Östsvenska Handelskammaren

Världens största handelsavtal väntas ge liten effekt i Sverige och EU

Världens hittills största frihandelsavtal RCEP, som omfattar Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och de tio ASEAN-länderna*, signerades nyligen. Frågan är hur detta kan påverka Sverige och EU.

Parterna som ingår i Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) omfattar cirka 2,1 miljarder människor motsvarande nästan en tredjedel av världens befolkning och 30 procent av världens BNP. Det innebär att avtalet är världens hittills största frihandelsavtal. Nu väntar godkännande av ländernas parlament innan avtalet kan träda i kraft. Det krävs att minst sex Asean-länder och tre av de övriga länderna ratificerar avtalet.

Förutom tullsänkningar innehåller avtalet bland annat överenskommelser om handelsprocedurer, e-handelsregler och immaterialrätt. Det omfattar inte miljöskydd och arbetsrättsliga frågor. Däremot ger de liberaliserade gemensamma ursprungsreglerna i avtalet parterna en möjlighet att fördjupa de regionala värdekedjorna. Avtalet utgör därför ett viktigt steg för den ekonomiska integrationen i regionen.

Avtalet väntas ge en inkomstökning på 0,4 procent fram till 2030 för RCEP-länderna. De största vinnarna beräknas bli Sydkorea och Japan, som förväntas få en inkomstökning på 1 procent. För Kina väntas den positiva effekten av handelsavtalet bli mindre än den negativa effekten av handelskriget med USA. Dock kan avtalet möjligtvis mildra effekten av handelskriget något.

RCEP gruppen bildar tillsammans en av Sveriges större handelspartners och utgör cirka 10 procent av vår varuhandel med omvärlden, vilket är drygt dubbelt så mycket som vår handel med Storbritannien. Baserat på andra liknande avtal så har det visat sig att regionala avtal oftast bidrar till ökad handel mellan de ingående parterna, men att effekten på länder utanför avtalet inte är särskilt stor. Ibland kan utomstående länder faktiskt gynnas. Beräkningar som gjorts visar att RCEP kan bidra till en inkomstökning på 0,1% för Europa fram till år 2030.

Utifrån från tidigare lärdomar och de beräkningar som gjorts så kan man anta att avtalet troligtvis inte kommer att påverka svenska eller EU-företag i så stor omfattning. Tiden får utvisa om det är så eller vad effekten faktiskt blir.

*ASEAN står för Association of South East Asian Nations (organisation vars mål är att öka den ekonomiska tillväxten i medlemsländerna). Länderna som ingår är Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Myanmar (tidigare Burma), Kambodja, Laos, Brunei och Vietnam.

/Anna Rehncrona, ansvarig näringslivsutveckling Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Internationell handel

26 september, 2023

Spara pengar med olika tullförfaranden

Välkommen till en halvdagsutbildning där du lär dig om möjligheterna att spara pengar genom att...

30 september, 2023

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...

23 september, 2023

Tulldagen i Malmö

Tulldagen är ett heldags arrangemang för dig som arbetar med tull, internationell handel och transportfrågor....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...