Östsvenska Handelskammaren

Uppstartsmöte ESIC Advisory Board

Den 25 november hade ESIC Advisory Board sitt uppstartsmöte. ESIC Advisory Board består av utvalda nyckelaktörer i klustret spritt på bransch och geografisk placering. Advisory Board har skapats för att tydliggöra klustrets regionala närvaro samt fungera som kontakt mellan ESIC:s projektledning och medlemsföretagen. Under mötet lyftes följande:

• Medlemmarnas förväntningar på ESIC: kontinuerlig information om upphandlingar, Ostlänkens spårdragning, tidplan, nya resecentra, det pågående arbetet i respektive Ostlänken-kommun, omvärldsbevakning och frekvent återrapportering

• ESIC är en viktig plattform för att nå ut med information och senaste nytt i projektet men också för att upprätthålla kontakten med Trafikverket, Sverigeförhandlingen m.fl.

• ESIC har nu 300 medlemmar och är en stark påverkanskraft – ESIC har därmed en viktig roll att påverka i upphandlingsfrågor, miljöfrågor, hållbarhetsfrågor etc. Här måste ESIC-medlemmarna ta initiativ

• ESICs ledning betonade vikten av att nyckelaktörerna i Advisory board skapar ambassadörskap ute i näringslivet och representerar ESIC längs hela sträckningen

• ESIC ska fungera som en nod för nätverkande för regionala och lokala aktörer och verka som en plattform för att hitta samarbetspartners

Skulle ni vara intresserade av att ingå i ESIC Advisory Board eller vill veta mer – kontakta gärna ESIC via mail: sofia.wallberg@east.cci.se.

 

Relaterade #ESIC

Tydligt och rejält rutet till Ostlänkens försvar

ESIC

Vi hoppas att tillträdande och nästkommande regeringar inser vikten av stabilitet och konsekvens i fattade beslut gällande järnväg, men också...

Offentlig upphandling av klimatsmarta transporter

ESIC

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare, såväl direkt som indirekt. Alla har höga klimatambitioner, men när visionerna möter...

Trafikverket pratade masshantering hos Handelskammaren

ESIC

Nyligen arrangerade ESIC, Cleantech Östergötland/Logistikia tillsammans med Trafikverket en marknadsdialog. Runt 30 personer från bland annat mottagaranläggningar och åkerier deltog....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...