Östsvenska Handelskammaren

’’Vad kostar det att inte gå över till hållbara alternativ?’’

Structor Miljöpartner är Nyköpingsföretaget med siktet inställt på en hållbar framtid. För dem ligger fokus på arbetet med miljöomställningen av samhället – en ständigt aktuell fråga.

– Idag är miljö inte en separat fråga utan är integrerat i hela arbetet och processen hos företagen. Miljöfrågorna är en nyckel till hela investeringen och en självklar del i lösningen, klargör Johan Rodéhn, vd och miljökonsult på Structor Miljöpartner.

Miljöspecialistföretaget Structor Miljöpartner är ett av 36 bolag inom Structorgruppen. Företagen som ingår i gruppen arbetar utifrån sin egen tekniknisch och specialistkompetens. Bolagen är småskaliga och fristående och de samverkar när det behövs i olika projekt.

På Structorföretaget i Nyköping arbetar sju medarbetare där samtliga är miljökonsulter.  

– För oss är det viktigt att alla medarbetare är aktiva konsulter i uppdrag, och även jag lägger merparten av min tid aktivt i uppdrag, säger Johan Rodéhn.

Johan berättar att de arbetar projektbaserat där de intar rollen som miljöstrateg och därmed ansvarar övergripande för miljöfrågorna i det specifika projektet. Arbetet kan exempelvis innebära att säkerställa myndighetskrav, detalj- och översiktsplanering, miljötillstånd eller riskbedömning vid förorenade områden och byggnader. Man har kunder i flera olika branscher, däribland fastighetsutveckling, industri och vindkraftsutveckling.  

Miljöomställningen går fort framåt. Johan betonar vikten av att ha med miljö och hållbarhet i beräkningen och ställer sig frågan; vad kostar det att inte gå över till hållbara alternativ till exempel?

Han förklarar vidare att man bör ha ett positivt angreppsätt och att se till möjligheterna och vägen framåt för lösningar, även om allvaret i klimatläget också behöver betonas.  

Har ni några spännande projekt ni vill dela med er av?

– Det är nog våra projekt med vindkraft som sticker ut och som även intresserar många. Vi har särskild kompetens inom miljöprövning av vindkraft hos oss och med projekten arbetar vi i hela Sverige – från norr till söder.

– Det sker nu en snabb utveckling och produktion med omställningen till förnybar energi, och där spelar vindkraften en viktig roll idag. Vi ser också att det nu tas initiativ nationellt för att stimulera ytterligare vindkraftskapacitet och genom det kunna säkerställa framtida elförsörjning, säger Johan.

Miljökonsulterna är också involverade i stora uppdrag i regionen som präglas av projekt kopplade till Ostlänken och dess regionutveckling. Stor efterfrågan finns inom fastighetsutveckling i närområdet.

– Ett av våra mest spännande projekt i Nyköping är utvecklingen av området Nöthagen, centralt vid resecentrum. Där är vår roll att agera miljöstöd i fastighetsutvecklingen och vi är med och för in miljöperspektivet från tidig start till slut.

– För oss är det viktigt med helheten och att vi är med i projekten från början till slut. Det ger ett stort värde att jobba tillsammans tidigt i processen, säger Johan.  

Nöthagen ska framöver omvandlas från industriområde till en ny stadsdel där detaljplanen inkluderar 1600 lägenheter, förskola och skola och även plats för butiker och kontor.

För de stora byggprojekten i regionen de kommande åren, såsom Ostlänken och bostadstillväxten, ser de utmaningar med kompetensförsörjningen hos flera aktörer. Samma utmaning finns hos företagets kunder och hos Structor Miljöpartner själva.

– Utmaningen ligger i att hitta rätt kompetens framöver då behovet är stort på många håll och vi behöver bli fler för att räcka till.

Johan berättar att de alltid är på jakt efter fler duktiga medarbetare. Själv har han arbetat på Structor Miljöpartner sedan 2009.

Vem är då Johan Rodéhn?

– Jag har arbetat här i olika roller och för två år sedan tillträdde jag som vd. Jag gillar att utveckla bolag och att ge människor möjlighet att växa och vara betydelsefulla. Det är häftigt att ge medarbetarna möjlighet att få komma in i spännande sammanhang som många av våra stora projekt innebär, säger Johan.  

Johan är uppvuxen i Falköping men landade i Nyköping tillsammans med sin familj. Här trivs han bra och hyllar Nyköping för den livskvalitet som finns här.

– Det är fantastiskt att kunna jobba i stora projekt där man gör skillnad och är med och påverkar framtiden men också att kunna ta cykeln till jobbet och ha tid över till att vara fotbollstränare. Att ha balansen i livet mellan ett betydelsefullt jobb, familjelivet och en aktiv fritid – det är hållbarhet för oss!

Hur ser ni på framtiden?

– Framtiden är ljus. Vi jobbar med avgörande frågor och något som ständigt är aktuellt. Det är fascinerande att man med sju medarbetare kan driva mycket och så stora frågor, avslutar Johan.

Relaterade #Medlemsintervjuer

Annika Bornström tar styrelseplats i John Lennings Stipendiestiftelse

Medlemsintervjuer

✓Nu ska nya fondmiljoner kompetensutveckla nyfikna Norrköpingsbor ✓Så kan du som Norrköpingsbo ansöka om stipendium ✓Anette, Frida och Mikael fick...

Showcase-festivalen Future Echoes sätter Norrköping på världskartan

Medlemsintervjuer

Polska rytmer, baltiska dj:s och tjeckiskt gung. Ja, hela Norrköping pulserade av nationella- och internationella influenser när showcase-festivalen Future Echoes...

Carbex vd: ”Vi fick nog oss alla en aha-upplevelse”

Medlemsintervjuer

Under november förra året tog Vadstenaföretaget Carbex tillfället i akt och bokade en av Handelskammarens företagsanpassade utbildningar inom internationell handel....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

19 november, 2024

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

1 oktober, 2024

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Nyhet
Jonna Hedlund håller i årets rapport om jämställda styrelser.

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Nyheter

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...