Östsvenska Handelskammaren

Utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö

Trafikverket släpper förhandskopior av åtgärdsvalsstudier

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I uppdraget undersöker Trafikverket möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. Nyligen släppta förhandskopior av två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö redovisar att det är möjligt att bygga höghastighetsjärnväg på de berörda sträckorna.

Åtgärdsvalsstudierna har pågått i cirka två år för att undersöka möjliga sträckningar mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö i enlighet med Sverigeförhandlingens utpekade stationsorter. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna. Utredningen har gjort omfattande miljöbedömningar och landskapskaraktärsanalyser.

Fram till den 20 juni har berörda intressenter, som kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på utredningsmaterialet som presenteras i förhandskopian.

Åtgärdsvalsstudierna beräknas vara klara kring årsskiftet. Om regering och riksdag fattar beslut om att gå vidare med hela eller delar av höghastighetsjärnvägen i Nationell plan 2018-2029, så startar Trafikverkets arbete med järnvägsplaner.

Genomförandetiden för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö beräknas till cirka 20 år från det att planläggningsprocessen startar.

 

Läs mer om åtgärdsvalsstudien Linköping-Borås: tryck här

Läs mer om åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö: tryck här

Se presentationen av förhandskopior vid publicering: tryck här

Läs mer om förhandskopiorna: tryck här

 

Relaterade #Nyheter

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.