Östsvenska Handelskammaren

Uppstartsmöte ESIC Advisory Board

Den 25 november hade ESIC Advisory Board sitt uppstartsmöte. ESIC Advisory Board består av utvalda nyckelaktörer i klustret spritt på bransch och geografisk placering. Advisory Board har skapats för att tydliggöra klustrets regionala närvaro samt fungera som kontakt mellan ESIC:s projektledning och medlemsföretagen. Under mötet lyftes följande:

• Medlemmarnas förväntningar på ESIC: kontinuerlig information om upphandlingar, Ostlänkens spårdragning, tidplan, nya resecentra, det pågående arbetet i respektive Ostlänken-kommun, omvärldsbevakning och frekvent återrapportering

• ESIC är en viktig plattform för att nå ut med information och senaste nytt i projektet men också för att upprätthålla kontakten med Trafikverket, Sverigeförhandlingen m.fl.

• ESIC har nu 300 medlemmar och är en stark påverkanskraft – ESIC har därmed en viktig roll att påverka i upphandlingsfrågor, miljöfrågor, hållbarhetsfrågor etc. Här måste ESIC-medlemmarna ta initiativ

• ESICs ledning betonade vikten av att nyckelaktörerna i Advisory board skapar ambassadörskap ute i näringslivet och representerar ESIC längs hela sträckningen

• ESIC ska fungera som en nod för nätverkande för regionala och lokala aktörer och verka som en plattform för att hitta samarbetspartners

Skulle ni vara intresserade av att ingå i ESIC Advisory Board eller vill veta mer – kontakta gärna ESIC via mail: sofia.wallberg@east.cci.se.

 

Relaterade #ESIC

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.