Östsvenska Handelskammaren

Trenden är att fler kvinnor tar styrelseposter!

Almi Företagspartner AB släppte i veckan en rapport där de kartlagt styrelsers sammansättning och fördelning av vd-poster i hela riket men även nedbrutet per region. Statistiken är framtagen i februari 2018 och jämförelser finns både med 2017 och 2013.

Intressant läsning där det framgår att 19 % av styrelseledamöterna är kvinnor (ynka ökning på 2 % sedan 2013) men att alltfler av de nytillkomna platserna tillsätts av kvinnor. Högst upp och därmed bäst i klassen hamnar Gotland oavsett om det gäller antal kvinnor i styrelserna (23 %), antal kvinnliga VD:ar (17 %) eller andel bolag som har minst en kvinna i styrelsen (50 %). Motsvarande siffror för Sörmland är 20 %, 12 %, 43 % och för Östergötland 17 %, 10 %, 36 %.

Den naturliga slutsatsen att dra efter att ha tagit del av rapporten är återigen att det går åt rätt håll men i mycket blygsam takt.
Hela rapporten läser du här: https://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...