Östsvenska Handelskammaren

Vår vision för regionen

Inför starten på det nya decenniet har vi visionen för vår region klar – vi arbetar för tillväxt, framtidstro och internationell lyskraft i East Sweden, skriver företrädare för Östsvenska Handelskammaren.

Inom några dagar summerar vi 2010-talet. Mer än någonsin tidigare är vårt land långt uppe i Norden en del av världen. Vi påverkar och påverkas av globaliseringens trender och utveckling. Vi är en export- och importberoende nation, internationell handel och relationer fortsätter att bygga vårt välstånd. Vår region är inget undantag.

Varje dag anländer och lämnar varor företag, människor reser över gränser, utbyten och möjligheter skapas. Det gör handeln till den otvetydigt starkaste drivkraften för såväl ekonomisk som mänsklig utveckling. Tillväxtstråket från Stockholm och söderut genom vår region utgör ett pärlband av växande och strategiskt placerade kommuner. Inom 30 mil når vi 80 procent av Sveriges BNP, befolkning och företag. Vi har alla till buds tillgängliga transportmedel med två hamnar, tre flygplatser, Europavägar och en järnväg på väg att förbättras.

Det ger förutsättningar för en positiv utveckling för vår region, en utveckling vi vill fortsätta att driva framåt. Vi menar att vår region har alla möjligheter att bli Sveriges mest attraktiva tillväxtregion – men det kommer att krävas långsiktiga, strategiska beslut och samarbete över gränserna. För vi står inte utan utmaningar, på såväl lokal, nationell och internationell nivå.

Klimathotet är det mest överhängande, där politiken och näringslivet måste samarbeta för att nå nödvändiga framgångar. Inkludering, utbildning och digitalisering är andra påtagliga utmaningar som, om de går åt fel håll, riskerar att dränera och polarisera människor och hela samhällen. Det är en utveckling vi inte har råd med. Med höjda kompetenskrav och föränderligt arbetsliv kommer vi behöva hushålla med alla resurser vi har – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Samtidigt finns fantastiska möjligheter för dem som inser allvaret. Efterfrågan på de smartaste lösningarna ökar, och de som inte anpassar sitt erbjudande kommer hamna på efterkälken.

Som vi ser det står vår region East Sweden inför tre scenarier:

  1. Status quo: vår region tuffar på och flyter med som en kork i den allmänna utvecklingen. Vår relativa position förändras inte medan huvudstadsregionen fortsätter att växa. Var står vi då 2040?
  2. Uppgivenhet: lite görs för att driva utvecklingen framåt och vår region hotas av stagnation. Satsningar på infrastruktur och andra investeringar minskar, medan Stockholm växer och drar till sig våra talanger och kompetens. Var står vi då 2040?
  3. Vision: progressiva samarbeten över administrativa gränser skapar mervärde och goda tillväxtmöjligheter. Ostlänken håller tidplanen, snabbjärnväg knyter storstadsregionerna till varandra och Europa, talanger lockas hit och vårt varumärke East Sweden får internationell lyskraft. Var står vi då 2040?

Vi vet vilket scenario vi tänker arbeta för – visionen. Men vi kan inte göra det ensamma, vi måste göra det tillsammans med andra handlingskraftiga organisationer, företag och offentliga aktörer. Vårt löfte inför 2020 är att arbeta än mer aktivt för att öka vår regions attraktivitet. Och vi lyfter frågan; vilket scenario vill du jobba för?

Christian Berger, vd
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef
Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...