Östsvenska Handelskammaren

Vad handlar regionvalet om?

På ovan tema samlades några av Handelskammarens engagerade medlemsföretag för ett lunchsamtal tillsammans med representanter från politiken och tjänstemannasidan i Region Sörmland respektive Östergötland.

– Det är färre än 100 dagar till valet. Vid sidan om sjukvården har regionerna ansvar för utveckling inom samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, näringsliv, turism, kollektivtrafik med mera. Viktiga frågor som väl sammanfaller med dem som vi på Handelskammaren prioriterar och driver, inledde Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

Fokus för samtalet låg på kunskapshöjande och dialog. Vilket ansvar har regionerna och hur arbetar de för att samarbeta över gränserna? Regionutvecklingsdirektörerna Kenneth Hagström (Sörmland) och Richard Widén (Östergötland) bekräftade bredden i det regionala uppdraget. 

Politikerna intygade att regionpolitiken inte alls är lika konfliktfylld som den nationella, men heller inte lika ”nära” som den kommunala. Det finns en mycket större samsyn kring regional strategi och hur man vill att regionen ska utvecklas. Samtidigt går bara en knapp tiondel av regionens budget till utveckling och näringslivsstrategi, resten används till sjukvården. Kring sjukvårdsfrågor finns en annan typ av samarbete, här arbetar Östergötland mycket söderut med Kalmar och Växjö medan Sörmland har en samverkan med Värmland. 

– Vi gör det som är bäst för våra respektive regioner, menade Eva Andersson (S), regionråd Östergötland. Näringslivet brukar vilja ha långsiktiga spelregler och framförhållning.

Samtidigt kan det vara svårt att i ett val bestämma hur man lägger sin röst om majoritet och opposition är så överens. Kanske kommer företagens röster gå till det parti som tydligast tar det regionala initiativet och sätter näringslivets frågor, nämnda ovan, främst.

En tydlig skillnad mellan regionerna är företagens karaktärer, samt utbildningsnivån. Medan Östergötland har ett brett näringsliv har Sörmland motsatt förhållanden. 

– Vi behöver höja utbildningsnivån i vår region, därför är vi glada över att Mälardalens högskola nu blivit universitet. Kompetensförsörjningen och skolresultaten är vår tids ödesfråga, menade Monica Johansson (S), regionråd Sörmland. 

Småföretagens villkor och kontaktytor, skolans resultat och ungas chanser på arbetsmarknaden samt kommunala tillväxtmål, var andra frågor som kom upp vid samtalet. Sista ordet fick Dieter Sand, vd Arlandastad Group, ny ägare av Stockholm Skavsta Flygplats, som hyllade regionens potential och möjligheter till utveckling på grund av sitt logistiska läge och närheten till Stockholm och världen. 

Relaterade #Nyheter

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Hur skyddar du ditt företag från organiserad brottslighet?  

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren i dialog med Regionpolisen. Maria Björk Hummelgren skriver om mötet och bjuder in dig som medlem till frukost...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31
Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
Almedalen 2024 1

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...