Östsvenska Handelskammaren

Storbolagens viktigaste utvecklingsfrågor

Representanter från några av regionens största företag samlades under ett dygn för att gemensamt lyfta och diskutera framtidens viktigaste utvecklingsfrågor. Och de är överens. Frågorna som ska drivas, för att East Sweden ska bli Sveriges mest intressanta och attraktiva tillväxtregion, är ett kraftigt förbättrat näringslivsklimat, pålitlig infrastruktur och att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Tron på och viljan för den östsvenska regionens utvecklingspotential och kraft, råder det ingen tvekan om i sällskapet inom Vision East Sweden – en satsning som drivs av Östsvenska Handelskammaren. Arbetet för att påverka politiska beslut, så att de tas med de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt näringsliv för ögonen, är långsiktigt. Men lika viktigt som att driva frågorna och enträget stå upp för sin sak, är att vara lyhörd för förändringar och fånga upp de trender som påverkar och styr samhällsutvecklingen.

Toppmöte 2020

För att diskutera just detta, samt inhämta kunskap och erfarenheter såväl internt inom gruppen som från externa gäster, samlas VES-bolagen med jämna mellanrum. För en längre sådan sittning – ett dygnslångt toppmöte – sammanstrålade representanterna på Vildmarkshotellet i Kolmården en regntung dag i oktober.

– Vi samlas för att utbyta tankar och kloka inspel för att kunna driva vårt viktiga påverkansarbete i den riktning som gagnar näringslivet i vår region på allra bästa sätt. Det är viktiga framtidsfrågor om vilken position vi ska ta i dessa som ska avhandlas, beskriver Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Handelskammaren.

Samverkan akademi och näringsliv

Linköpings universitets nytillträdde rektor Jan-Ingvar Jönsson var gäst och lärosätets viktiga roll för regionens rykte och framsteg stod i fokus. En god och nära samverkan mellan LiU och näringslivet är centralt för båda parters starka utveckling. För företagens del är det avgörande att akademin producerar kompetens och talang till arbetslivet, att utbildningarna är relevanta och forskningen bedrivs i framkant och inom väsentliga områden. 

Universitetet behöver i sin tur näringslivets inspel för att uppnå just relevans och aktualitet, samt att studenterna har tillgång till en attraktiv arbetsmarknad både under och efter sin studietid. En attraktiv region att komma till, studera och sedan stanna i för att arbeta, bo och leva i är en stark gemensam nämnare för universitet och näringsliv. 

– Nu höjs krav på tvärvetenskap, kortare utbildningar och påbyggnadsutbildningar, inte minst i spåren av covid-19-pandemin och vårt samhälles allt snabbare omställning mot hållbarhet och långsiktighet. Det livslånga lärandet har blivit mer aktuellt än någonsin, sammanfattar Pia Carlgren, t f vd för Handelskammaren efter mötet med rektor.  

Världens bästa jobb

Präglat av platsen för toppmötet bjöd Kolmårdens djurparks vd Christine Karmfalk på en inblick i ”världens bästa jobb”, inkluderat frågor om globala artbevarande insatser, vilka strutsar som ska finnas på Kolmården samt hur besöksnäringen tacklat utmaningarna med pandemin. Och så blev det ett intressant möte med djurparkens delfiner och deras tränare. Besöksnäringen har haft ett tufft år 2020, men är likväl en viktig och växande bransch i vår region.

Trenderna påverkar

Utomstående krafter kommer alltid påverka förhållandena för näringslivet. För enskilda bolag, stora som små, gäller det att både anpassa sig som att arbeta för förändring i positiv riktning. Pandemin som svept över världen 2020 har inneburit starka sådana effekter på näringslivet – på olika sätt. Den har i sin tur skyndat på digitaliseringen och förutsättningarna för ett fungerande arbetsliv. 

En annan utveckling som näringslivet måste förhålla sig till är brottslighet och otrygghet, ofta kopplad till utanförskap och segregation, där näringslivet påverkas likväl är en viktig part för att vända trenden tillsammans med övriga samhället i stort. Sedan är förstås den gröna omställningen den viktigaste och mest omvälvande trenden, som alla bolag bör anpassa sig till och de kloka gör den lika ekonomiskt som grönt och socialt hållbar. 

Fokus framåt

Högst upp på toppmötets agenda stod förstås fokus framåt och Handelskammarens påverkansarbete kommande år. Till grund för det ligger ett visionsprogram innehållande samhällsanalys och skarpa förslag till politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå.
   
Ett sådant program måste alltid vara levande och ständigt uppdateras för att vara i fas med samhällsutvecklingen. 

– Påverkansfrågor är Handelskammarens styrka och det blir en viktig uppgift att styra den kraften tillsammans med oss bolag inom Vision East Sweden. Vi vill verka för en positiv utveckling i vår region, säger André Skagervik, Director Marketing and Communications på Holmen Paper.

Samtidigt behöver en inriktning antas och VES-toppmötets beslut landade i fyra huvudområden som viktigast för den östsvenska regionen: samhällsbyggnad och infrastruktur (inklusive energiförsörjningen), kompetensförsörjning, näringslivsklimat och attraktivitet. Och när klubban föll för förslaget, tittade solen fram över Bråviken. 

– Vi är stolta över att vara en aktiv och engagerad part i arbetet inom Vision East Sweden. Med gemensamma krafter under Handelskammarens ledning kan vi göra skillnad och öka möjligheterna för hållbar tillväxt, säger Lena Ulfsbo, head of private banking på Danske Bank. 

Relaterade #Vision East Sweden

Storbolagen mötte framtidens politiker

Vision East Sweden

Hur ska fler bostäder byggas? Hur ökar vi tryggheten i samhället? Och hur ska unga lockas till arbetsmarknaden? Det var...

Cementkrisen kan skaka hela ekonomin – agera nu!

Vision East Sweden

Sverige står inför en akut cementkris och konsekvenserna riskerar att bli kännbara i hela landet. Regeringen måste ta situationen på...

Hur mår demokratin?

Vision East Sweden

Vi står inför en digital Almedalsvecka, demokratins egen festival där samtal och politisk debatt står i centrum. Men hur mår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

19 november, 2024

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

1 oktober, 2024

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Nyhet
Jonna Hedlund håller i årets rapport om jämställda styrelser.

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Nyheter

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...