Östsvenska Handelskammaren

Vad handlar regionvalet om?

På ovan tema samlades några av Handelskammarens engagerade medlemsföretag för ett lunchsamtal tillsammans med representanter från politiken och tjänstemannasidan i Region Sörmland respektive Östergötland.

– Det är färre än 100 dagar till valet. Vid sidan om sjukvården har regionerna ansvar för utveckling inom samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, näringsliv, turism, kollektivtrafik med mera. Viktiga frågor som väl sammanfaller med dem som vi på Handelskammaren prioriterar och driver, inledde Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.

Fokus för samtalet låg på kunskapshöjande och dialog. Vilket ansvar har regionerna och hur arbetar de för att samarbeta över gränserna? Regionutvecklingsdirektörerna Kenneth Hagström (Sörmland) och Richard Widén (Östergötland) bekräftade bredden i det regionala uppdraget. 

Politikerna intygade att regionpolitiken inte alls är lika konfliktfylld som den nationella, men heller inte lika ”nära” som den kommunala. Det finns en mycket större samsyn kring regional strategi och hur man vill att regionen ska utvecklas. Samtidigt går bara en knapp tiondel av regionens budget till utveckling och näringslivsstrategi, resten används till sjukvården. Kring sjukvårdsfrågor finns en annan typ av samarbete, här arbetar Östergötland mycket söderut med Kalmar och Växjö medan Sörmland har en samverkan med Värmland. 

– Vi gör det som är bäst för våra respektive regioner, menade Eva Andersson (S), regionråd Östergötland. Näringslivet brukar vilja ha långsiktiga spelregler och framförhållning.

Samtidigt kan det vara svårt att i ett val bestämma hur man lägger sin röst om majoritet och opposition är så överens. Kanske kommer företagens röster gå till det parti som tydligast tar det regionala initiativet och sätter näringslivets frågor, nämnda ovan, främst.

En tydlig skillnad mellan regionerna är företagens karaktärer, samt utbildningsnivån. Medan Östergötland har ett brett näringsliv har Sörmland motsatt förhållanden. 

– Vi behöver höja utbildningsnivån i vår region, därför är vi glada över att Mälardalens högskola nu blivit universitet. Kompetensförsörjningen och skolresultaten är vår tids ödesfråga, menade Monica Johansson (S), regionråd Sörmland. 

Småföretagens villkor och kontaktytor, skolans resultat och ungas chanser på arbetsmarknaden samt kommunala tillväxtmål, var andra frågor som kom upp vid samtalet. Sista ordet fick Dieter Sand, vd Arlandastad Group, ny ägare av Stockholm Skavsta Flygplats, som hyllade regionens potential och möjligheter till utveckling på grund av sitt logistiska läge och närheten till Stockholm och världen. 

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

20 januari, 2023

Från förvirrande siffror till framgång

Seminariet kommer att täcka grunderna i hur man praktiskt kan jobba datadrivet, och visa vägkartan...

24 januari, 2023

Nätverksträff med Shipping-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som arbetar med internationell handel!

8 februari, 2023

Strategisk tullhantering

Välkommen till en heldagsutbildning där du lär dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering...

Nyhet
Gruppbild på kursdeltagare under en av styrelseutbildningarna hos Östsvenska Handelskammaren 2022

Kursdeltagarna: så bra var årets styrelseutbildningar

Styrelseutbildning

Totalt har sju styrelseutbildningar genomförts på tre olika orter under det gångna året. Men vad tyckte kursdeltagarna egentligen om utbildningen?...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...