Östsvenska Handelskammaren

Uppstartsmöte ESIC Advisory Board

Den 25 november hade ESIC Advisory Board sitt uppstartsmöte. ESIC Advisory Board består av utvalda nyckelaktörer i klustret spritt på bransch och geografisk placering. Advisory Board har skapats för att tydliggöra klustrets regionala närvaro samt fungera som kontakt mellan ESIC:s projektledning och medlemsföretagen. Under mötet lyftes följande:

• Medlemmarnas förväntningar på ESIC: kontinuerlig information om upphandlingar, Ostlänkens spårdragning, tidplan, nya resecentra, det pågående arbetet i respektive Ostlänken-kommun, omvärldsbevakning och frekvent återrapportering

• ESIC är en viktig plattform för att nå ut med information och senaste nytt i projektet men också för att upprätthålla kontakten med Trafikverket, Sverigeförhandlingen m.fl.

• ESIC har nu 300 medlemmar och är en stark påverkanskraft – ESIC har därmed en viktig roll att påverka i upphandlingsfrågor, miljöfrågor, hållbarhetsfrågor etc. Här måste ESIC-medlemmarna ta initiativ

• ESICs ledning betonade vikten av att nyckelaktörerna i Advisory board skapar ambassadörskap ute i näringslivet och representerar ESIC längs hela sträckningen

• ESIC ska fungera som en nod för nätverkande för regionala och lokala aktörer och verka som en plattform för att hitta samarbetspartners

Skulle ni vara intresserade av att ingå i ESIC Advisory Board eller vill veta mer – kontakta gärna ESIC via mail: sofia.wallberg@east.cci.se.

 

Relaterade #ESIC

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

2 oktober, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!