns dalgång.

I delprojekt Södertälje/Trosa pågår ett fördjupat projekteringsarbete med fokus på anslutningen till befintlig järnväg i Järna, passagen genom Natura 2000 området i Tullgarn och Vagnhärads resecentrum.

Läs mer här:

Nya utmaningar för Ostlänken 2017

Områdesinformation för projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!