Östsvenska Handelskammaren

Uppstartsmöte ESIC Advisory Board

Den 25 november hade ESIC Advisory Board sitt uppstartsmöte. ESIC Advisory Board består av utvalda nyckelaktörer i klustret spritt på bransch och geografisk placering. Advisory Board har skapats för att tydliggöra klustrets regionala närvaro samt fungera som kontakt mellan ESIC:s projektledning och medlemsföretagen. Under mötet lyftes följande:

• Medlemmarnas förväntningar på ESIC: kontinuerlig information om upphandlingar, Ostlänkens spårdragning, tidplan, nya resecentra, det pågående arbetet i respektive Ostlänken-kommun, omvärldsbevakning och frekvent återrapportering

• ESIC är en viktig plattform för att nå ut med information och senaste nytt i projektet men också för att upprätthålla kontakten med Trafikverket, Sverigeförhandlingen m.fl.

• ESIC har nu 300 medlemmar och är en stark påverkanskraft – ESIC har därmed en viktig roll att påverka i upphandlingsfrågor, miljöfrågor, hållbarhetsfrågor etc. Här måste ESIC-medlemmarna ta initiativ

• ESICs ledning betonade vikten av att nyckelaktörerna i Advisory board skapar ambassadörskap ute i näringslivet och representerar ESIC längs hela sträckningen

• ESIC ska fungera som en nod för nätverkande för regionala och lokala aktörer och verka som en plattform för att hitta samarbetspartners

Skulle ni vara intresserade av att ingå i ESIC Advisory Board eller vill veta mer – kontakta gärna ESIC via mail: sofia.wallberg@east.cci.se.

 

Relaterade #ESIC

4 oktober, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

13 oktober, 2023

ESIC-lunch i Norrköping 13 oktober

Den 13 oktober är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

18 oktober, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...