Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026 – 2037. Här vd Simon Helmérs tre minuter långa anförande i sin helhet:

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR INFRASTRUKTURPLANERINGEN FÖR PERIODEN 2026 – 2037

Tack för inbjudan. Jag heter Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren som har 850 medlemsföretag med cirka 50 000 medarbetare i Östergötland, Sörmland och Gotland.

Inledningsvis saknar vi en tydlig vision och målbild för svensk infrastruktur. Vi behöver ett infrastruktursystem som stöder näringslivets tillväxt och konkurrenskraft, ett system som knyter ihop hela Sverige.

Vidare kräver näringslivet pålitliga planeringsförutsättningar för sina investeringar – betydligt långsiktigare än de tre år som Trafikverket föreslår. När stora projekt i nationell plan plockas bort eller skjuts på framtiden, medför det osäkerhet och minskat förtroende samt ökade kostnader och utebliven samhällsnytta. Breda, partipolitiskt överskridande överenskommelser som håller över mandatperioder borde vara en hygienfaktor.

Östsvenska Handelskammaren anser det klokt att prioritera upp underhållet av befintlig infrastruktur, utnyttja avsatta medel till fullo och samverka bättre med såväl näringslivet som myndigheter gällande planeringen av underhållet.

Med det sagt måste Sverige investera i ny infrastruktur. Prioriteringar krävs alltid, men svensk infrastruktur befinner sig i ett kritiskt skede och när Europa rustar får vi inte hamna på efterkälken. Anslaget till nationell plan måste ökas med minst 20 procent samtidigt som kostnadskontrollen skärps. Sverige måste klara att både underhålla och nyinvestera. Öppna upp dialogen kring alternativ finansiering!

Staten måste ta ett helhetsansvar för anslutande infrastruktur till intermodala noder. Våra vägar och spår mellan samhällsbärande företag och godsnoder, som våra hamnar, måste vara långsiktigt anpassade för att hantera stora och tunga transporter. Regeringen bör därför uppdra åt Trafikverket att tydligare koppla utbyggnaden och underhållet till industrins behov idag och imorgon. Flaskhalsarna måste kartläggas och åtgärdas!

Handelskammaren saknar flygets roll i beskrivningen av det svenska transportsystemet. Ett exempel från vår region är Skavsta flygplats som inte bara är en beredskapsflygplats, utan också ett kommande stationsläge på Ostlänken – Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid och början på de nödvändiga kapacitetsförstärkningarna mellan Sverige och kontinenten.

Med det sagt vill jag avslutningsvis från Östsvenska Handelskammarens sida, ändå peka på några specifika satsningar som är centrala för landets konkurrenskraft och säkerhet:

  • Pålitlig framkomlighet för gods till och från Oxelösunds och Norrköpings hamnar
  • Förbifart Söderköping vid Europaväg 22 – en pulsåder för södra Sveriges näringsliv
  • Färjetrafiken till och från Gotland
  • En framtidssäkrad Ostlänken

Läs hela remissvaret här.

Foto på Andreas Carlson: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade #Näringspolitik

21 maj, 2024

Regional kraftsamling för effektivare tillståndsprocesser

Näringslivet genomför nu och planerar för stora fossilfria investeringar som bidrar till målet om klimatneutralitet...

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
forssell

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...