Östsvenska Handelskammaren

Världens största handelsavtal väntas ge liten effekt i Sverige och EU

Världens hittills största frihandelsavtal RCEP, som omfattar Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och de tio ASEAN-länderna*, signerades nyligen. Frågan är hur detta kan påverka Sverige och EU.

Parterna som ingår i Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) omfattar cirka 2,1 miljarder människor motsvarande nästan en tredjedel av världens befolkning och 30 procent av världens BNP. Det innebär att avtalet är världens hittills största frihandelsavtal. Nu väntar godkännande av ländernas parlament innan avtalet kan träda i kraft. Det krävs att minst sex Asean-länder och tre av de övriga länderna ratificerar avtalet.

Förutom tullsänkningar innehåller avtalet bland annat överenskommelser om handelsprocedurer, e-handelsregler och immaterialrätt. Det omfattar inte miljöskydd och arbetsrättsliga frågor. Däremot ger de liberaliserade gemensamma ursprungsreglerna i avtalet parterna en möjlighet att fördjupa de regionala värdekedjorna. Avtalet utgör därför ett viktigt steg för den ekonomiska integrationen i regionen.

Avtalet väntas ge en inkomstökning på 0,4 procent fram till 2030 för RCEP-länderna. De största vinnarna beräknas bli Sydkorea och Japan, som förväntas få en inkomstökning på 1 procent. För Kina väntas den positiva effekten av handelsavtalet bli mindre än den negativa effekten av handelskriget med USA. Dock kan avtalet möjligtvis mildra effekten av handelskriget något.

RCEP gruppen bildar tillsammans en av Sveriges större handelspartners och utgör cirka 10 procent av vår varuhandel med omvärlden, vilket är drygt dubbelt så mycket som vår handel med Storbritannien. Baserat på andra liknande avtal så har det visat sig att regionala avtal oftast bidrar till ökad handel mellan de ingående parterna, men att effekten på länder utanför avtalet inte är särskilt stor. Ibland kan utomstående länder faktiskt gynnas. Beräkningar som gjorts visar att RCEP kan bidra till en inkomstökning på 0,1% för Europa fram till år 2030.

Utifrån från tidigare lärdomar och de beräkningar som gjorts så kan man anta att avtalet troligtvis inte kommer att påverka svenska eller EU-företag i så stor omfattning. Tiden får utvisa om det är så eller vad effekten faktiskt blir.

*ASEAN står för Association of South East Asian Nations (organisation vars mål är att öka den ekonomiska tillväxten i medlemsländerna). Länderna som ingår är Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Myanmar (tidigare Burma), Kambodja, Laos, Brunei och Vietnam.

/Anna Rehncrona, ansvarig näringslivsutveckling Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Internationell handel

16 december, 2022

Trade Talks – Finland

Trade Talks by Swedish Chambers är en serie av webinars inom internationell handel. Vid detta...

2 december, 2022

Skräddarsydda utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...

Regional aktör på internationell arena 

Internationell handel

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...