Östsvenska Handelskammaren

Vem kommer styra? 6 politikerdebatter på 8 dagar!

Vem ska styra i Sverige? I Östergötland? I Sörmland? Och i din kommun? Den 9 september går vi till val. Under augusti arrangerar vi sex politikermöten och debatter på åtta dagar. Handelskammaren söker svar var partierna står i era viktigaste frågor.


23 augusti, Politikerdueller, Norrköping

Dueller mellan Norrköpings kommunpolitiker med frågor om kompetensförsörjning, besöksnäring, hållbarhet och företagsklimat.

Tid: 7.30 – 9.00
Plats: Källvindsskolan
Pris: Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar

>> Jag vill anmäla mig


27 augusti, Politikerdueller, Linköping

Dueller mellan Linköping kommunpolitiker med frågor om kompetensförsörjning, besöksnäring, hållbarhet och företagsklimat.

Tid: 10.30 – 12.00
Plats: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping
Pris: Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar

>> Jag vill anmäla mig


27 augusti, Möt ministrarna Per Bolund och Alice Bah Kuhnke i samtal om klimatet, Linköping

Ett samarrangemang mellan Handelskammaren och CSR East Sweden.

Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping
Pris: Lunchkostnad 150 kr ex moms.

>> Jag vill anmäla mig


28 augusti, Möt ministrarna Per Bolund och Alice Bah Kuhnke i samtal om klimatet, Norrköping

Ett samarrangemang mellan Handelskammaren och CSR East Sweden.

Tid: 07.30 – 09.00
Plats: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping
Pris: Frukostkostnad 75 kr ex moms.

>> Jag vill anmäla mig


30 augusti, Vad tycker ert parti om företagande i allmänhet och i Söderköping i synnerhet?, Söderköping

En politikerdebatt ledd av Folkbladets chefredaktör Widar Andersson. Ett samarrangemang av Handelskammaren, Företagarna Söderköping och Lantbrukarnas Riksförbund.

Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Söderköpings Brunn, Söderköping
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammaren, Företagarna och Lantbrukarnas Riksförbund.

>> Jag vill anmäla mig


31 augusti, Politikerdueller, Nyköping

Dueller mellan Nyköpings politiker med frågor om kompetensförsörjning, besöksnäring, hållbarhet och företagsklimat.

Tid: 7.30 – 9.00
Plats: Sunlight Hotell, Nyköping
Pris: Kostnadsfritt för Handelskammarens medlemmar

>> Jag vill anmäla mig

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...