Östsvenska Handelskammaren

STATUS FÖR OSTLÄNKENS DELPROJEKT

Vad händer i Ostlänkens olika delprojekt?

Delprojekt Södertälje/Trosa
– Det förslag till järnvägens spårdragning som presenterades under samrådet vid årsskiftet 2015/2016 är nu justerat på grund av att man genomfört fördjupade utredningar, projekteringsarbete och fältundersökningar av jord, berg, flora etc.

– I nuläget pågår fortsatta utredningar och fältundersökningar för att ta reda på om det är möjligt att minska miljöpåverkan ytterligare när byggandet av järnvägen inleds. Vid Vagnhärad i Trosa kommun planeras fortsatt ett nytt resecentrum.

Delprojekt Nyköping
– Den 31 maj genomfördes ett öppet hus i Nyköping där Trafikverket presenterade delprojekt Nyköpings sträckning mellan Sillekrog-Sjösa. I nuläget pågår intensivt arbete med att få fram beslutsunderlag för att kunna föreslå hur sträckningen av järnvägen ska se ut.

– Genom ett flertal samråd som äger rum under sommaren presenterar Trafikverket sitt förslag till järnvägssträckning och berättar om förslaget. Genom samråden får Trafikverket in synpunkter på den förordade järnvägssträckningen vilket är viktiga tillfällen där Trafikverket lyssnar in berörda, närboende och företag som får chans att fördjupa sig i projektet och tycka till.

Missa inte kommande samråd:
Samråd, Öppet hus den 31 maj 2017, för sträckan Sillekrog-Sjösa – För mer information, tryck här
Samråd, Öppet Hus den 15 juni 2017 för sträckan Skavsta-Stavsjö, tillfälle 1/2
Samråd, Öppet Hus den 20 juni 2017 för sträckan Skavsta-Stavsjö, tillfälle 2/2

Delprojekt Norrköping
-I Norrköping planeras under hösten 2017 byggandet av ett godsspår, Kardonbanan, vilken ska byggas mellan Åby och ut till hamnen på Händelö. Första spadtaget beräknas i nuläget till oktober månad 2017.

-För järnvägssträckningen Stavsjö-Loddby sammanställer Trafikverket de synpunkter som inkom i samband med samrådet om det nya spårlinjeförslaget. Arbetet med fältundersökningar och optimering av förslag till spårlinje fortsätter.

-Gällande järnvägssträckningen Loddby-Bäckeby och centrala Norrköping pågår arbete med järnvägens dragning och utformning av resecentrum. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Norrköpings kommun. För södra delarna av sträckan pågår fältundersökningar och fortsatt optimering av förslag till spårlinje.

Delprojekt Linköping
I nuläget genomförs utredningar och fältundersökningar för att hitta den mest optimala sträckningen av järnvägen för Ostlänken på sträckan Bäckeby-Tallboda. Trafikverket arbetar också vidare med att undersöka möjligheterna för att minska miljöpåverkan genom de områden som Ostlänken kommer att passera.

Linköpings Kommun och Trafikverket har nu tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en gemensam lösning på Ostlänkens järnvägssträckning från Tallboda västerut genom Linköping.

 

Läs mer här:

Informationsbrev från Malin Holen, projekteldare Ostlänken

Områdesinformation för projekt Ostlänken

 

Delprojekt Södertälje/Trosa

Områdesinformation Södertälje/Trosa

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...