Östsvenska Handelskammaren

STATUS FÖR OSTLÄNKENS DELPROJEKT

Vad händer i Ostlänkens olika delprojekt?

Delprojekt Södertälje/Trosa
– Det förslag till järnvägens spårdragning som presenterades under samrådet vid årsskiftet 2015/2016 är nu justerat på grund av att man genomfört fördjupade utredningar, projekteringsarbete och fältundersökningar av jord, berg, flora etc.

– I nuläget pågår fortsatta utredningar och fältundersökningar för att ta reda på om det är möjligt att minska miljöpåverkan ytterligare när byggandet av järnvägen inleds. Vid Vagnhärad i Trosa kommun planeras fortsatt ett nytt resecentrum.

Delprojekt Nyköping
– Den 31 maj genomfördes ett öppet hus i Nyköping där Trafikverket presenterade delprojekt Nyköpings sträckning mellan Sillekrog-Sjösa. I nuläget pågår intensivt arbete med att få fram beslutsunderlag för att kunna föreslå hur sträckningen av järnvägen ska se ut.

– Genom ett flertal samråd som äger rum under sommaren presenterar Trafikverket sitt förslag till järnvägssträckning och berättar om förslaget. Genom samråden får Trafikverket in synpunkter på den förordade järnvägssträckningen vilket är viktiga tillfällen där Trafikverket lyssnar in berörda, närboende och företag som får chans att fördjupa sig i projektet och tycka till.

Missa inte kommande samråd:
Samråd, Öppet hus den 31 maj 2017, för sträckan Sillekrog-Sjösa – För mer information, tryck här
Samråd, Öppet Hus den 15 juni 2017 för sträckan Skavsta-Stavsjö, tillfälle 1/2
Samråd, Öppet Hus den 20 juni 2017 för sträckan Skavsta-Stavsjö, tillfälle 2/2

Delprojekt Norrköping
-I Norrköping planeras under hösten 2017 byggandet av ett godsspår, Kardonbanan, vilken ska byggas mellan Åby och ut till hamnen på Händelö. Första spadtaget beräknas i nuläget till oktober månad 2017.

-För järnvägssträckningen Stavsjö-Loddby sammanställer Trafikverket de synpunkter som inkom i samband med samrådet om det nya spårlinjeförslaget. Arbetet med fältundersökningar och optimering av förslag till spårlinje fortsätter.

-Gällande järnvägssträckningen Loddby-Bäckeby och centrala Norrköping pågår arbete med järnvägens dragning och utformning av resecentrum. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Norrköpings kommun. För södra delarna av sträckan pågår fältundersökningar och fortsatt optimering av förslag till spårlinje.

Delprojekt Linköping
I nuläget genomförs utredningar och fältundersökningar för att hitta den mest optimala sträckningen av järnvägen för Ostlänken på sträckan Bäckeby-Tallboda. Trafikverket arbetar också vidare med att undersöka möjligheterna för att minska miljöpåverkan genom de områden som Ostlänken kommer att passera.

Linköpings Kommun och Trafikverket har nu tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en gemensam lösning på Ostlänkens järnvägssträckning från Tallboda västerut genom Linköping.

 

Läs mer här:

Informationsbrev från Malin Holen, projekteldare Ostlänken

Områdesinformation för projekt Ostlänken

 

Delprojekt Södertälje/Trosa

Områdesinformation Södertälje/Trosa

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...