Östsvenska Handelskammaren

Två historiska ögonblick

Det klassiska spadtaget blev istället en passande cermoni med rälsläggning under byggstarten av Kardonbanan på måndagen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist och trafikverkets generaldirektör Lena Erixon drog rälsbiten på plats. Med viss hjälp av en stark maskin.

– Kom ihåg nu, vi har inte byggt så här mycket järnväg på hundra år i Sverige, så ha förståelse för om vi är lite fumliga, sa Lars Stjernkvist skämtsamt när man höll i tåtarna som drog rälsen på plats.

Och visst var det en tidvis uppsluppen stämning under denna heldag kring Kardonbanan som ägde rum på Louis De Geer och på plats ute i hamnen. Men många var också lite tagna av det historiska ögonblicket. Kardonbanan, är början på många stora moderniserande förändringar i infrastrukturen de kommande årtiondena i vår region.

– Efter 15 år av arbete för väldigt många människor känns det väldigt bra att vi kan sätta igång med det här viktiga projektet, sa generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket.

–  Jag har under åren fått övertyga så många om att detta verkligen blir av. Efter idag har jag bildbevis, sa Lars Stjernkvist.

Kardonbanan, godsspåret som är absolut nödvändigt för att senare kunna påbörja Ostlänken kommer att löpa mellan Åby och Händelö i Norrköping och beräknas vara färdig om tre till fyra år. Det spanska bolaget Rover Alcisa deltog i byggstarten – företaget har vunnit upphandlingen av Kardonbanan och kommer nu att inleda arbetet på Malmölandet.

På eftermiddagen höll Östsvenska Handelskammaren i ett event tillsammans med Norrköpings kommun med ämnen som hamnens utveckling, presentation av planen för Kardonbanan samt presentation av utförarna Rover Alcisa.

Eftermiddagen inleddes med ett annat historiskt ögonblick. Då samlades kommuner och regioner för att underteckna det utarbetade avtalet med Sverigeförhandlingen. I korta drag innebär avtalet att parterna lovar att bidra med en halv miljard kronor till byggandet av Ostlänken, samt att parterna kommer att bygga 55 000 nya bostäder.

Arbetet med Kardonbanan är inlett, Ostlänken kommer näst. En lång tid av byggnationer i Norrköping och i hela regionen.

-Nu är det 15 år av stök som väntar sa Lars Stjernkvist. Vi kommer att ha ett gigantiskt byggprojekt på gång och vi måste vara bra på att kommunicera ut till invånarna varför vi gör detta och vad det kommer att ge för goda effekter, sa han.

 

 

Om kardonbanan:

Med den nya godsjärnvägen och flytten av den gamla godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter. Samtidigt ökar kapaciteten på järnvägen för frakt av gods. Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings Kommun och i samband med byggandet av Kardonbanan behöver kommunen bygga om det kommunala vägsystemet på Malmölandet. Utöver Kardonbanan och flytten av godsbangården kommer sex stycken korsningar att byggas där bil-, gång- och cykelvägar samt järnvägsspår korsar varandra i skilda plan. En ny järnvägsbro kommer därtill att byggas vid passagen över Motala Ström samt en gång- och cykelbro över Strömmen. 

 

Relaterade #ESIC

4 oktober, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

13 oktober, 2023

ESIC-lunch i Norrköping 13 oktober

Den 13 oktober är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

18 oktober, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...