Östsvenska Handelskammaren

Utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö

Trafikverket släpper förhandskopior av åtgärdsvalsstudier

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I uppdraget undersöker Trafikverket möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. Nyligen släppta förhandskopior av två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö redovisar att det är möjligt att bygga höghastighetsjärnväg på de berörda sträckorna.

Åtgärdsvalsstudierna har pågått i cirka två år för att undersöka möjliga sträckningar mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö i enlighet med Sverigeförhandlingens utpekade stationsorter. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna. Utredningen har gjort omfattande miljöbedömningar och landskapskaraktärsanalyser.

Fram till den 20 juni har berörda intressenter, som kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på utredningsmaterialet som presenteras i förhandskopian.

Åtgärdsvalsstudierna beräknas vara klara kring årsskiftet. Om regering och riksdag fattar beslut om att gå vidare med hela eller delar av höghastighetsjärnvägen i Nationell plan 2018-2029, så startar Trafikverkets arbete med järnvägsplaner.

Genomförandetiden för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö beräknas till cirka 20 år från det att planläggningsprocessen startar.

 

Läs mer om åtgärdsvalsstudien Linköping-Borås: tryck här

Läs mer om åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö: tryck här

Se presentationen av förhandskopior vid publicering: tryck här

Läs mer om förhandskopiorna: tryck här

 

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...