Östsvenska Handelskammaren

Utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö

Trafikverket släpper förhandskopior av åtgärdsvalsstudier

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I uppdraget undersöker Trafikverket möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. Nyligen släppta förhandskopior av två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö redovisar att det är möjligt att bygga höghastighetsjärnväg på de berörda sträckorna.

Åtgärdsvalsstudierna har pågått i cirka två år för att undersöka möjliga sträckningar mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö i enlighet med Sverigeförhandlingens utpekade stationsorter. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna. Utredningen har gjort omfattande miljöbedömningar och landskapskaraktärsanalyser.

Fram till den 20 juni har berörda intressenter, som kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på utredningsmaterialet som presenteras i förhandskopian.

Åtgärdsvalsstudierna beräknas vara klara kring årsskiftet. Om regering och riksdag fattar beslut om att gå vidare med hela eller delar av höghastighetsjärnvägen i Nationell plan 2018-2029, så startar Trafikverkets arbete med järnvägsplaner.

Genomförandetiden för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö beräknas till cirka 20 år från det att planläggningsprocessen startar.

 

Läs mer om åtgärdsvalsstudien Linköping-Borås: tryck här

Läs mer om åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö: tryck här

Se presentationen av förhandskopior vid publicering: tryck här

Läs mer om förhandskopiorna: tryck här

 

Relaterade #Nyheter

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...