Östsvenska Handelskammaren

Träffa oss i Almedalen 2023

Vi är förstås på plats under årets politikervecka i Almedalen och har den 28 juni en egen arena tillsammans med handelskamrarna i Sydsverige. Här hittar du allt du behöver veta om hur vi arbetar för att de avgörande näringslivsfrågorna hamnar högt på politikernas agenda. Här kan du dessutom se vad andra medlemmar gör eller berätta vad ditt företag ska göra i Almedalen.

Återigen öppnar portarna för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 28 juni gör vi på Östsvenska Handelskammaren för andra året i rad gemensam sak tillsammans med tre av våra systerhandelskamrar i södra Sverige och arrangerar en arena för näringslivets viktigaste frågor.

Samtliga seminarier den 28 juni arrangeras på Mellangatan 27. Varmt välkommen att besöka våra seminarier eller kom förbi och diskutera näringslivsfrågor med oss. Hela programmet hittar du längre ner.

Vad vill du veta mer om?

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Näringslivets viktigaste frågor fick plats på Handelskamrarnas arena i Almedalen

Almedalen

Från tidig morgon till sen kväll kunde Almedalsbesökare ta del av kunskapshöjande seminarier och intressanta samtal på den arena som...

Nyhet

Historiskt mingel med 100-listor i Almedalen

100-listan

Almedalsveckan kickades i gång med ett historiskt event på Gotlands Medias (NTM) takterrass i Visby på söndagen. Det var första...

Vi är på plats i Almedalen

Tala om att du också ska till Almedalen!

Det är flera medlemmar från vår östsvenska region som kommer att närvara under Almedalen 2023. För att underlätta ditt nätverkande kan du som medlem hos oss här skicka in kontaktuppgifter till dig och ditt företag för att lättare få kontakt med medlemsföretag som är på plats. Varför inte bjuda in till att medverka i en panel eller presentera dig själv?

Medlemmar på plats i Almedalen

Unik Resurs

Peter Undén
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, utöka min kompetens.


Avatar Logistics

Johan Lantz
CEO


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

ANNOT Advokatbyrå

Madeleine Rosell
Advokatsekreterare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens, övrigt.

ANNOT Advokatbyrå

Walter Sköldstam
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

ANNOT Advokatbyrå

Susan Ols
Jurist


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten.


ANNOT Advokatbyrå

Per Atterfors
Advokat


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten.


Skill

Elin Hultman
Vice VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens, övrigt.

Everse AB

Leif Bronsén
Ägare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Everse AB

Maja Westerlind
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, göra affärer, hitta samarbeten, medverka i seminarier.

Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland

Anna Hjertstedt Leijon
Verksamhetsansvarig


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens, övrigt.

NTM AB

Lina Hedenström
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, utöka min kompetens.Åhlenius Strateger AB

Anette Åhlenius
Vd, strateg och konsult


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.


Åhlenius Strateger

Maja Andersson
Konsult


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Norrköpings kommun

Sofia Svensk
Näringslivsutvecklare


I Almedalen ska jag:
Nätverka, medverka i seminarier, utöka min kompetens, övrigt.

Skill Scandinavia AB

Pia Carlgren
Marknads- & kommunikationschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Lärandegruppen

Mikael Karlsson
VD


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, medverka i seminarier, utöka min kompetens.

Econova

Jeanette Trette
Vd


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Norrköping Airport AB

Jessica Ågren Ohlsson
Marknadschef


I Almedalen ska jag:
Nätverka, hitta samarbeten, utöka min kompetens.

Skicka in dina uppgifter här:

För bästa resultat på din profilbild, bifoga filformat jpg i storlek 1920×1080 px. 
Endast medlemmar. 


Vill ditt företag synas i vår annonsbanner?
Mått: 1920x1080 px.

Program

Tisdag 27 juni

Onsdag 28 juni - Handelskamrarnas arena

Seminarium

Världen ställer om men Sverige tappar fart. Elektrifieringen är avgörande för klimatmålen, men utbyggnaden av svenskt elnät har blivit en flaskhals som förhalar näringslivets omställning. Mer fossilfri el vilket kräver mer produktion och överföringskapacitet – var finns de hållbara planerna?
 
