Östsvenska Handelskammaren

Status för Ostlänken-projektet

Ostlänkens viktigaste milstolpar 2017:

-Att vi får regeringens tillåtlighet senast vid halvårsskiftet 2017. Tillåtligheten är regeringens formella beslut om den korridor som vi i projektet har föreslagit för Ostlänkens dragning för hela sträckan.

-Att vi byggstartar Kardonbanan i Norrköping vilket är ett viktigt förberedande arbete för att vi senare ska komma fram med höghastighetsjärnvägen och en viktig del i en effektiv godshantering.

-Att vi upphandlar lokaliseringsstudie genom Linköping vilket innebär att vi skarp arbetar med hela sträckan mellan Erstaberg och Linköping.

Vad händer i Ostlänkens olika delprojekt?

I delprojekt Linköping inleds nu arbetet med lokaliseringsutredning från Tallboda genom Linköping. En första del i detta arbete är att handla upp en konsult. Sedan hösten 2016 pågår arbetet med de tidiga delarna i järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda.

I delprojekt Norrköping ligger utformningen av de centrala delarna i Norrköping och resecentra steget efter tidsmässigt. Det råder komplexa samband mellan befintlig infrastruktur och höghastighetsjärnvägen och framtida stadsutveckling som måste hanteras.

I delprojekt Nyköping fortskrider det fördjupade arbetet vid Nyköping C och Trafikverket arbetar intensivt med att få till bra lösningar för att kombinera höghastighet och kapacitet med bra tillgänglighet till Nyköping och Skavsta. Samtidigt pågår också arbete med att få till bra lösningar för passager genom Natura 2000 och Nyköpingsåns dalgång.

I delprojekt Södertälje/Trosa pågår ett fördjupat projekteringsarbete med fokus på anslutningen till befintlig järnväg i Järna, passagen genom Natura 2000 området i Tullgarn och Vagnhärads resecentrum.

Läs mer här:

Nya utmaningar för Ostlänken 2017

Områdesinformation för projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...