Östsvenska Handelskammaren

Vision East Sweden – fem år med regional tillväxtsatsning

Sveriges mest intressanta tillväxtregion. Visionen var tydlig när 16 storbolag under Handelskammarens ledning kraftsamlade i Vision East Sweden. Fem år har gått. Visionen lever och bolagen som samlas kring den har blivit fler.

Det var när marknadsbolaget East Sweden lades ner och Region Östergötland tog över ansvaret för den regionala utvecklingen, som initiativet från näringslivet kom. De stora och mest engagerade bolagen samlades under Handelskammaren för att tillsammans agera näringslivets röst och vara en positiv med- och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid. Satsningen Vision East Sweden var född.

– Vi såg tre scenarier för vår region. Antingen satsar vi, låter det tuffa på som det gör eller så minskar vi insatserna. För Handelskammarens del var och är det ingen tvekan om i vilken riktning vi vill gå, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren. 

Drivkraften är en attraktiv region. Det handlar om marknadsföring, att locka fler företag och människor att flytta hit och växa här. Att få investerare och besökare att hitta regionen. Då behövs goda förutsättningar såsom tillgång till kompetens, välfungerande skolor, boenden i attraktiva lägen och ett sunt näringslivsklimat. Idéer och förslag hur dessa områden kan förbättras har resulterat i ett visionsprogram – en ryggrad för det kraftsamlingen Vision East Sweden står för. Utifrån det har flera frågor drivits starkt under åren. Bland annat Ostlänkens förverkligande.

– Århundradets tillväxtchans har landat i vår region. Nu måste vi kraftsamla för att dra nytta av möjligheterna som följer med den. Nu när det står klart att Ostlänken blir av fortsätter arbetet med att driva på för fortsatta spår till Göteborg, Malmö och vidare ner till kontinenten, säger Peter Whass, Lundbergs, som varit med i Vision East Sweden från start.

En annan viktig fråga som Vision East Sweden driver är funktionella stråk över administrativa gränser. 

– Människor och företag bryr sig inte om administrativa gränser. Vi måste samarbeta för en sammanhållen vision i tillväxtstråket där de tre framgångsrika städerna – Nyköping, Norrköping och Linköping – ligger som på ett pärlband, säger Douglas Heilborn, vd Oxelösunds Hamn. 

– Storbolagsgruppen Vision East Sweden är en stark och viktig positionering för Handelskammaren som näringslivets röst i arbetet att skapa Sveriges mest attraktiva region för företag och människor, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...