Östsvenska Handelskammaren

Status för Ostlänken-projektet

Ostlänkens viktigaste milstolpar 2017:

-Att vi får regeringens tillåtlighet senast vid halvårsskiftet 2017. Tillåtligheten är regeringens formella beslut om den korridor som vi i projektet har föreslagit för Ostlänkens dragning för hela sträckan.

-Att vi byggstartar Kardonbanan i Norrköping vilket är ett viktigt förberedande arbete för att vi senare ska komma fram med höghastighetsjärnvägen och en viktig del i en effektiv godshantering.

-Att vi upphandlar lokaliseringsstudie genom Linköping vilket innebär att vi skarp arbetar med hela sträckan mellan Erstaberg och Linköping.

Vad händer i Ostlänkens olika delprojekt?

I delprojekt Linköping inleds nu arbetet med lokaliseringsutredning från Tallboda genom Linköping. En första del i detta arbete är att handla upp en konsult. Sedan hösten 2016 pågår arbetet med de tidiga delarna i järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda.

I delprojekt Norrköping ligger utformningen av de centrala delarna i Norrköping och resecentra steget efter tidsmässigt. Det råder komplexa samband mellan befintlig infrastruktur och höghastighetsjärnvägen och framtida stadsutveckling som måste hanteras.

I delprojekt Nyköping fortskrider det fördjupade arbetet vid Nyköping C och Trafikverket arbetar intensivt med att få till bra lösningar för att kombinera höghastighet och kapacitet med bra tillgänglighet till Nyköping och Skavsta. Samtidigt pågår också arbete med att få till bra lösningar för passager genom Natura 2000 och Nyköpingsåns dalgång.

I delprojekt Södertälje/Trosa pågår ett fördjupat projekteringsarbete med fokus på anslutningen till befintlig järnväg i Järna, passagen genom Natura 2000 området i Tullgarn och Vagnhärads resecentrum.

Läs mer här:

Nya utmaningar för Ostlänken 2017

Områdesinformation för projekt Ostlänken

Relaterade #Nyheter

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Nyheter

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Vice riksbankschefen besökte Linköping

Nyheter

På måndagen gästades Linköping av vice riksbankschef Aino Bunge. I regi av Östsvenska Handelskammaren träffade hon bolagsrepresentanter och höll ett...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....