Östsvenska Handelskammaren

Tid för samverkan och grön omställning

Snabbare offentliga processer, mer samverkan och möjligheter i den nya vardagen, var några ämnen uppe för diskussion under Östsvenska Handelskammarens seminarium den 21 september.

– Nu är tid för kraftsamling, tid för framåt tillsammans, konstaterade Pia Carlgren, t f vd Östsvenska Handelskammaren, vid seminariet som just fått namnet Framåt tillsammans – vilka förutsättningar behöver näringslivet?

Eventet hölls på Kammarforum i Norrköping, men också på Clean Tech Park i Linköping för dem som ville samlas där. Främst var dock seminariet digitalt med ett sextiotal personer från näringslivet, intresseorganisationer, kommuner och regioner som åhörare.

Under våren har Handelskammaren, med nära 900 medlemsföretag i Östergötland, Sörmland och på Gotland, med jämna mellanrum skickat ut enkäter till medlemmarna för att stämma av hur de mår under den rådande pandemin. Efter sommaren skickades ytterligare en enkät ut, nu med mer framåtsyftande frågor.

– Bilden som utkristalliserar sig från svaren av drygt 250 medlemsföretag är betydligt ljusare än vad som befarades tidigt i våras, sammanfattade Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren.

Majoriteten av företagen som svarat på Handelskammarens enkät har drabbats ekonomiskt av pandemin. Men en tredjedel upplever ingen skillnad och 9 procent säger sig faktiskt ha fått en uppgång under våren. Två tredjedelar av de svarande företagen är nöjda med svenska statens och myndigheternas hantering av covid-19, näringslivet uppskattar att Sverige inte använde sig av ”lock downs” likt många andra länder.

Framåt ser företagen fortsatt ett behov av krisstöd, framförallt riktade sådana till utsatta branscher. Fortsatta offentliga investeringar och gärna tidigarelagda projekt för att få igång affärerna, är önskemål från Handelskammarens medlemsföretag. En bild som bekräftades av Ida Emvall, kontorschef Swedbank i Linköping. Det finns fortsatt en risk för bakslag om stöden dras tillbaka för snabbt, menade hon.

– Till skillnad från finanskrisen vill bankerna nu vara en del av lösningen, inte problemet. Vi vill finnas där i med- och motgång och är flexibla för att hitta individuella lösningar framför allt till små och medelstora företag, sa Ida Emvall, som också berömde näringslivets förmåga till omställning och handlingskraft.

Marcus Sandlund, affärschef NCC, som fick representera byggbranschen, påminde om byggföretagens förankring och betydelse som lokala arbetsgivare. Han uppmanade kommunala politiker och tjänstepersoner att snarare skynda på tillståndsprocesser och planerade projekt, än att vila på hanen och invänta bättre tider.

– Det byggs nu ja, men en sämre orderingång nu ger effekt först om ett par år. Det behöver vi göra något åt tillsammans, menade Marcus Sandlund. Vi har nu en historisk chans att betala av vår skuld på eftersatta projekt.

Renovering av miljonprogrammen på ett smart och effektivt sätt så att människor har råd att bo kvar även efter upprustningen, var ett exempel som NCC lyfte. Eftersattheten i befintliga VA-nät kallade Marcus Sandlund för ”en tickande bomb”. Så nog finns projekt och upphandlingar att ta tag i för kommunerna. Nu är läge för samverkan och gemensam kraft i dessa, löd uppmaningen.

Den bransch som mest omedelbart och tydligt drabbades av pandemin i form av rese- och sociala restriktioner var besöksnäringen. Christer Bruzelius, vd Destination Gotland, visade hur resandet till Gotland minskat med 30 procent under 2020 jämfört med året innan. Samtidigt uppvisade resenärerna nya mönster genom att stanna längre på ön och under vecka 32 befann sig fler människor på Gotland än samma vecka 2019. Säsongen har förlängts och många stannar på ön när de ändå jobbar hemifrån.

– Branschen som helhet behöver möjlighet till återhämtning. Stöden som utfärdades i början av krisen slog fel och hjälpte inte besöksnäringen, menade Christer Bruzelius. Nu behövs stöd i omställningsarbetet för att skapa långsiktigt hållbara företag.

Oxelösunds hamn har inte upplevt någon nedgång under våren 2020, ett orosmoln som annars målades upp men som blåst åt motsatt håll både en och två gånger. Marknads- och försäljningschef Fredrik Nikander uppmanade istället offentliga aktörer att skynda på sina processer och egen omställning, för näringslivet vill inte vänta i sina ”gröna kliv”.

– Allting vi gör har ett klimatfokus, annars gör vi det inte, sa han. Däremot måste regeringen sätta ner foten kring vilken grön väg Sverige ska gå. Politiken är alldeles för spretig – näringslivet behöver klara besked för många år framåt.

Om vägen framåt inte är grön och hållbar, så är det inte en väg framåt utan bakåt. Den bilden delas av Lena Miranda, vd Linköping Science Park, professionell spanare med framtidsbranscher som specialitet. Hon skrev under på att det behövs tydligare incitament och inriktning från politiken, om Sverige inte ska bli omsprunget av andra länder i frågor om hållbarhet och grön omställning.

En utvecklingskurva som gått spikrakt uppåt under tiden för pandemin är digitaliseringen, pekade Lena Miranda på.

Vi har ställt om i en fantastisk fart!

Hon reste ett litet varningens finger för att svenskarnas höga tillit och tilltro till varandra och myndigheter kan bli en belastning i en allt mer digitaliserad värld. Den gör oss nästan godtrogna och vi delar med oss av i stort sett vad som helst på nätet. Vi behöver bli bättre på säkerhets- och integritetsfrågor.

Den nya vardagen är här för att stanna, och den skapar fantastiska möjligheter om vi tar vara på dem. Samtliga medverkande i seminariet var eniga om att samverkan mellan näringslivet, offentliga aktörer och akademin är avgörande för Sveriges och vår regions fortsatta välstånd. Utmaningar framåt kommer att bli ledarskapet och kompetensutveckling för att möta den nya tidens behov. Utmaningar som vi klarar om vi går framåt – tillsammans.

Här kan du läsa hela rapporten.

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!