När EU och USA växlar upp, har de politiska ambitionerna i Sverige sänkts. Utbyggnadstakten av svenskt elnät hänger inte med. Kunder i elprisområde 3 och 4 har betalat in 35 miljarder bara i extra flaskhalsintäkter till 2021. Ändå är elnätet SE4 Europas allra sämsta och SE3 det fjärde sämsta enligt europeiska nätmyndighetens ENTSO-e Winter Outlook 22/23. Företag som vill expandera klimatsmart får inte tillgång till nätet och tillståndsprocesser för nyproduktion och elledningar tar tiotals år. Hur ska Sverige åter ta ledartröjan i den gröna omställningen? Hur ska olika nationella och lokala intressen vägas mot varandra i processen för ny produktion och kapacitet? Hur kommer svensk tillväxt och konkurrenskraft stå sig på sikt om utvecklingen fortsätter i samma riktning?

Seminarium

Trots osäker konjunktur och omvärld är tillgången till rätt kompetens den största utmaningen för näringslivet. Vi behöver jobba med bredd och spets. Företagen har sitt ansvar. Svensk politik har sitt och behöver skapa rätt förutsättningar för fler att bli redo för det som näringslivet efterfrågar.
 
Ett samtal om hur näringslivet kan ta ansvar för sin kompetensförsörjning. Panelen bjuder på exempel på företag som jobbar med sin kompetensförsörjning. Men vi riktar även blicken mot politiken. Vad behöver näringslivet från det offentliga för att det inte bara ska handla om enstaka initiativ eller projekt. Hur skapar vi systematik i arbetet med kompetensförsörjning?

Seminarium

Skogsindustrin är en av Sveriges äldsta industrier. Samtidigt spelar den en nyckelroll i morgondagens gröna omställning. Unik i sitt dubbla värdeskapande binder skogen koldioxid och ger upphov till klimatsmarta produkter som kan ersätta exempelvis plastmaterial.
 
Hur tar vi bäst tillvara skogens potential och värden framåt? Hur ser planerna för svenskt skogsbruk ut? Och vad krävs av politiken för att både bevara och använda denna unika, förnybara råvara för en hållbar framtid, grön framtid?

Samtal

Vad sa statsministern – och vad sa han inte? Var låg tyngdpunkterna och vilka förväntningar kan vi ha på regeringens politik framåt baserat på talet?
 
Tre politiska redaktörer kommenterar direkt efteråt moderatledaren Ulf Kristerssons tal från Almedalsscenen. Ett granskande och analyserande samtal mellan tre politiskt bevandrade skribenter som representerar media från olika landsdelar och med olika politiska inriktningar. Från respektive horisont ger de en utvärdering baserad på erfarenhet, kunskap och förhoppningar av statsministerns Almedalstal.

Medverkande:

Widar Andersson, Politisk redaktör, Folkbladet
Sofia Nerbrand, Politisk redaktör, Kristianstadsbladet
Malin Lernfelt, Chefredaktör, Liberala Nyhetsbyrån

Seminarium

I Europa investeras stora summor i ny modern järnväg. Sverige går i motsatt riktning och avbryter sådana satsningar och prioriterar istället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten?
 
Ett samtal om hur Sveriges konkurrenskraft påverkas av att inte haka på övriga Europas tågsatsningar.

Seminarium

Sveriges nyindustrialisering innebär en accelererad tillväxt i flera av landets kommuner. Normer för hur vi stadsutvecklar är i förändring och samhällsutvecklingen väcker samtidigt behov av nya transportlösningar. Hur kan våra tillväxtregioner utvecklas hållbart?
 
En nytänkande planeringspraxis kan möjliggöra en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv region var människor vill bo, besöka, arbeta och etablera sig. Hållbarhetsutmaningarna ser olika ut i regionens delar beroende på geografiskt läge, täthet och transportbehov. Västsverige och dess arbetsmarknadsregioner växer samtidigt som våra städer förändras och livet med allt nära eftersträvas. Näringslivet är drivande för ett mer klimathållbart samhälle. En politik som stöttar vår omställning efterfrågas. Det stärker svensk konkurrenskraft och långsiktigt ekonomiska hållbarhet. Nya insikter om människors behov och beteenden samt klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen, kan skapa politisk träffsäkerhet till våra hållbarhetsmål.

Seminarium

Forskning visar att en bolagsstyrelse präglad av jämställdhet och mångfald fattar bättre beslut och är mer kreativ samt innovativ än en homogen motsvarighet. Samtidigt går utvecklingen mot jämställda styrelser långsamt. För att stärka svenska företag krävs därför samlade krafttag och förändring.
 
Vi fyra handelskamrar arbetar för moderna och konkurrenskraftiga företag, och vi ser att ökad jämställdhet i styrelser är en viktig del i det arbetet. Därför driver vi projekten Styrelselistan och 100-listan, initiativ som gör det lätt för företag att hitta kvinnliga ledamöter baserat på deras kompetens.

Mer info kommer inom kort.

Hitta till vår arena

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Simon Helmér

Vd