Östsvenska Handelskammaren

Världens största handelsavtal väntas ge liten effekt i Sverige och EU

Världens hittills största frihandelsavtal RCEP, som omfattar Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och de tio ASEAN-länderna*, signerades nyligen. Frågan är hur detta kan påverka Sverige och EU.

Parterna som ingår i Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) omfattar cirka 2,1 miljarder människor motsvarande nästan en tredjedel av världens befolkning och 30 procent av världens BNP. Det innebär att avtalet är världens hittills största frihandelsavtal. Nu väntar godkännande av ländernas parlament innan avtalet kan träda i kraft. Det krävs att minst sex Asean-länder och tre av de övriga länderna ratificerar avtalet.

Förutom tullsänkningar innehåller avtalet bland annat överenskommelser om handelsprocedurer, e-handelsregler och immaterialrätt. Det omfattar inte miljöskydd och arbetsrättsliga frågor. Däremot ger de liberaliserade gemensamma ursprungsreglerna i avtalet parterna en möjlighet att fördjupa de regionala värdekedjorna. Avtalet utgör därför ett viktigt steg för den ekonomiska integrationen i regionen.

Avtalet väntas ge en inkomstökning på 0,4 procent fram till 2030 för RCEP-länderna. De största vinnarna beräknas bli Sydkorea och Japan, som förväntas få en inkomstökning på 1 procent. För Kina väntas den positiva effekten av handelsavtalet bli mindre än den negativa effekten av handelskriget med USA. Dock kan avtalet möjligtvis mildra effekten av handelskriget något.

RCEP gruppen bildar tillsammans en av Sveriges större handelspartners och utgör cirka 10 procent av vår varuhandel med omvärlden, vilket är drygt dubbelt så mycket som vår handel med Storbritannien. Baserat på andra liknande avtal så har det visat sig att regionala avtal oftast bidrar till ökad handel mellan de ingående parterna, men att effekten på länder utanför avtalet inte är särskilt stor. Ibland kan utomstående länder faktiskt gynnas. Beräkningar som gjorts visar att RCEP kan bidra till en inkomstökning på 0,1% för Europa fram till år 2030.

Utifrån från tidigare lärdomar och de beräkningar som gjorts så kan man anta att avtalet troligtvis inte kommer att påverka svenska eller EU-företag i så stor omfattning. Tiden får utvisa om det är så eller vad effekten faktiskt blir.

*ASEAN står för Association of South East Asian Nations (organisation vars mål är att öka den ekonomiska tillväxten i medlemsländerna). Länderna som ingår är Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Myanmar (tidigare Burma), Kambodja, Laos, Brunei och Vietnam.

/Anna Rehncrona, ansvarig näringslivsutveckling Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Internationell handel

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...